Paddo-verbod: ongezonde vrijheidsbeperking

Minister Klink wil paddo’s gaan verbieden. Hiermee laat de regering weer haar conservatieve gezicht zien. Een vrij onschuldig genotmiddel wordt illegaal verklaard. Het is een aanval op vrijheid van mensen, niet omdat ze ongezond bezig zijn, maar omdat ze non-conformistisch zijn, hun eigen weg zoeken, alternatieve manieren van genot willen proberen.
14 oktober 2007

De regering doet alsof paddo’s om gezondheidsredenen een verbod verdienen. Dat is onzin. Een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) uit 2000 vat de risico’s aldus samen op een schaal van 1 (geen risico) tot 5 (zeer groot risico): risico voor gezondheid van individu is 1,8; voor de volksgezondheid/ de samenleving: 2,9; voor openbare orde en veiligheid: 2,5; en voor criminele betrokkenheid: 1,8. Op alle fronten is het risico dus gering tot afwezig. Ja, het spul stoort de reactiesnelheid, je moet met paddo’s op niet gaan autorijden. Dat geldt ook voor alcohol, maar niemand overweegt een verbod op drank.

Maar hoe zit het met de nare incidenten, ook sterfgevallen waar de politiek zich bij het aandringen op een paddoverbod op beroept? Het rapport zegt: “Dit is vooral te wijten aan optredende paniek- en angstaanvallen (!) de setting speelt hier echter een grote rol: onervaren toeristen in een voor hen vreemd land gebruiken in korte tijd allerlei (soft)drugs.. Het optreden van angst- en paniekaanvallen kan dus niet altijd uitsluitend aan het gebruik van paddo’s worden toegeschreven.” Riskant is ondeskundig gebruik. Het spul gaat pas na verloop van tijd werken. Als je dat niet weet, en je merkt niet direct impact na inname, en je neemt vervolgens nog een portie, veel meer dan een gangbare dosis – dán kan het riskant worden. Vijf glazen whisky in tien minuten zijn ook niet gezond.

Een incident in juli van dit jaar maakt duidelijk hoe absurd een paddoverbod is. Een Deense automobilist scheurde in Amsterdam met een auto langs enkele tenten met kinderen erin op een camping. Hij had paddo’s gebruikt – en wiet en alcohol. Wie zegt dat het paddo’s waren die zijn levensgevaarlijke rijtoer stimuleerden? Waarom niet de alcohol, of de hele cocktail?

Verbieden is onterecht, en bovendien gevaarlijk. Momenteel is er nauwelijks verband tussen paddo-handel en georganiseerde misdaad. Door het te verbieden drijf je de paddo-handel juist in criminele armen. Voorlichting bij bovengrondse verkooppunten wordt lastig als je paddo’s via een verbod dus ondergronds jaagt. Bovendien zijn paddo’s eenvoudig zelf te kweken – maar dan ontbreekt kwaliteitscontrole nogal. Ondeskundig en daardoor riskant gebruik zal toenemen, de kans op dodelijke ongelukken zal stijgen. Het paddo-verbod moet er niet komen, campagnes daartegen verdienen steun – of je nu gebruikt of niet.

Kijk ook op http://reddepaddo.nl/
Het RIVM-rapport lees je via http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/CAM_paddos_risicoschattingsrapport.pdf