Oproep: geschiedenis van het Nederlandse trotskisme

De geschiedenis van de linkse beweging in Nederland heeft nog vele gaten. Auteurs Ron Blom en Bart van der Steen, die meerdere malen over dit onderwerp schreven, willen nu het trotskisme in Nederland in kaart gaan brengen. Ze doen een oproep om mensen hun verhaal te laten vertellen en documenten ter beschikking te stellen voor het onderzoek.
10 januari 2013

Hier volgt de tekst:

ʻEnige tijd geleden zijn we begonnen aan een boekproject over de trotskistische beweging in Nederland. We bouwen daarbij voort op ons artikel over de geschiedenis van de vroege trotskistische beweging in Kritiek 2008 en ons boek Wij gingen onze eigen weg (2011), over de herinneringen van revolutionair-socialisten van vóór de oorlog.

Wij willen ons onderzoek uitbreiden en de periode vanaf de jaren zestig tot de jaren negentig onderzoeken. Samengevoegd met ons oudere werk kunnen we zo komen tot een overzicht van zes decennia trotskistische beweging in Nederland. De nadruk zal daarbij liggen op de geschiedenis van de IKB/SAP, hoewel we wel degelijk aandacht zullen besteden aan de andere stromingen binnen de trotskistische beweging.

Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar mensen die in deze periode actief waren en die willen vertellen over hun ervaringen en herinneringen. We zijn boven alles geïnteresseerd in de redenen waarom mensen lid werden, hoe zij het leven binnen de groepen en organisaties ervoeren, wat deze beslissing voor hen heeft betekend/hoe het hen heeft beïnvloed en of zij nog steeds actief zijn, dan wel afgehaakt (en bij dat laatste: waarom).

We vinden het leuk om met mensen persoonlijk af te spreken, maar zijn zeker ook geïnteresseerd in geschreven materiaal zoals herinneringen, brieven en documenten. Het is vanzelfsprekend dat we zorgvuldig en integer met het materiaal om zullen gaan.ʼ

Mail Ron Blom: ronblom@tomaatnet.nl, en/of Bart van der Steen bart.vandersteen@gmail.com

Zie ook:
Bart van der Steen – ʻDe trotskistische beweging in Nederlandʼ, in
Jaarboek Kritiek 2008

Bart van der Steen en Ron Blom (Red.) – Wij gingen onze eigen weg. Uitgeverij Eburon, verkrijgbaar bij LeesLinks.