Word lid van de Internationale Socialisten

Niks doen is geen optie: we hebben een wereld te winnen.

Wil jij ook onderdeel zijn van een organisatie die zich organiseert tegen het afbraakbeleid van Rutte III, de internationale opkomst van extreem-rechts en tegen bezettingspolitiek van Afghanistan tot Palestina? Waar mogelijk werken we samen met linkse activisten en organisaties  in de strijd tegen racisme en elke andere vorm van onderdrukking: van moslimhaat en seksisme tot transfobie en validisme.

Wij bouwen aan een inclusief links met lef. Hiervoor organiseren we ons binnen de vakbonden en op onze werkplek. Want dat is waar de winsten voor de kapitalisten vandaan komen en we een gezamenlijk belang hebben om in actie te komen voor onze rechten. Klassenstrijd gaat hand in hand met de strijd tegen racisme en zondebokpolitiek. We mogen ons niet laten verdelen.

Werkelijke verandering betekent sociale revolutie: een fundamentele omwenteling van de maatschappij. Echte democratie betekent een einde aan de macht van de kleine groep kapitaalbezitters en de vervanging van de kapitalistische staat door revolutionaire democratie van onderop. Maar de heersende klasse zal de macht niet vrijwillig uit handen geven. Hiervoor is een revolutionaire beweging nodig. Om deze strijd effectief te kunnen voeren, om te kunnen leren van ervaringen uit het verleden en om leiding te kunnen geven aan deze revolutionaire beweging bouwen wij aan een revolutionaire partij.

Radicale slogans zijn niet genoeg: om de wereld te veranderen moeten we de wereld begrijpen. Daarom hebben we serieuze theorie, analyse en debat nodig. Als marxisten staan we in de traditie van zelfemancipatie en socialisme van onderop – wij vinden daarom dat theorie en kritiek niet kan worden overgelaten aan partijleiders en wetenschappelijke bureau’s.

Een andere wereld is mogelijk. Dus WORD LID!

De Internationale Socialisten zijn een organisatie van activisten en lidmaatschap vereist dus ook activiteit. Voor sommige leden is dat acht uur per dag, voor anderen acht uur per maand. Uitgangspunt is dat iedereen een bijdrage levert naar vermogen. Actievoeren en het opbouwen van een organisatie kosten geld. Daarom vragen we al onze leden om daar financieel aan bij te dragen door contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt bepaald naar inkomen.

Als je vragen hebt over lidmaatschap, of je lidmaatschap wilt opzeggen, kun je contact opnemen met ons landelijke kantoor.

Sluit je aan

  Privacy

  Gegevens worden veilig over SSL verstuurd en niet online bewaard.

  Personalia


  Adres
  Financieël

  Maandelijkse contributie: scholieren €6,- / studenten en uitkeringsgerechtigden €15,- / werkenden €30,- (minimaal) of 6% van het besteedbaar inkomen. Als lid ontvang je automatisch de Socialist thuis.


  Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA. Met een doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Vereniging Internationale Socialisten om maandelijks een incassoopdracht te sturen naar uw bank en geeft u toestemming aan uw bank om overeenkomstig deze opdracht het bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze binnen 56 dagen / 8 weken laten terugboeken door uw bank. Ons IncassantID is: NL81ZZZ341167220000

  Internationale Socialisten

  De Internationale Socialisten zijn een marxistische, revolutionair-socialistische organisatie. We staan in de traditie van socialisme van onderaf: de bevrijding van de arbeidersklasse kan alleen het werk zijn van de arbeidersklasse zelf. We bouwen aan een revolutionaire partij, die het meest bewuste en strijdbare deel van de arbeidersklasse verenigt. Zo’n partij is een noodzakelijk instrument voor het omverwerpen van het kapitalisme – zowel internationaal als in Nederland.