Overwinning bij bierbrouwer InBev

Na twee weken van harde en principiële vakbondsacties zijn alle 299 ontslagen bij de Belgische bierbrouwer InBev van de baan. De ontslagen waren onderdeel van een plan om 10 procent van de 8000 arbeiders in West-Europa te ontslaan. Onder druk van de acties heeft InBev haar plannen voor België moeten intrekken.
23 januari 2010

De arbeiders hadden uit protest de brouwerijen in Leuven, Jupille en
Hoegaarden geblokkeerd met muren van bierkratten, waardoor in supermarkten
en de horeca een tekort aan bier dreigde te ontstaan. De acties begonnen op
7 januari en werden vastberaden voortgezet zolang de directie bleef
vasthouden aan de ontslagen. ‘AB InBev maakt misbruik van de economische
crisis en wil enkel de winstmarges vergroten’, zei Kris Croonenborghs, secretaris van de vakbond ABVV Voeding, Horeca, Diesten leuven-Mechelen.

De strijd bij InBev toont aan dat de kracht van arbeiders ligt in eenheid en
solidariteit. Arbeiders bij vestigingen in Vlaanderen en Wallonië werkten
nauw samen voor hun gemeenschappelijke belangen. Personeel van brouwerijen
in Nederland en Duitsland weigerden ‘het besmette werk’ van Jupiler over te
nemen. Bij de blokkades kwamen delegaties van andere bedrijven langs met
steunverklaringen. ‘Wij komen onze solidariteit betuigen, want uiteindelijk
gaat het allemaal om hetzelfde’, zeiden Wim Lux en Roger Collin van
bagageafhandelaar Flightcare. ‘Hopelijk ligt binnenkort heel het land plat.
Dit is een voorbeeld. We mogen absoluut niet toegeven.’

Hieronder publiceren we een interview dat Wout Lootens (PVDA regio Leuven – niet te verwarren met de Nederlandse naamgenoot) aan het begin van de stakingen met Kris Croonenborghs had. Beiden waren nauw bij de acties betrokken.

Wat is er donderdag (7 januari) op de OR gezegd?


‘Op de bijzondere ondernemingsraad is aangekondigd dat omwille van de dalende biermarkt men de rentabiliteit gaat verhogen door verdere kosten besparing en meer flexibilteit in te voeren. Concreet moeten er in Leuven 179 werknemers worden afgedankt.’

Hoe reageerden de mensen?


‘De mensen hadden dit niet verwacht. Nu al is de werkdruk te hoog. Het kan toch niet dat men 179 werknemers gaat afdanken.’

Jullie antwoord?


‘Over de dalende biermarkt in België spreekt men al 20 jaar. En toch stellen wij vast dat de werkdruk alsmaar groter geworden is. Trouwens in Leuven wordt het grootste gedeelte voor het buitenland gebrouwen. Bij elke herstructurering komt men met ditzelfde liedje af.
AB-Inbev maakt misbruik van de economische crisis. Het is een bedrijf dat winst maakt en geen klein beetje. Het is nooit genoeg. Om de aandeelhouders nog rijker te maken moeten 179 werknemers afgedankt worden. Dit kan niet. Wij eisen de intrekking van het plan.’

Hadden jullie dit zien aankomen?


‘In de maand december werd er geproduceerd alsof het zomer was. Stocks werden opgebouwd. Zelfs buiten het bedrijf werd iedereen massaal bevoorraad. Dat was niet normaal. Op 16 december hebben wij de directie gevraagd of er op 7 januari een aankondiging tot herstructurering zou komen. Geen antwoord. Delegees werden voorgelogen dat er in Leuven niets ging gebeuren. Het is nu net daar dat er de meeste weg moeten.’

Hoe probeer je de mensen te betrekken bij jullie actie?


‘De woede onder de mensen is groot. Zonder dat wij het organiseerden komen de arbeiders en bedienden het piket voor de poort bemannen. Dag en nacht. Dit hebben we aan de poort van de site in Leuven nog nooit meegemaakt.’

Ik zag militanten en delegees van ACV en ABVV aan de poort? Voeren jullie samen actie?


‘Uiteraard voeren wij actie in gemeenschappelijk vakbondsfront. Wij bereiden ons voor op een lange strijd.’

Leuven wordt in België wel het zwaarst getroffen. Maar hoe zit het met andere vestigingen? Is er contact met hen?


‘De andere productiesite in Jupille is eveneens getroffen. Men wil er 63 werknemers ontslaan. Wij hebben voortdurend contact met hen. De acties worden op mekaar afgestemd.’

Wat zijn jullie plannen voor de komende dagen?


‘Maandag gaan we op nationaal vlak de koppen bij elkaar steken en afspreken hoe we de acties verder gaan coördineren.’

Lees meer op het InBev dossier van de PVDA.