Overwinning voor internationale studenten in Groningen

Actie van internationale studenten voor huisvesting in Groningen, 6 augustus 2018 (Foto: Twitter / @hillymast).
Voor het derde jaar op rij hebben vooral internationale studenten in Groningen grote huisvestingsproblemen. Vorig jaar zaten alle studentenhuizen, hostels en hotels al vol met het begin van het academische jaar. In 2017 waren er al studenten die gedwongen werden op straat of in parken te overnachten. Studentenpartij Democratische Academie Groningen (DAG) en ROOD voerden toen ook al actie voor het academiegebouw, maar hier is niets mee gebeurd.
7 september 2018

Door Max, vanuit Groningen

De reactie van het College van Bestuur (CvB) was dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van studenten, maar de gemeente. De gemeente gaf vervolgens de universiteit en de stijgende studentenpopulatie de schuld van de crisis. Als gevolg van hun passiviteit is de crisis alleen maar groter geworden en leven er dit jaar nog meer studenten in precaire omstandigheden, zonder perspectief op structurele verbetering.

Dakloos

Sommige internationale studenten begonnen al met naar kamers zoeken in maart of mei, maar waren nog steeds dakloos in september. In reactie zetten de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Hanze Hogeschool tenten op op de campus. Zij durfden 300 euro per maand te vragen voor slaapplekken waarin studenten met 30 mensen in een tent sliepen en geen waardevolle spullen konden achterlaten. In reactie op de woede hierover maakten de onderwijsinstellingen overnachting gratis, maar alleen voor de meest schijnende gevallen. Hiernaast werd studenten bijvoorbeeld ook de optie geboden om in een studentenhotelboot te overnachten, á 1300 euro per maand.

Studentenpartijen en activisten zijn zich ervan bewust dat juridisch gezien de onderwijsinstellingen geen verplichting heeft om huisvesting te regelen voor studenten. Maar zij stellen wel dat zij een morele verplichting hebben om een stabiele studie-omgeving te garanderen en er alles aan te doen om het probleem op de agenda van de gemeente te stellen.

Onderwijsinstellingen stellen dat zij geen publiek geld mogen gebruiken voor huisvesting, maar dezelfde instellingen lijken wel publiek geld te hebben gebruikt in het bouwen van de private Yantai campus bij de universiteit van China. ‘Waarom kunnen ze niet hetzelfde doen, maar dan om studenten te helpen?’, vroegen veel activisten zich af.

De onderwijsinstellingen hebben een agressieve marketingcampagne om zoveel mogelijk internationale studenten naar Groningen te lokken. Hierin doen ze alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Op informatiebijeenkomsten werd gezegd ‘ja, het is misschien lastig om een kamer te vinden, maar het komt altijd wel goed.’ Geen woord over het gevaar om dakloos te worden. De vicevoorzitter van het CvB, De Jeu, stelde dat studenten hoogstens dakloos zijn tijdens een ‘korte frictie periode’ en dat dit in Nederland ‘normaal’ is. Dit maakte de studenten alleen maar woedender en vastbesloten om actie te voeren.

Actie

Gisteren organiseerden studenten aan de RuG een sleep-in in het academiegebouw. De studenten protesteerden daarmee tegen de universiteit die wel zoveel mogelijk internationale studenten probeert binnen te halen, maar weigert zich in te spannen fatsoenlijke woonruimte voor hen beschikbaar te maken. De actie was een initiatief van DAG en ROOD. Zij verlieten het academiegebouw gisterenavond laat met opgeheven vuisten en onder applaus nadat het CvB akkoord ging met drie van hun vier eisen. Eerder gaf het CvB nog aan dat het alles deed wat het kon en stuurde het aan op een halfzacht compromis.

Het CvB heeft toegezegd directe huisvesting te regelen voor 20 studenten die op het moment in precaire en ongezonde omstandigheden in tenten leven. Er zal ruimte gemaakt worden voor nog eens 40 studenten die ofwel nog moeten aankomen of op het moment aan het couchsurfen zijn of in dure hostels overnachten. Maar deze groep studenten is slechts het topje van de ijsberg en heel veel meer is nodig om internationale studenten fatsoenlijk te kunnen verwelkomen.

Hiernaast heeft het CvB toegezegd om directe gesprekken te beginnen met de gemeente over het verbouwen van lege kantoorruimte tot tijdelijke studentenhuisvesting. Dit is een belangrijke toezegging, maar gesprekken alleen zijn niet genoeg. Studenten zullen druk moeten blijven houden om dit zo snel mogelijk te realiseren.

De universiteit accepteerde de derde eis niet – dat de universiteit haar ambitie om te groeien moet opgeven – omdat ze zeggen dat dat helemaal niet hun ambitie is. De universiteit weigert bijvoorbeeld haar internationale reclamecampagne te stoppen die probeert zoveel mogelijk studenten te werven. Studenten waren bereid dit voor nu te accepteren: de situatie van de huidige internationale studenten is gewoon te nijpend. De eis gaat lijnrecht in tegen de belangen van de neoliberale universiteit.

Tot slot heeft het CvB de oproep ondersteund van studentenpartij DAG waarmee zij belooft zich uit te spreken tegen het huidige allocatiemodel. Hierbinnen wordt het ‘afleveren’ van zoveel mogelijk studenten in een zo kort mogelijke tijd boven de kwaliteit van de opleidingen geplaatst. Dit zijn mooie woorden. Studenten kunnen deze aangrijpen om boter bij de vis te eisen en steun voor acties af te dwingen. Maar het CvB van de Universiteit van Amsterdam publiceerde eerder dit jaar een brief waarin het het rijk opriep voor meer geld, om vervolgens wel de politie op kamperende studenten af te sturen.

Studenten in Groningen waren tevreden met deze toezeggingen en verlieten rond middernacht het academiegebouw. Het is belangrijk dat studenten geen illusies hebben in de opstelling van het CvB, maar bezig gaan met vervolgacties. Er is meer verzet nodig om de situatie voor internationale studenten blijvend te verbeteren en de neoliberale universiteit weer in het defensief te duwen.

Max is internationale student aan de RuG.