‘Pensioenafspraken van FNV met kabinet en werkgevers blijken zinloos’

Sinds afgelopen dinsdag organiseert de FNV door het hele land informatiebijeenkomsten onder de titel ‘Update je pensioen’. Terwijl de meetings volgens de bond bedoeld zijn voor het persoonlijk informeren van de leden over een zogenaamd ‘pensioen 2.0’, speelt op de achtergrond een schimmig onderhandelingsspel met kabinet en werkgevers die eerder gemaakte afspraken niet willen nakomen. Volgens vakbondsnetwerk FNV Vecht voor je Recht genoeg reden om de onderhandelingen te staken.
18 februari 2011

Uit de oproep van FNV Vecht voor je Recht:

In juni 2010 heeft de FNV in een referendum het pensioenakkoord aan de leden voorgelegd. De nadrukkelijke boodschap hierbij was: dit is het, er kan niet geshopt worden. Onderdeel van dit pensioenakkoord is de koppeling van de AOW aan de verdiende lonen en handhaving van het zogenaamde Witteveenkader. Uit de media begrijpen wij dat de FNV druk in gesprek is met het kabinet en werkgevers. Het kabinet wil deze twee genoemde punten niet inwilligen. Dan is de conclusie simpel: dan is er geen akkoord meer.

Ook de berichten in de pers dat de FNV de ‘ontzie-maatregelen’ voor ouderen aan het verkwanselen is, zijn zeer verontrustend. Alle in het verleden gedane toezeggingen door werkgevers over ouderenparticipatie zijn tot op heden niet nagekomen. Al in het sociaal akkoord van 2009 is loonmatiging opgenomen in ruil voor meer ouderen aan het werk. Zo langzamerhand moet toch wel duidelijk zijn dat het maken van dit soort afspraken met werkgevers zinloos is. We geven alleen maar weg en krijgen alleen vage formuleringen terug die in de praktijk niets waard blijken.

Wij roepen de FNV op het overleg met werkgevers en kabinet te staken. Het pensioenakkoord is duidelijk: het is dit of niets. Als het kabinet hier niet aan tegemoet komt zal de FNV een mobilisatie -en actietraject moeten starten waarbij gelijk de rest van de 18 miljard aan bezuinigingen die op het bordje van de gewone mensen wordt neergelegd kan worden meegenomen.

• Meer informatie over de aanval op de pensioenen vind je in de nieuwsbrieven van FNV Vecht voor je Recht

• Meer informatie over de FNV-bijeenkomsten ‘Update je pensioen’ t/m 8 maart vind je hier: www.updatejepensioen.nl

• Lees ook: De problemen in het pensioenakkoord waar Jongerius ons niet over vertelde