Oproep demonstratie: stop aanvallen op Koerdische volk

21 december 2007

Koerdisch dorp na Turks bombardementOnderstaande oproep ontvingen wij vanuit de Federatie Koerden in Nederland (Fed Kom)

Terwijl de Turkse bommen vallen, zwijgt de wereld. Edi bese, oftewel Genoeg is genoeg! Zaterdag 22 december om 13:00 op het Malieveld in Den Haag, protest voor de Turkse Ambassade tegen de aanvallen op Zuid- Koerdistan. Een aanval op Qandil is een aanval op alle Koerden.

In de nacht van 15 op 16 december 2007 hebben meer dan vijftig Turkse vliegtuigen bombardementen uitgevoerd op dorpen in Zuid Koerdistan. Hierbij kwamen zeker acht mensen om het leven en raakten velen gewond. De Turkse luchtmacht beweerde dat de kampen van de PKK in Qandil het doel waren, maar de bommen troffen vooral de dorpen, waarbij vele huizen met de grond gelijk werden gemaakt.

Een zelfde lot ondergingen een ziekenhuis en een school. Vele dieren kwamen om en bijna tweeduizend mensen zijn op de vlucht geslagen. De aanvallen werden gevolgd door artilleriebeschietingen en een operatie over de grens waarbij vijfhonderd speciale troepen betrokken waren. De Turkse aanvallen hadden toestemming van zowel de VS als de Europese Unie, wat medeverantwoordelijkheid inhoudt.

Opnieuw heeft Turkije laten zien dat het de Koerdische kwestie alleen met geweld wil oplossen. Alle pogingen van de Koerdische vrijheidsbeweging om tot een politieke oplossing en tot vrede te komen worden systematisch genegeerd. Dit kan zo niet langer doorgaan. Genoeg is genoeg! De tijd van praten en afwachten is voorbij. De wereldmachten moeten nu tonen dat ze de ontkennings- en vernietigingspolitiek van de Turkse staat afwijzen en serieus werk willen maken van het vinden van een duurzame politieke oplossing van de Koerdische kwestie.

De aanvallen op dorpen in Zuid Koerdistan, de vergiftiging van de Koerdische leider Abdullah Öcalan in de gevangenis op Imrali, de arrestatie van honderden DTP leden inclusief de voorzitter van de partij, en de aanvallen op Koerden en Koerdische instellingen in heel Turkije en Europa geven aan dat de Turkse staat aanstuurt op een burgeroorlog. Dit is onacceptabel en een schending van alle menselijke waarden. Nogmaals: genoeg is genoeg!!

Om de aandacht op deze situatie te vestigen demonstreert de Koerdische gemeenschap op zaterdag 22 december in Den Haag.

Stop de oorlog en de aanvallen op het Koerdische volk!
Vrijheid voor Öcalan – Vrede in Koerdistan!
Federatie Koerden in Nederland (Fed Kom) Amsterdam 21 december 2007

Vrijheid voor Koerdistan!
Steun de strijd van het Koerdische volk!
Alle politieke gevangenen vrij!