Oproep onderwijsbonden voor staking 6 maart tegen bezuiniging passend onderwijs

De docenten in het Voortgezet Onderwijs (VO) hadden het tijdens de landelijke staking twee weken geleden al goed begrepen. Het draait niet alleen om de week vakantie die ze moeten inleveren of de 1040 uren die er verplicht gedraaid moeten worden. Ook de Wet op Passend Onderwijs zal de werkdruk van docenten extra vergroten. Henri Kerkdijk (AOb-lid en werkzaam in het speciaal onderwijs in Apeldoorn) gaat op de ernst van de bezuinigingsaanval in.
9 februari 2012


Foto: Actiemanifestatie speciaal onderwijs in Nieuwegein 2011.

De nieuwe Wet op Passend Onderwijs zal niet alleen docenten treffen maar ook zeker de leerlingen – in het speciaal onderwijs, maar ook in het regulier onderwijs, met of zonder de hulp van een leerling gebonden financiering (ook wel ‘rugzakje’ genoemd).

In het kort komen de bezuinigingen er op neer dat het speciaal onderwijs moet ‘krimpen’ en dat meer leerlingen met een extra zorgvraag opgevangen dienen te worden door de reguliere scholen. Maar liefst 300 miljoen euro wil het kabinet bezuinigen en hierdoor komen er 9000 leraren op straat te staan.

Deze leraren zullen voornamelijk in het speciaal onderwijs hun baan verliezen, met daarbij hun verschillende expertises zoals het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen, slechthorende leerlingen en leerlingen met een fysieke beperking.

Deze expertise wordt door Van Bijsterveldt dus overboord gegooid, en de leraren op het regulier onderwijs moeten deze kennis maar even snel opdoen tijdens een cursusje. De minister vergeet hier gemakshalve bij te noemen dat dit dan wel met veel minder geld moet en in grotere gemengde klassen.

‘Kwaliteit’

Ondertussen moet de ‘kwaliteit’ van de lerarenopleidingen en PABO’s worden vergroot. Althans, dit staat zo in de plannen. Dit is volgens het ministerie van Onderwijs immers nodig zodat docenten beter kunnen omgaan met de verschillen. De eerste stappen richting passend onderwijs zullen als de plannen doorgaan in 2013 starten.

De eerste leraren die de beoogde kwaliteitsslag gemaakt zouden kunnen hebben komen echter pas in 2016 van de opleiding. Voor een kind dat in 2013 naar school gaat en vastloopt is drie jaar een erg lange tijd. In deze drie jaar kan er bij een kind al veel verwoest zijn.

Het ministerie van Onderwijs gooit ook twee begrippen consequent door elkaar. Samenwerkingsverbanden en scholen zijn twee wezenlijk verschillende dingen. Er wordt gezegd dat leerlingen in een school in de buurt terecht kunnen en dat de samenwerkingsverbanden er voor zullen zorgen dat de leerling op een goede plek komt.

Maar in feite komt het erop neer dat een leerling binnen een samenwerkingsverband een bepaalde plek toegewezen zal krijgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft niet voor niets een brief geschreven naar de Tweede Kamer waarin ze stelt dat de kosten voor leerlingenvervoer hoger zullen worden – terwijl passend onderwijs er juist voor moet zorgen dat alle leerlingen in de eigen regio een opleiding kunnen volgen.

Wachttijden

Tegelijk zullen de wachttijden in het speciaal onderwijs heel lang worden doordat er minder leraren, dus minder klassen, beschikbaar zullen zijn. Als een leerling dus helemaal vastloopt op een reguliere school dan is de kans dat deze leerling thuis komt te zitten erg groot. Dus niet alleen leraren zullen op straat worden gezet, ook een groep leerlingen rest hetzelfde lot.

Een jaar geleden kwamen we al op de been voor een grote actiemanifestatie in Nieuwegein tegen het passend onderwijs. Op deze actiedag waren we voornamelijk aanwezig met leraren, ouders en leerlingen uit het speciaal onderwijs zelf. De landelijkse staking van twee weken geleden in het VO heeft er inmiddels voor gezorgd dat passend onderwijs op de kaart is komen te staan bij alle leraren.

Op 6 maart aanstaande organiseren de onderwijsbonden een landelijke stakingsdag voor bijna alle vormen van onderwijs. Passend onderwijs gaat dan ook alle scholen aan, van basisschool tot aan het MBO. Met deze verschillende beroepsgroepen zullen we ons op deze dag dan ook massaal moeten laten zien en horen – tegen ontslagen en bezuinigingen op passend onderwijs, maar ook tegen Van Bijsterveldts uitholling van het onderwijs als geheel.

Zie hier meer informatie over de staking op 6 maart
Lees hier meer over het nieuwe docentennetwerk Linke Leraren