Over de Internationale Socialisten

Een wereld vol ongelijkheid

We leven in een wereld vol absurde ongelijkheid. De rijkste drie personen op aarde bezitten evenveel als de 48 armste landen. Nog nooit was er zoveel overvloed, maar elke dag opnieuw gaan 30 duizend kinderen dood door honger en ondervoeding. De elites beschermen hun macht en rijkdom door middel van geweld en bloedige oorlogen. Daarbij proberen ze gewone mensen tegen elkaar uit te spelen door middel van racisme, seksisme en andere ideeën die ons verdelen in plaats van verenigen.

De economische crisis van 2008 heeft deze tegenstellingen verscherpt. Terwijl de banken overal ter wereld uit de brand zijn geholpen met miljarden aan staatssteun, zijn de kosten neergelegd bij de onderkant van maatschappij. Ook na het ‘herstel’  zijn de aanvallen op de rechten en de levensstandaard van gewone mensen doorgegaan. Onze banen zijn onzekerder en flexibeler geworden, we moeten langer doorwerken voor minder pensioen. Zorg en onderwijs zijn slechter en duurder geworden, terwijl private zorgverzekeraars ons premiegeld oppotten en uitbetalen aan topmanagers. Uitkeringen van mensen zonder baan of met een arbeidsbeperking zijn steeds verder verlaagd. De woningnood wordt steeds ernstiger, doordat de huizenprijzen stijgen, de huren de pan uitrijzen en sociale huurwoningen steeds schaarser worden. Ondertussen krijgen de ultrarijken en de multinationals voortdurend subsidies en belastingverlagingen. Dit is een permanente klassenoorlog van de grote bedrijven en de staat tegen de grote meerderheid van werkende mensen.

Ondertussen nemen ook de spanningen tussen landen toe. De concurrentie tussen machtsblokken krijgt op die manier een militaire kant. Het is niet voor niets dat de relatief korte geschiedenis van het kapitalisme de meest bloedige periode in de wereldgeschiedenis was. En zoals werkende mensen door de kapitalistische zucht naar winst  worden uitgeknepen, worden de natuur en het klimaat ook uitgebuit. Kapitalisme is niet alleen de veroorzaker van het klimaatprobleem, maar tegelijk het belangrijkste obstakel om het tij te keren.

Kapitalisme is het probleem

De wortel van al deze problemen is het kapitalistische systeem waarin we leven. Het kapitalisme is gebouwd op de ongeremde zucht naar winst van een kleine minderheid, die de fabrieken, bedrijven en andere productiemiddelen bezit. De onderlinge concurrentie tussen deze bazen drijft hen keer op keer tot aanvallen op onze lonen, werkomstandigheden en levensstandaard. Alle menselijke waarden worden opgeofferd aan de drang naar grotere winstgevendheid. Economische crisis leidt tot honger, armoede en werkloosheid voor miljoenen mensen, terwijl er rijkdom genoeg is om iedereen een goed leven te geven.

Socialisme is de oplossing

Met socialisme bedoelen we een samenleving waarin mensen zelf controle hebben over de middelen voor de productie van rijkdom. Een maatschappij waarin niet winst, maar het bevredigen van onze behoeften door samen te werken het uitgangspunt is. Waarin gewone mensen de samenleving en de economie op werkelijk democratische basis besturen. Dat lijkt in niets op de dictatoriale, staatsgeleide economieën van Rusland, China of andere zogenaamd socialistische landen uit het verleden, waarin niet de arbeiders maar bureaucraten de touwtjes in handen hadden. Maar het lijkt ook niet op het verwaterde socialisme van de sociaal-democraten, die de scherpste kantjes van het kapitalisme willen afhalen maar het systeem in stand willen houden.

Revolutie is People’s Power

Een werkelijk socialistische maatschappij kan alleen bereikt worden door een revolutie, oftewel een fundamentele verandering van de gevestigde orde. Maar die revolutie betekent voor ons niet een coup door een kleine minderheid van gewapende guerrilla’s, of door een strak georganiseerde voorhoede. Revolutie is people’s power – een massale opstand van gewone mensen zelf die het niet langer pikken. Van dat soort revoluties zijn er in de afgelopen honderd jaar tientallen geweest, en er zullen zich ook nieuwe voordoen. Om de kans op een succesvolle revolutie te vergroten, moeten wij elke strijd met elkaar te verbinden en daarmee een begin maken voor zo’n grotere maatschappelijke verandering.

Wat kun je doen?

De eerste stap in de richting van echte verandering begint in het hier en nu. Het begint met het opbouwen van verzet tegen het crisisbeleid, maar ook tegen de ‘logica’ van het kapitalisme, oorlog, racisme, klimaatverandering en onderdrukking. Dat verzet kan ook anderen het zelfvertrouwen geven dat een andere wereld mogelijk is. Omdat er nooit iets zal veranderen zolang we niet zelf in beweging komen, bouwen we een organisatie op van activisten. We zijn actief in campagnes, stakingen en demonstraties. We organiseren bijeenkomsten en verspreiden onze ideeën via onze website, onze krant de Socialist en onze nieuwsbrief. We hebben afdelingen en leden in verschillende steden. Sluit je aan bij de Internationale Socialisten en bouw mee – want we hebben een wereld te winnen.

Internationale Solidariteit

De Internationale Socialisten maken deel uit van de International Socialist Tendency (IST). Dit is een internationale stroming van revolutionair socialistische organisaties die dezelfde politiek delen en elkaar helpen door ervaringen uit te wisselen en praktische steun te bieden. Wij zijn internationaal georganiseerd omdat we begrijpen dat socialisme in één land een illusie is, omdat elke revolutie die zich beperkt tot de landsgrenzen niet bestand zal zijn tegen een internationale tegenreactie. Check de site van de IST voor meer info en een overzicht van alle IST-groepen.

 

Sluit je aan!

De Internationale Socialisten zijn een revolutionair socialistische organisatie. We bouwen aan protestbewegingen en zijn actief in de studenten- en vakbeweging. We bieden analyses, theorie en achtergronden vanuit een marxistisch perspectief. Daarnaast bouwen we aan een onafhankelijke revolutionaire pool op links. Kapitalisme kan namelijk niet worden hervormd. Om een einde te maken aan klimaatsverandering, oorlog, uitbuiting en onderdrukking moeten we een einde maken aan een economisch systeem gedreven door winst in plaats van menselijke behoefte. Wij vechten voor een socialistische wereld. Actief worden? Sluit je aan!