Open brief aan de SP Amsterdam

30 mei 2014

Gisteren zijn in Amsterdam de onderhandelingen begonnen tussen de VVD, D66 en SP over de vorming van een nieuw college. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaf Emile Roemer al aan dat de SP klaar is om ‘in de vier grote steden te regeren’. In het huwelijksbootje stappen met twee uitgesproken neoliberale partijen gaat echter nog veel verder. Bij deze publiceren we de open brief die we naar de SP Amsterdam hebben gestuurd.

Beste vrienden en vriendinnen van de SP,

De Internationale Socialisten geven bij verkiezingen al jaren lang een stemadvies op de SP. Dat deden wij ook bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Een stemadvies betekent niet dat wij het in alles met jullie eens zijn, maar een goede uitslag voor de SP is het beste voor links als geheel. Waar andere linkse partijen vaak akkoord gaan met neoliberaal beleid, is de SP het meest koersvast.

Nu blijkt de SP echter in onderhandeling te zijn met D66 en de VVD over de vorming van een nieuw college in Amsterdam.

Wij vinden dat een college van D66, VVD en SP een ernstige vorm van kiezersbedrog zou zijn. Want stemmers op de SP hebben voor een linkse politiek gestemd en niet voor een rechtse neoliberale.

De VVD en D66 voerden in Amsterdam campagne voor de afbraak van sociale huurwoningen en afschaffing van de erfpacht. Hiermee wordt de stad nog meer een speelbal voor projectontwikkelaars en neemt de segregatie alleen maar toe. De politieke kleur van beide partijen werd deze week weer duidelijk met de afschaffing van de stufi en het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten.

Meebesturen in Amsterdam zou politieke zelfmoord zijn voor de SP en het zou leiden tot demoralisatie bij de aanhang van de SP.

Wij roepen jullie dringend op om niet met rechtse partijen in zee te gaan. Stop de onderhandelingen met D66 en de VVD! Kies voor een linkse politiek en voor linkse samenwerking, in de gemeenteraad, maar vooral daarbuiten!

We moeten het geld halen waar het zit en we moeten de rechtse afbraak stoppen. Dat kan alleen maar door linkse samenwerking in acties.

Kameraadschappelijke groet,

De Internationale Socialisten