Open brief aan VDL Nedcarmedewerkers

Foto: Matthijs Levens
Bij Nedcar staan momenteel duizenden banen op de tocht. De wilde staking van het personeel ging gisteren zijn tweede dag in. In april verstuurden verschillende linkse organisaties een steunbetuiging aan het personeel die we hieronder herpubliceren.
5 mei 2023

Eind deze maand wordt het spannend voor de medewerkers van VDL Nedcar. Het is zuur dat jullie in deze tijden van hoge levenskosten en inflatie in onzekerheid leven over jullie baan. Wij zijn als klimaatbeweging solidair. Als jullie actie gaan voeren, zullen we daarbij zijn om jullie te ondersteunen.

Het lijkt in deze fase bijna niet meer mogelijk dat een volwaardige nieuwe klant de baangarantie kan geven waar jullie terecht naar verlangen. Samen met de vakbeweging strijden jullie nu voor een eerlijk sociaal plan. In dat plan moet de eis staan voor omscholing naar duurzaam werk. We moeten toe naar banen die actief bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Jullie vakkennis is van cruciaal belang en het is onze overtuiging dat werknemers een heel grote rol hebben te vervullen om onze wereld leefbaar te houden. Samen zullen we werk moeten maken van een transitie naar een duurzame samenleving en daarin past hoogwaardig collectief vervoer beter.

Het is dan ook zorgelijk dat in de afgelopen vijf jaar de toegang tot openbaar vervoer in veertien Limburgse dorpen duchtig is wegbezuinigd. De klimaatbeweging pleit al langer voor collectievere oplossingen voor vervoer. We kijken daarbij naar Luxemburg, waar het openbaar vervoer gratis is. Dit betekent een banenmotor: niet alleen voor benodigd personeel in bus- en treinvervoer zelf, maar ook voor de productie en het onderhoud ervan.

In onze Red het Sterrebospetitie die we in mei 2021 lanceerden, kaartten we de noodzaak aan om over te gaan op andere productielijnen. ‘Gezien de huidige ecologische en klimaatcrisis zal ook VDL Nedcar moeten omschakelen naar een duurzamere of andersoortige productielijn en hiermee werken aan een betere en leefbare toekomst voor ons en onze (klein)kinderen. Dit schept juist nieuwe kansen voor de werkgelegenheid in Limburg. De medewerkers van VDL Nedcar zullen hierbij uiteraard begeleid, opgeleid en/of omgeschoold moeten worden. Het is belangrijk dat we ons gezamenlijk inzetten voor een eerlijke transitie voor deze werknemers naar duurzame banen binnen VDL Nedcar of daarbuiten.’

Het valt te bezien in hoeverre de directie van VDL Nedcar over de brug wil komen voor een eerlijk sociaal plan. Het rookgordijn aan misleidende argumenten rond het Sterrebos en de onnodige kap van de oude bomen zelf, toont dat de familie Van der Leegte enkel geïnteresseerd is in haar eigen belang. De klimaatbeweging werd vorig jaar door de directie slim geframed als tegenstander van werkgelegenheid (net zoals in 2019 toen de directie naar de rechter stapte om een staking te verbieden en hetzelfde argument rond werkgelegenheid inzette).

Gelukkig werd in de nadagen van de Sterrebosdemonstratie ‘Bomen en banen gaan prima samen’ het Netwerk Klimaat FNV geboren. Dit netwerk nam in de zomer het voor- touw om solidariteit te organiseren toen NS-werknemers staakten voor hoger loon (en impliciet een beter ov). Dit netwerk probeert nu ook een brug te slaan tussen Tata Steel arbeiders en klimaatactivisten.

We zien de afgelopen tijd dat het botst tussen fossiel gerelateerd werk en de eisen voor een aangescherpt klimaatbeleid. Deze discussie speelt ook bij MAA Airport. Oplossingen om deze impasse te doorbreken zijn niet te verwachten van ceo’s en de overheid. We zullen deze samen met jullie als werknemers bij VDL Nedcar en met de vakbeweging moeten afdwingen. We zijn bereid hierover in gesprek te gaan.
Zo geven we hoop aan gewone mensen die nu huiverig naar de klimaatbeweging kijken, omdat ze bang zijn dat de klimaatrekening op hun bordje komt. We kunnen het tij keren van veertig jaar opdraaien voor neoliberale bezuinigingen en andere problemen waar we niet verantwoordelijk voor zijn.

Extinction Rebellion Maastricht
Extinction Rebellion Roermond
Free Palestine Maastricht
Fridays for Future Roermond
Internationale Socialisten Zuid-Limburg
Maastricht for Climate
Partij voor de Dieren Limburg
Red het Sterrebos

Deze open brief werd op 18 april verstuurd