Oproep tot solidariteit met zorgwerkers in Sarphatihuis

De zorgwerkers bij zorginstelling Amsta voeren acties voor een kwalitatief goede zorg. Zij willen net als bij zorginstelling Osira, waar de acties vorig jaar wel zijn gelukt, meer handen aan het bed. Nu roept FNV Bondgenoten Amsterdam op tot solidariteit.
11 maart 2013

Onlangs nog bezetten zorgwerkers van Amsta het Sarphatihuis. De werkdruk is hoog en daardoor kunnen zorgwerkers niet de zorg verlenen die ze willen. Vanaf 2012 stelt de regering 3,5 miljoen euro per jaar ter beschikking voor Amsta om meer personeel in te zetten. Hiervan hebben de zorgwerkers nog niets gezien. Wel weten ze dat het geld onder meer is besteed aan managementcursussen.

De zorgwerkers hebben met de bezetting afgedwongen dat de voorzitter van de raad van bestuur met hen hierover in gesprek ging. Dit heeft echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom gaan de acties door. Het is belangrijk dat zorgwerkers de komende dagen steunverklaringen ontvangen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Ben de Valk, laat zich laatdunkend en intimiderend uit over zijn personeel in de media: door de lange reeks van werkonderbrekingen en de daarop volgende negatieve publiciteit heeft het verpleeghuis nu te maken met leegstand en loopt Amsta inkomsten mis, stelt de Valk in De Telegraaf. Ook de AbvaKabo FNV, die de acties leidt, ligt onder vuur. Daarnaast doet de huidige regering talloze bezuinigingsvoorstellen, waardoor de druk op de directies van verzorgingshuizen wordt vergroot. Het personeel wordt daar nu al de dupe van.

Bovendien kijkt de voorzitter van de werkgevers Wientjes over de schouder van De Valk mee, opdat onder druk van acties niet wordt toegegeven. Een overwinning van het personeel van Amsta ervaart Wientjes als een nederlaag. Dat kan hij niet gebruiken, want er staat heel wat op het spel in de komende maanden in Den Haag.

Daarom is de strijd van de zorgwerkers onze strijd

Als de zorgwerkers winnen, is dat een overwinning van ons allemaal, en wel om deze redenen:

1. Goede zorg hebben we op lange of korte termijn allemaal nodig.

2. Er gaan miljarden worden bezuinigd op de zorg, onder andere in de thuiszorg wat 100.000 thuiszorgwerkers hun baan gaat kosten. Wij betalen straks hoger eigen risico voor veel minder zorg.

3. Amsta houdt nu al rekening met wetgeving rond de afschaffing van de thuiszorg, waarover nog niet is beslist. Dat kost mensen nu al hun baan. De directie van Amsta zou zich hard moeten maken voor behoud van de thuiszorg. De AbvaKabo FNV organiseert een landelijke actiebijeenkomst op 6 april om de bezuinigingen op de thuiszorg van tafel te krijgen.

4. Het geld binnen Amsta is steeds meer gaan zitten bij de top en de bureaucratie. Zorgwerkers weten heel goed hoe ze cliënten moeten verzorgen. Het is het personeel een doorn in het oog dat het topmanagement meer verdient dan een minister. Als zorgwerkers bij Amsta winnen, laat dat zien dat deze trend gestopt kan worden.

5. De AbvaKabo FNV is zwaar onder vuur komen te liggen, met name doordat ze opkomt voor de belangen van haar leden en naar haar leden luistert zoals een democratische vakbond behoort te doen. Dat is voor werkgevers echter een brug te ver. De aanval vanuit werkgeverskringen en de media van de laatste weken heeft alles te maken met hun drang om de acties van de zorgwerkers in diskrediet te brengen. Ook willen ze de vakbeweging als geheel medeverantwoordelijk maken voor sociale afbraak rond de duur van de WW, het ontslagrecht, de nullijn voor ambtenaren en de diverse bezuinigingen van het kabinet.

Daarom roepen we op om de komende dagen steunverklaringen op te sturen, namens de OR, de organisatie waarvan je lid bent, familieleden of gewoon namens jezelf. Bespreek deze mail met je collega’s of je vakbondsgroep of OR:

Beste zorgwerkers,

Bij deze laat ik jullie (namens: naam organisatie/OR bedrijfsnaam) weten dat ik jullie strijd bij Amsta voor meer handen aan het bed steun! Ga vooral door met de acties. Goede zorg is in het belang van ons allemaal.

Je kunt de verklaring mailen naar de vertegenwoordiger van het Amsta-personeel, msa.wijnen@zonnet.nl, en een kopie naar het vakbondscafé Amsterdam: Vakbond2020@gmail.com.
____________________________________________________________________________________________________

Lees ook de brochure Van onderop en samen sterk door Maina van der Zwan.

De brochure pleit voor een sterke vakbeweging, nodig om onze belangen te verdedigen. Eén die kracht put uit zelforganisatie op de werkvloer en die strijd als uitgangspunt neemt in plaats van overleg. De brochure is los te koop voor 3 euro (4,50 per post). Bulkbestellingen krijgen een flinke korting. Lees verder en bestel >>

‘Voor al onze vrienden en vakbondscollega’s: dit is een aanrader. We hebben namelijk een lange strijd te voeren en dat kunnen we alleen samen doen.’
Khadija Tahiri, president van de Vakbond van Schoonmakers