Parijs: barbarij van oorlogen leidt tot barbarij van terrorisme

Verklaring van de Internationale Socialisten naar aanleiding van de aanslagen in Parijs: Nee tegen oorlog en racisme!
15 november 2015

Voor de tweede keer dit jaar is Parijs het toneel geworden van een reeks bloedige aanslagen. Op het moment van schrijven zijn er zeker 129 doden en meer dan 200 gewonden geregistreerd. De verwachting is dat het aantal doden nog verder zal oplopen.

We treuren om de doden en leven mee met de nabestaanden en de gewonden van deze weerzinwekkende aanslagen. Tegelijk veroordelen we de politici die deze tragedie misbruiken om angst en haat te zaaien tussen bevolkingsgroepen. Het zijn niet alleen de extreemrechtse Geert Wilders en Marie Le Pen die de ‘oorlog tussen beschavingen’ verkondigen, ook regeringsleiders en opiniemakers praten in wij/zij termen, suggererend dat de scheidslijn tussen niet-moslims en moslims ligt. Zelfs Alexander Pechtold schrijft: “Er staan twee culturen tegenover elkaar. Die van onderdrukking en die van vrijheid. Wij verdedigen die van vrijheid.’

Wie met of zonder aansporing van Wilders met deze logica meegaat, trapt in de val van ISIS en geeft ze hun zin. Het tegengif voor ISIS is juist eenheid en solidariteit.

Het wij/zij-denken van ISIS en Wilders wordt ook in stand gehouden door zij die het ene mensenleven meer waard vinden dan het andere. ‘Dit is niet slechts een aanslag op Frankrijk … het is een aanslag op de menselijkheid en de universele waarden waar wij voor staan’, reageerde president Obama op de aanslagen in Parijs. Maar toen een ISIS-aanslag slechts een dag eerder aan 43 mensen in Beiroet (Libanon) het leven kostte, werd er gesproken over een aanval op ‘sjiieten’ en ontbrak dezelfde verontwaardiging. Hetzelfde geldt voor de duizenden slachtoffers van ISIS-aanslagen in Syrië, Irak en Afghanistan.

Ook moslims zijn de slachtoffers van ISIS. Sanne Wallis de Vries sloeg vrijdagavond op Twitter wat dat betreft de spijker op zijn kop: ‘Om heel goed in je oren te knopen: dit is de hel waar vluchtelingen voor vluchten.’ Maar helaas grijpen rechtse politici deze tragedie aan om de grenzen te sluiten en vluchtelingen nog meer verdacht te maken.

Barbarij

Het geweld van ISIS is afschuwelijk, maar het is onderdeel van een vicieuze cirkel van geweld waaraan westerse oorlogen de grootste bijdrage hebben geleverd. Na de aanslagen van 9/11 spraken de Amerikaanse neoconservatieven en hun Europese medestanders over ‘een aanval op de westerse beschaving’, maakten plannen voor de invasies van Afghanistan en Irak en criminaliseerden moslims in het Westen. Wie zei dat oorlogen en moslimhaat tot nog meer terrorisme zouden leiden werd afgeserveerd, maar helaas hebben we gelijk gekregen. De oorlogen in Afghanistan, Irak en Pakistan leidden naar schatting tot minstens 1,3 miljoen doden, een explosie van sektarisch geweld en het ontstaan van het monster dat ISIS heet.

Wat ook buiten beschouwing blijft is de voedingsbodem voor radicalisering die in Frankrijk zelf bestaat: het land voert oorlog in Syrië, Irak, Mali en Afghanistan; grote groepen Fransen met een migranten achtergrond leven sociaal gemarginaliseerd in armoedige banlieus en worden routinematig geconfronteerd met agressief en racistisch politieoptreden. Moslims zijn al jaren slachtoffer van racisme en het inperken van godsdienstvrijheid onder het mom van ‘republikeins secularisme.’ Deze onderdrukking van Franse migrantengemeenschappen voert terug naar keiharde repressie van antikoloniale bewegingen.

Het doorbreken van de geweldsspiraal is geen makkelijke opgave, maar het is een urgente noodzaak die begint bij het opbouwen een antikapitalistisch, anti-imperialistisch en antiracistisch links in het Midden-Oosten en in Europa en de VS. Hoewel ISIS en extreem-rechts in een aantal aspecten van elkaar verschillen, zijn ze de symptomen van hetzelfde sociale en politieke verval van het kapitalisme.

Ditzelfde verval maar dan intensiever was zichtbaar in de jaren dertig, toen de Russische marxist Leon Trotski het volgende schreef over de opkomst van het nazisme: ‘Er is een enorme reserve aan duisternis, onwetendheid en wreedheid. De wanhoop heeft hen doen opstaan, het fascisme heeft hen een vlag gegeven. Alles wat uit het nationale organisme had moeten verdwijnen in de vorm van culturele uitwerpselen die bij een normale ontwikkeling van de samenleving worden doorgespoeld, komen nu terug uit de keel gegutst. De kapitalistische samenleving maakt gebruik van de oprispingen van de onverteerde barbarij. Dat is de fysiologie van het nazisme.’

De opkomst van ISIS en de groei van extreemrechts zijn ook ‘de oprispingen van de onverteerde barbarij’ veroorzaakt door imperialistische oorlogen en kapitalistische crises. We leven in een tijd waarin het kapitalisme zelf in een diepe crisis verkeert. Volgens Antonio Gramsci wordt zo’n ‘crisis precies gekenmerkt door het feit dat het oude op sterven ligt maar het nieuwe nog niet geboren kan worden; in deze tussenfase verschijnt een veelheid van morbide symptomen.’ ISIS is niet de oorzaak maar een van die ‘morbide symptomen’ van de kapitalistische crisis waarin we leven.

We zijn een kleine organisatie, maar onze ambitie is groot – het stoppen van de barbarij die in Beiroet, Bagdad en Parijs onschuldige slachtoffers maakt. Wij zijn ervan overtuigd dat we opnieuw in een periode zijn beland waarin we geconfronteerd worden met de keuze die Rosa Luxemburg aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog als volgt omschreef: socialisme of barbarij.

Alleen een wereld waarin onze levens meer waard zijn dan hun winsten kan een einde maken aan oorlogen die gevoerd worden voor olie, markten en geopolitieke macht, en die op hun beurt reactionaire krachten als ISIS voeden.

Dit alternatief ligt niet ver weg, het begint bij wat we nu doen, hier in Nederland. Want ook hier hebben we te maken met dezelfde levensgevaarlijke cocktail van imperialisme, racisme en uitsluiting als in Frankrijk. Samen moeten we in actie komen voor de volgende eisen:

  • Stop de Nederlandse deelname aan de oorlogen in Syrië en Irak;
  • Meer opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen;
  • Stop de Nederlandse steun aan de dictaturen in Egypte en Saoedi-Arabië;
  • NAVO-lid Turkije moet onder druk gezet worden om de bombardementen op Koerdische strijders die tegen ISIS vechten te stoppen;
  • De hetze tegen moslims moet bestreden worden;
  • Er moet geïnvesteerd worden in de wederopbouw van Afghanistan, Irak en Syrië door hard te snijden in de militaire uitgaven van NAVO-landen en het instellen van een internationaal fonds via een kleine belasting op het financiële verkeer.

Neem deel aan de protesten in Nijmegen en Maastricht en kom naar de bijeenkomst in Amsterdamhttps://socialisme.nu/blog/agenda/1322/Wat_is_fascisme_en_hoe_kunnen_we_het_stoppen_!