Persbericht: De SAP veroordeelt de mars naar de Sterke Staat van de regering-Michel

De Belgische SAP (Socialistische Arbeiderspartij) trekt aan de alarmbel over de antidemocratische procedures die in stelling worden gebracht in naam van de strijd tegen het terrorisme. Zij bracht het volgende persbericht uit.
24 november 2015

Voor de SAP is het onaanvaardbaar dat de Nationale Veiligheidsraad zich kan verstoppen achter de evaluaties van OCAD om een uitzonderingstoestand op te leggen, zonder aan enige democratische controle onderworpen te zijn.

Op maandag 23 november kondigde premier Michel de verlenging van deze uitzonderingstoestand aan voor een duur van minstens tien dagen. Uit naam van de regering weigerde hij elke verdere uitleg, men moet volstaan met het feit dat de leden van de uitvoerende macht “in volle geweten zeggen te handelen”. Dat zet volgens ons de deur open voor elk mogelijk misbruik van de situatie.

Voor de SAP misbruikt de regering Michel op cynische wijze de woede en de angst die door de aanslagen van IS werden opgeroepen om een ultra-securitair politiek en mediaklimaat tot stand te brengen, waarin elke vorm van contestatie van haar onrechtvaardig neoliberaal beleid wordt verweten in de kaart van de vijand te spelen.

De weinig coherente beslissing om de scholen en metrostations opnieuw te openen ondanks niveau 4 van de terrorismedreiging illustreert ten volle het cynisme van deze politieke instrumentalisering.

Het is in deze context niet onschuldig dat op maandag 23 november, dag van de 24-urenstaking in Henegouwen tegen de antisociale maatregelen van Michel 1, minister Jambon (N-VA) de vakbonden opriep ‘hun verantwoordelijkheden op te nemen’ in het kader van de antiterroristische strijd, dus alle acties stop te zetten die huidige loden klimaat zouden kunnen verstoren. Het is ook niet onschuldig dat Joëlle Milquet (CdH), nochtans beschouwd als ‘linkse oppositie’ tegenover de regering-Michel, op haar beurt een aanval op de vakbonden lanceerde.

Onder voorwendsel van de strijd tegen het terrorisme wil rechts, N-VA op kop een Sterke Staat tot stand brengen. Zij wil de politieke en sociale krachtsverhoudingen in haar voordeel veranderen, in de eerste plaats door de vakbeweging in de hoek te dringen. Ze voelt zich daarin gesterkt door het feit dat de ganse parlementaire oppositie, PS en SP.A op kop, principieel haar steun aan de ‘nationale eenheid’ en de versterking van de repressie-organen uitspreekt.

Het valt sterk te vrezen dat de regering het huidige klimaat aangrijpt om op korte termijn en zonder veel debat haar voorstellen tegen de syndicale rechten, net als een nieuw pakket antisociale maatregelen, door te drukken.

De SAP feliciteert het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV en ACV in Henegouwen, dat niet aan de druk toegaf en haar staking van 23 november behield. Wij roepen de linkerzijde op om uit de val van het securitaire beleid te blijven.

Sinds meer dan tien jaar heeft de ‘oorlog tegen het terrorisme’ enkel voor een escalatie van terreur gezorgd. Het recht om in vrede en veiligheid te leven kan niet gescheiden worden van een radicale keuze, op alle niveaus, voor sociale rechtvaardigheid, gelijke rechten voor iedereen, het vervullen van de sociale noden, de herverdeling van de rijkdom en respect voor alle bevolkingsgroepen.

In de komende dagen en weken mogen we ons niet tevreden stellen met verklaringen, we moeten ook op straat, in de publieke ruimte, tonen dat we deze strijd verder zetten, dat we niet aanvaarden dat onze democratische rechten en vrijheden worden afgepakt. Niet door terroristen, niet door onze regeringen.

Deze verklaring is ook gepubliceerd op de site van de Belgische SAP.