‘Palmolie is ramp voor milieu en mensenrechten’

De productie van palmolie voor biobrandstof is een ramp voor het milieu en voor de mensenrechten in Indonesië. Dit is de conclusie uit een rapport van milieuorganisatie Friends of the Earth Europe (waartoe ook Milieudefensie behoort).
18 februari 2008

Palmoliefabriek

Door Daniel Hake

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek in Indonesië dat in 2005 is begonnen. De productie van palmolie leidt volgens het rapport tot 423 keer meer broeikasgas CO2 dan de biobrandstof jaarlijks bespaart bij verbranding. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe palmolieplantages ten koste gaan van het regenwoud en van de lokale bevolking. Er worden bijvoorbeeld veel bestrijdingsmiddelen gebruikt waardoor er een gebrek aan schoon drinkwater ontstaat. Ook stelt het rapport dat de lokale bevolking vaak door geweld hun land moet afstaan aan de nieuwe palmoliebedrijven.

Friends of the Earth Europe vraagt het Europees Parlement een plan van de Europese Commissie te verwerpen waarin staat dat 10 procent van de brandstof in 2020 uit biobrandstoffen moet bestaan. De milieuorganisatie raadt de Europese Unie aan om meer te investeren in openbaar vervoer en zuiniger auto’s.

Als we de klimaatcrisis snel willen aanpakken zullen we een heel pakket aan maatregelen moeten nemen om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Biobrandstof is daar één van. De extra bussen en treinen die Friends of the Earth wil moeten immers ook tanken. En dan kun je beter bio-olie dan aardolie gebruiken. Alleen, binnen een kapitalistische economie worden producten daar geproduceerd waar dat het goedkoopste is. En palmolie uit Indonesië, waar het regenwoud gratis is en de arbeidskracht goedkoop en rechteloos, is goedkoper dan koolzaadolie uit Europa. Onderdrukking en milieuvervuiling tellen op de wereldmarkt niet mee.

Niet genoemd door het rapport maar wel zo belangrijk: biobrandstoffen concurreren met de voedselproductie. De prijzen in de supermarkt stijgen momenteel snel, onder andere omdat steeds meer graan wordt gebruikt voor bio-brandstof. Daarom stijgt de vraag naar graan en dus stijgt ook de prijs. De armen zijn de eersten die het niet meer kunnen betalen – een schending van het recht op voedsel, over mensenrechten gesproken.

De conclusie: niet palmolie als zodanig is een ramp voor milieu en mensenrechten, maar het kapitalisme. Tijd om er wat aan te doen.

Lees hier het rapport ‘Losing ground’ van Friends of the Earth