Oproep: Geen racisten in de raad!

Demonstratie Samen tegen racisme en discriminatie, georganiseerd door Comité 21 Maart. Amsterdam, 19 maart 2016 (Foto: Ptah Ankh Re).
Comité 21 Maart roept op om de strijd aan te gaan met racistische en extreemrechtse partijen in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen. Het onderstaande manifest is mede ondertekend door de Internationale Socialisten en dient als basis voor het brede protest in het weekend voor de verkiezingen.
8 december 2017

De achterliggende decennia hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de economische en sociale verhoudingen in Nederland en elders in de wereld. Oprukkend neoliberalisme heeft daarbij geleid tot een grotere polarisatie op de arbeidsmarkt en in de inkomenssfeer, met sterk negatieve effecten op het vlak van maatschappelijke voorzieningen.

Op mondiaal niveau is het centrum van de e­conomische macht aan het verschuiven, weg van het Westen. Dit alles gaat met de nodige politieke en militaire spanningen gepaard. Daar is een om zich heen grijpende bestuurlijke crisis bijgekomen: de heersende elites blijken in afnemende mate in staat om economische, politieke en bestuurlijke problemen te managen.

Het gevolg is dat een groeiend aantal mensen in een onzekere sociaaleconomische situatie leeft en voor zichzelf en anderen een onzekere toekomst ziet.

In Nederland hebben rechtse populisten als Leefbaar Rotterdam, de PVV en Forum voor Democratie de afgelopen jaren met succes op deze gevoelens van onzekerheid weten in te spelen. Daarbij hebben zij hele bevolkingsgroepen als de oorzaak van de problemen neergezet. Men verschuilt zich achter politieke thema’s als immigratie, integratie en veiligheid, en richt zich in vaak openlijk racistische termen tegen vluchtelingen en moslims.

Gevestigde partijen gaan hier in toenemende mate in mee. Politieke polarisatie en groeiende onverdraagzaamheid die daarvan het gevolg is geweest, pakt slecht uit voor emancipatiebewegingen van onder meer migranten­gemeenschappen, zwarte activisten en LGBTl-ers.

Op 21 maart zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Die zijn meer dan ooit van belang. Want rechts-populistische partijen zullen – na hun entree in het Parlement en in Provinciale Staten – ditmaal proberen in meer gemeenten dan voorheen een machtspositie te verwerven. De opstellers van deze oproep zien dit – in combinatie met de groeiende invloed van populistisch-rechts in de media – als een gevaarlijke ontwikkeling die door ons samen gestopt moet worden.

De simplistische, onjuiste en vaak openlijk racistische ‘antwoorden’ van rechtse populisten zullen ons alleen maar verder van huis brengen.

Wij strijden vóór economische en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur en transparante besluitvorming, en tégen discriminatie en racisme. Wij zijn solidair met al diegenen die voor onderdrukking en oorlogsgeweld hebben moeten vluchten.

Wij werken toe naar een landelijke demonstratie op 18 maart in Amsterdam.

Steun de campagne van het Comité 21 Maart en onderteken deze oproep!

Organisaties kunnen de oproep ondersteunen door een email te sturen aan somite21maart [at] gmail.com.