Opluchting over toespraak Wilders bevestigt Haagse ontkenningspolitiek

De toespraak die Geert Wilders vorige week hield in New York is door verschillende commentatoren met termen als ‘mild’ en ‘gematigd’ beschreven. Politici reageerden laconiek, alsof ze wilden zeggen dat Wilders beteugeld is. De media gingen hier grotendeels in mee. Er is echter geen enkele reden voor opluchting. Wilders is geen millimeter afgeweken van zijn intolerantie jegens de islam.
18 september 2010

Door Max van Lingen

Zijn rede was opnieuw een uiting van het Wilderiaanse wereldbeeld waarin de islam en het Westen als water en vuur tegenover elkaar staan. Het belangrijkste argument dat Wilders gebruikte was dan ook de vergelijking tussen het ‘tolerante’ New York en het ‘intolerante’ Mekka: ‘In Mekka bent u niet welkom als de islam niet uw religie is’.

Zijn boodschap was dan ook dat u niet welkom bent bij Wilders als de islam wél uw religie is. Opnieuw scheerde hij hiermee alle moslims over één kam en opnieuw reduceerde hij de islam tot een monolithisch geheel, waarbinnen geen plaats zou zijn voor diversiteit. Dat politici en media hieraan gewend zijn geraakt zegt meer over het politieke klimaat in Nederland dan over de toespraak van de PVV-leider.

Omstreden

In de toespraak werd impliciet een beeld van de Nederlandse moslims geschapen die grotendeels de aanslagen op 11 september zouden hebben toegejuicht. Terecht werd dit ‘betwistbaar’ genoemd in het NRC, aangezien de enquête waaruit dit zou moeten blijken zwaar omstreden is. De vraag die werd gesteld was namelijk of men begrip had voor de aanslagen. Dat dit iets anders betekent dan goedkeuring past niet in Wilders’ tunnelvisie, waarin alle leden van de islam achter de daden van andere leden staan.

De keerzijde hiervan is de ontkenning van enige westerse verantwoordelijkheid voor het creëren van een voedingsbodem voor islamitisch fundamentalisme. Wilders zei in New York: ‘Het Westen heeft de islam nooit „geschaad” voor die ons schade deed.’ Een simpele blik op het bloedige koloniale verleden van Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland bewijst het tegendeel.

Wilders mag dan op 11 september hebben nagelaten om politici voor ‘total freak’ uit te maken of Korans in brand te steken zoals anderen die dag wel deden. Maar daar staat tegenover dat de PVV-leider met zijn bezoek aan New York een nieuwe sprong voorwaarts heeft gemaakt door zijn islamofobe boodschap te exporteren.

Carte blanche

Het zijn vooral de gevestigde partijen en de media die mild zijn geworden ten opzichte van Wilders. Voorop loopt VVD-leider Rutte, die koste wat kost zijn harde bezuinigingsagenda wil doorvoeren. Hij gaf Wilders reeds een carte blanche voor racistische retoriek, om hem vooral aan boord van de kabinetsformatie te houden.

De opluchting over de toespraak is dan ook een nieuw hoofdstuk in de Haagse ontkenningspolitiek jegens Wilders. Eerst werd beweerd dat we hem moesten negeren, daarna dat de politici het in de Tweede Kamer wel zouden oplossen, nu is hij ‘gematigder’ geworden. In plaats van hun kop nog langer in het zand te steken zouden de linkse partijen een voorbeeld mogen nemen aan de demonstranten van zaterdag jl. en samen de straat op moeten gaan.

• Max van Lingen is bestuurslid van de IS en mede-organisator van de protestacties tegen moslimhaat die op 11 september jl. in meerdere steden werden georganiseerd
• Zie hier de reportages die NOS en RTL4 maakten over de protestacties, en meer informatie over het tegengeluid van de IS