Oproep tot vaccingelijkheid

Afgelopen maart werd er vanuit de Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections(CROI) deze oproep voor werledwijde solidaire aanpak van het coronavirus. Als Internationale Socialisten hebben we deze mede ondertekend.
23 april 2021

Een jaar na het begin van de COVID-19-pandemie, na wereldwijd meer dan 100 miljoen gevallen en 2,5 miljoen doden, kunnen we de druk op onze gemeenschappen, zorgsystemen en economieën verlichten door prioriteit te geven aan een daadwerkelijk wereldwijde immuniteit om de pandemie onder controle te krijgen. Maar de wereldwijde ongelijkheid in toegang tot COVID-19-vaccins veroorzaakt onnodige sterfgevallen en verlengt de pandemie en de virale overdracht die varianten stimuleert die de vaccineffectiviteit ondermijnen. We roepen wereldleiders op om de kennis over vaccins te delen en de mondiale capaciteit voor vaccinproductie uit te breiden. We moeten dit jaar vaccins gebruiken om epidemieën onder controle te krijgen, in de hele wereld en niet slechts in een paar hoge-inkomenslanden. Leiders moeten weten dat:

  • het streven om vaccins in 2021 slechts beschikbaar te stellen aan een klein gedeelte van de mensen in lage- en middeninkomenslanden een politieke keuze is en geen onvermijdelijkheid.
  • de vaccinproductie in Afrika, Azië en Latijns-Amerika binnen enkele maanden kan worden uitgebreid als technologie en kennis breder worden gedeeld, en niet door slechts enkele beperkte overeenkomsten.
  • het tijdelijk opschorten van de handhaving van intellectueel eigendom over COVID-19-technologieën gedurende de pandemie, zoals voorgesteld bij de Wereldhandelsorganisatie, innovatie en onderzoek niet zal ondermijnen.

Hoge-inkomenslanden vaccineren elke dag miljoenen mensen. Een aantal landen, waaronder de VS, zijn van plan om in de eerste helft van dit jaar vaccins beschikbaar te stellen aan hun gehele volwassen bevolking. Landen die afhankelijk zijn van het COVAX-programma hebben in die tijd echter slechts genoeg vaccins om 3,3% te bereiken. Tot het einde van dit jaar hoopt COVAX voldoende te leveren voor 20% voor de bevolking, of misschien 27% als alles volgens plan gaat. Dat is veel minder dan wat er nodig is om de epidemie onder controle te krijgen. Hogere-inkomenslanden zouden zo’n lage vaccinatiegraad niet accepteren. Dezelfde standaard is van toepassing op alle landen ter wereld. Als hier geen substantiële verandering in komt, zullen COVID-19-vaccins in 85 landen niet op grote schaal beschikbaar zijn tot 2023.

Beperkte voorraden vaccins worden verdeeld op basis van rijkdom en geografie, niet op basis van wetenschap, volksgezondheid of menselijke behoefte. Wereldwijd zijn het vooral Zwarte en Bruine gemeenschappen die worden uitgesloten van de voordelen van de wetenschap. In Latijns-Amerika hebben landen met sterftecijfers die tot de hoogste ter wereld behoren minder doses dan landen met minder behoefte, maar meer rijkdom. In Afrikaanse landen hebben veel ziekenhuizen die worden overstroomd door COVID-19 geen vaccins voor zorgwerkers. Sommige Aziatische landen met hoge COVID-19-cijfers en grote bevolkingen hebben slechts doses voor een minuscuul deel van hun bevolking. In al deze regio’s is er een voortreffelijke menselijke en technische capaciteit, die we zouden kunnen inzetten door overdracht van technologie.

Twintig jaar geleden riepen wetenschappers en volksgezondheidsexperts in de Verklaring van Durban wereldleiders op om de wetenschap over de behandeling van HIV te accepteren en effectieve medicijnen te delen met degenen die ze nodig hadden. Door de trage reactie hierop kwamen miljoenen mensen om. We mogen die vertraging niet herhalen. We moeten de kunstmatige schaarste opheffen door het fantastische werk van vaccinwetenschappers en -ontwikkelaars, veelal direct of indirect gefinancierd uit publieke middelen, open te stellen voor alle landen.

We zitten in een wereldwijde gezondheidscrisis. Het is tijd om alle beschikbare instrumenten op het gebied van wetgeving en volksgezondheid in te zetten om meer vaccins te brengen naar degenen die ze het hardste nodig hebben, overeenkomstig de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie, UNAIDS en anderen. Dit vereist het opvoeren van de wereldwijde productie van vaccins, de overdracht van technologie, het tijdelijk opheffen van de regels voor intellectueel eigendom en het bundelen van kennis.

Bedrijven die publieke financiering hebben ontvangen zouden vrijwillig moeten overgaan tot het verlenen van licenties en hun kennis moeten delen met meerdere producenten, en in plaats van te werken met een beperkt aantal contractproducenten, een gecoördineerde inspanning aangaan met meerdere producenten, zoals voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Aangezien de meeste bedrijven hiertoe niet bereid zijn gebleken, moeten regeringen optreden. Twee derde van de leden van de Wereldhandelsorganisatie steunen het nemen van maatregelen om de TRIPS-regels over intellectueel eigendom op te schorten gedurende de pandemie. Zoals de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs over deze noodsituatie zei: “Als het nu niet de tijd is om dit te doen, wanneer dan wel?”

Daarom is het tijd dat:

  • de regering van de Verenigde Staten onmiddellijk bedrijven als Moderna, Johnson & Johnson en Pfizer stimuleert om de kennis over de productie van de vaccins, die met aanzienlijke publieke middelen zijn ontwikkeld, te delen met landen overal ter wereld. De VS moeten de urgente renovatie en uitbreiding financieren van fabrieken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika voor de productie van deze vaccins, en het onder Trump ingestelde beleid van verzet tegen het opschorten van TRIPS terugdraaien.
  • de regeringen van Europese en andere hoge-inkomenslanden hetzelfde doen en hun politieke, juridische en financiële invloed gebruiken om de open mondiale productie uit te breiden van door de belastingbetaler gefinancierde vaccins, en hun verzet tegen het opschorten van TRIPS staken.
  • COVAX-partners erkennen dat het niet acceptabel of voldoende is om in de eerste helft van het jaar 3% of voor het eind van het jaar 20% van de bevolking te bereiken, en dat we hogere productie en lagere prijzen nodig hebben. COVAX-partners moeten samen een mondiale inspanning steunen om overal de pandemie onder controle te krijgen met open mondiale productie en een opschorting van TRIPS, waarbij tarieven en contractbepalingen voor iedereen transparant gemaakt worden.
  • regeringen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika de solidariteit uitbreiden, zich in het komende jaar een doel stellen voor het controleren van de epidemie en elk wettelijk middel dat ze tot hun beschikking hebben gebruiken om productie van een toegang tot vaccins uit te breiden.
  • onderzoekers en technische experts overal ter wereld hun kennis delen en de openstelling van de wetenschap voor iedereen steunen.

In een wereld met enorme ongelijkheid, bieden COVID-vaccinaties ons de kans om wereldwijd iedereen, ongeacht inkomen, ras of nationaliteit, immunologische gelijkheid te bieden om beschermd te worden tegen SARS-CoV-2.

De COVID-19-pandemie zal voor ons niet voorbij zijn tot ze voor iedereen voorbij is.

Deze verklaring is vertaald uit het Engels. Het origineel is hier te vinden.