Oproep aan Nederlandse vakbond: kies de kant van de Griekse arbeiders!

Morgen, 20 februari, is opnieuw een algemene staking in Griekenland. ReINFORM, een politiek platform van Grieken in Nederland, stuurde een brief aan de Nederlandse vakbond. Daarin vragen ze de bonden om hun solidariteit te verklaren met de strijd van de Griekse arbeiders. Wij publiceren de vertaling.
19 februari 2013

Beste vrienden,

De laatste paar jaar zijn niet alleen de Griekse, maar ook de Nederlandse arbeiders onder druk komen staan van de rampzalige ʻoplossingʼ, opgelegd in Europa, om de economische crisis aan te pakken. Deze ʻoplossingʼ omvat geen niets anders dan harde bezuinigingsmaatregelen en geleidelijke ontmanteling van de verzorgingsstaat.

De resultaten van deze ʻoplossingʼ zijn al zichtbaar in Griekenland: armoede, werkloosheid op 27,0 procent (61,7 procent onder jongeren), de opkomst van fascisme en de schandalige schending van arbeids- en democratische rechten. Rechten die officieel zijn vastgelegd in Europese verdragen worden ingetrokken.

De Griekse arbeiders vechten heel hard om hun rechten te verdedigen. De crisis mag geen reden zijn voor het schenden van arbeidersrechten in enig Europese land. Bovendien, de schending van de rechten die zijn toegekend — bij Europese wet — in het ene Europese land (Griekenland), opent de weg voor de schending van dezelfde rechten elders in Europa.

Op 20 oktober 2011, in het aangezicht van de EU-top, stuurden de drie grote vakcentrales (FNV, CNV, MHP) een brief naar premier Rutte, waarin u uw zorgen uitte over de toekomst van de caoʼs in Griekenland en in de rest van Europa. Behalve deze brief, hebben we ook uw actieve steun nodig voor de gerechtvaardigde eisen van de Griekse arbeiders. Onze overtuiging is dat we allemaal samen moeten vechten tegen de propaganda die de Europese werknemers verdeelt in luie zuiderlingen en hardwerkende noorderlingen.

De rechtse pers en politici overdrijven de bestaande culturele verschillen tussen Europese burgers en ze cultiveren de opvatting dat de Grieken en andere Zuid-Europeanen zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie, en dat ze daarom de gevolgen van de crisis stoïcijns moeten ondergaan. Op deze manier proberen ze Nederlandse mensen te laten accepteren dat het opgeven van hun eigen rechten de meest effectieve aanpak is om met de crisis om te gaan.

Niets hiervan is waar!

De crisis is niet veroorzaakt door de luie zuiderlingen. De crisis is veroorzaakt door het ongebreidelde financiële systeem en de neoliberale politiek in Europa en de rest van de wereld. Griekenland kwam terecht in het oog van de cycloon vanwege zijn positie binnen de EU-structuur. De crisis in Griekenland werd verder verergerd door het corrupte politieke systeem dat zich altijd tegen de arbeiders heeft gekeerd en probeert om hun rechten af te schaffen op elke mogelijke manier.

De afschaffing van arbeidsrechten is niet de ʻoplossingʼ voor de crisis. De Griekse economie, die in vrije val is geraakt, bewijst op onthullende wijze het tegendeel. De bezuinigingen vernietigen de economie en veroorzaken recessie, wat op haar beurt leidt tot de noodzaak van meer bezuinigingen. Op die manier belanden we in een eindeloze negatieve spiraal van bezuinigingen. Zelfs het IMF zelf heeft onlangs toegegeven dat de bezuinigingen de economie beschadigen en het ʻreceptʼ dat is geïmplementeerd in Griekenland verkeerd is.

Nu dat hetzelfde recept voor de crisis wordt getest in Nederland, zien we dat Nederlandse werknemers gemobiliseerd worden. Het mogelijk maken van ontslagen, de uitbreiding van flexibele arbeidsvormen, de duurdere gezondheidszorg, de bezuinigingen in de uitgaven voor milieu en cultuur, de gunstige belastingwetten voor hoge inkomens en grote bedrijven, en de toename van de werkloosheid: deze zijn een zaak van het volk van Noord-Europa, net zozeer als van het volk van Zuid-Europa.

De strijd van de Nederlandse arbeiders kan niet los worden gezien van de strijd van de Griekse arbeiders. Hoe meer de schending van arbeidsrechten doorgaan in Griekenland, des te gemakkelijker hetzelfde beleid zal worden ingevoerd in Nederland. Om deze reden nodigen wij de Nederlandse vakbonden uit om solidariteit te tonen met de Griekse arbeidersstrijd.

Wij nodigen u uit om de boodschap uit te zenden aan Nederlandse arbeiders: dat solidariteit geen verouderd idee is.

Wij nodigen u uit om de boodschap uit te zenden dat arbeidersrechten en de verzorgingsstaat worden aangevallen in alle Europese landen, ongeacht cultuur en heersende politieke partij. Europese arbeiders hebben een gemeenschappelijk lot en daarom moet de strijd voor de verdediging van hun rechten ook gemeenschappelijk zijn.

De eerste stap in die solidariteit is al gedaan! Op 29 januari kregen de stakers van de metro van Athene een steunverklaring van de vakbond van hun Nederlandse collega’s in Amsterdam (Abvakabo FNV van het GVB). Deze actie gaf de stakers moed, die voor de rechter werden gedaagd en nu worden bedreigd met vervolging als gevolg van hun actie. We kunnen niet anders dan deze verklaring van steun en solidariteit van harte toejuichen.

Op 20 februari organiseren de Griekse vakbonden een algemene staking in heel Griekenland met de volgende eisen:
De geldigverklaring en oplegging van caoʼs
Maatregelen om de werkloosheid aan te pakken
De intrekking van vordering en alle repressieve en ondemocratische maatregelen

Uw solidariteitsverklaringen zijn waardevol voor de Griekse arbeiders!

ReINFORM

Zie ReInform.nl