Oproep tegen dreigende staatsgreep in Bolivia

Onderstaande oproep ontvingen wij vanuit de Bolivariaanse Kring, een groepering die
10 december 2007

Protest tegen rechts in Bolivia solidariteit organiseert met de Bolivariaanse Revolutie, het veranderingsproces dat onder aanvoering van president Chávez plaatsvindt. Gezien de dreigende situatie momenteel in Bolivia vinden wij het nuttig om deze verklaring hieronder af te drukken.

Bolivia: Wij verzetten ons tegen de staatsgreep die in voorbereiding is tegen de grondwettelijke en democratische regering van Evo Morales

Wij vragen de aandacht van alle democraten in Europa en wereldwijd voor de plannen voor de gewelddadige omverwerping van de grondwettelijke regering van Bolivia. De auteurs van zulke poging zijn regionale oligarchieën (machtsgroepen) die de verdeling van het land willen, samen met de politieke en sociale sectoren die zich gedurende de vroegere neoliberale regeringen hebben verrijkt. Deze verschillende sectoren zijn uiteindelijk bijeengebracht, gefinancierd en gecoördineerd door de VS-ambassade en haar agenten, dikwijls vermomd als ontwikkelingshelpers van USAID.

1. Waarom een staatsgreep?
De progressieve regering van Evo Morales heeft de basis gelegd voor een onafhankelijke ontwikkeling van het land. Om dit te doen, is zij begonnen met nationalisaties, die de belangen aantasten van de multinationale petroleummaatschappijen en van hun lokale partners. Hetzelfde met de aanpak van de ongelooflijke concentratie van land.

Het opstaan van de inheemse volkeren als actoren van deze veranderingen heeft de raciale haat opgewekt die al 500 jaar in de Boliviaanse maatschappij ingebakken zit. Ondanks het feit dat in 1952 een einde werd gesteld aan de apartheidswetten, blijft in de feiten een dualiteit bestaan in de maatschappij, en is het misprijzen voor de inheemsen wijdverbreid. De virulente campagne om president Evo Morales zwart te maken heeft als ondertoon: Wij kunnen niet aanvaarden dat wij worden geregeerd door een ‘indiaan’.

2. Waarom een staatsgreep net nú?
Een van de fundamentele taken van de huidige regering is een nieuwe grondwet opstellen. De Grondwetgevende Vergadering die daarover discuteert is voor meer dan 50% samengesteld uit medestanders van de regering. Desondanks heeft rechts geprobeerd om het afsluiten van de werkzaamheden te verhinderen. Tijdens de eerste fase van goedkeuring van de grondwet ontketende ze een campagne van gewelddadige confrontaties, met doden en gewonden.

De goedkeuring van de nieuwe grondwet door een referendum zal het institutioneel kader wijzigen waarmee de oligarchie altijd haar wil heeft kunnen opleggen aan het land. Rechts is bereid om zich in avonturen te storten om de verankering tegen te houden van de veranderingen waarvoor Evo Morales werd verkozen.

3. Wat gebeurt er in de rebellerende provincies?
De regio’s in het oosten van Bolivia zijn rijk in petroleum en gas, en hun leiders willen zich afscheuren van Bolivia om zich deze rijkdom te kunnen toeëigenen. De huidige regering heeft die natuurlijke hulpbronnen in handen genomen om ze te gebruiken voor het verbeteren van de levenskwaliteit en om een nationale industrie te kunnen ontwikkelen.

In de vier oostelijke regio’s voeren lokale leiders, verbonden met machtsgroepen, een racistisch beleid tegen de bevolking van het westen – Aymará- en Quechua-inheemsen. De separatisten verwerpen de nationale autoriteiten en volharden in het geweld tegen wie hun afscheuringsscenario niet steunt. Paramilitaire milities en stadscommando’s stellen de wet, daarbij geholpen door de lokale autoriteiten. Die milities doen ook beroep op buitenlandse instructeurs: Israëli’s, Kroaten, enz. Het is een slecht bewaard geheim dat ook de wapenhandel en allerhande maffieuse activiteiten toenemen.
Te noteren valt dat electoraal gesproken, ook binnen de separatistische regio’s de regeringspartij in elk geval de belangrijkste kracht blijft.

4. Wat kan er de komende dagen gebeuren?
Tegen 14 december moet de tekst van de nieuwe Grondwet zijn goedgekeurd. Via allerlei kanalen circuleert informatie dat rechts zijn troepen op straat zal brengen om een veralgemeende confrontatie uit te lokken, en dat in de oostelijke regio’s de centrale staatsmacht zou geneutraliseerd worden. Het is mogelijk dat bepaalde sectoren van de strijdkrachten worden meegesleurd in dit anti-democratisch avontuur, maar het gros van de troepen zouden trouw blijven aan de democratische instellingen.

Het is moeilijk om de omvang van de subversieve beweging te voorspellen, maar het is duidelijk dat ze zal kunnen rekenen op de steun van de grote bourgeoisie en van de Verenigde Staten, en daardoor over belangrijke materiële en financiële steun kan beschikken. Een burgeroorlog die het oosten en het westen van Bolivia tegenover elkaar plaatst, zou een catastrofe zijn voor het land en voor de regio.

5. Wat vragen we om te doen?
– Solidariteit om de bedreigde democratie in Bolivia te verdedigen.
Solidariteit met Evo Morales, de eerste inheemse president van Bolivia.
– Zich informeren om te weten wat er werkelijk gebeurt in Bolivia, tegen de leugens in de massamedia.
– Meedoen met een manifestatie in Brussel: zie http://www.arlac.be/ voor meer informatie.