Parool brengt organisatoren herdenking Kristallnacht in diskrediet

In Het Parool van 10 november stond een verhaal over de Kristallnachtherdenking van de avond daarvoor. Hoewel het een bericht was ‘van onze verslaggever’, kan niemand uit de betreffende krantentekst opmaken wat er die avond aan behartenswaardigs gezegd en verteld is. Niet de feitelijke verslaglegging heeft bij de journalist voorop gestaan, maar het in diskrediet brengen van de organisatoren, de betrokkenen en de herdenking zelf. De berichtkop die gekozen was, een citaat, sprak boekdelen: ‘Kristallnacht onwaardig’. Ik was erbij, en ik kan getuigen: het was een herdenking zoals je zou willen dat die in meer Europese steden gehouden wordt.
18 november 2010

Foto: verzetsdeelnemer Mirjam Ohringer (86) spreekt het publiek toe bij de herdenking van de Kristallnacht op 9 november jl. (foto door Anja Meulenbelt)

Door Jaap Hamburger (voorzitter Een Ander Joods Geluid)

De Kristallnacht in november 1938 en de lotgevallen van de joden die hem hebben moeten ondergaan, stond in alle bijdragen centraal. Ik moest mijn tranen bedwingen bij het ooggetuigenverslag dat voorgelezen werd, over hoe de inboedel van een joods kinderhuis door het gepeupel onder geüniformeerde Nazi-leiding kort en klein werd geslagen en de bewoners mishandeld werden. Hulde aan het organisatiecomité en aan degenen die deze herdenking vorm gegeven hebben.

Het schokt mij daarom dat Het Parool nauwelijks verder komt dan bij wijze van ‘verslag’ het persbericht van het Centraal Joods Overleg (CJO) te citeren, waarin de bijeenkomst al van tevoren werd afgeschreven, omdat die ‘gepolitiseerd zou zijn door Nederland Bekent Kleur’, en waarin wordt aangekondigd dat het CJO volgend jaar een Kristallnachtherdenking op touw zal zetten.

Verder komt in het Parool-verhaal Ronny Naftaniel nog aan het woord, Cidi-directeur en prominent lid van het CJO, die het farizeeërswerk mag afmaken met de opmerking dat die herdenking ‘bindend en beter zal zijn’. Naftaniel zelf schitterde afgelopen week door afwezigheid. Als er één organisatie is, met een bewezen talent anderen buiten te sluiten en bijeenkomsten en manifestaties propagandistisch ‘pro-Israëlisch’ te verpolitieken, dan Cidi/CJO. We zullen alleen daarom al in Amsterdam een herdenking hooghouden als die van vorige week: zuiver, ingetogen en precies van de goede toon.

Bijgaande brief is in iets andere vorm verschenen in Het Parool van 17 november 2010

• Zie een verslag en foto’s van de herdenking door Anja Meulenbelt
• Lees het artikel Waarom de Kristallnacht herdacht moet worden van Karwan Fatah-Black