Op naar een Hete Herfst!

De gedoogcoalitie vertoont duidelijke scheuren. Tijdens de Algemene Beschouwingen werd zelfs openlijk gespeculeerd over de val van het kabinet. Als links de druk nu niet op gaat voeren - wanneer dan wel? Dat is de centrale vraag van de Hete Herfst discussiedag die op zondag 16 oktober wordt gehouden in de Melkweg.
23 september 2011

Door Maina van der Zwan

De Algemene Beschouwingen hadden met al dat geschreeuw en gescheld vooral veel weg van een schoolplein. Dit terwijl er zich een ernstige economische crisis ontvouwt en er pakket bezuinigingen op tafel ligt dat een vernietigende impact zal hebben op de sociale voorzieningen en de levens van gewone mensen. Alsof het allemaal maar een spelletje is.

Het is dus niet gek dat er openlijk werd gespeculeerd of dit kabinet het einde van het jaar wel gaat halen. Met maar 12 procent van de kiezers die positief zijn over de Miljoenennota en een krakende gedoogconstructie, maakt Rutte I een zwakke indruk. Maar er is voorlopig geen enkele reden tot optimisme.

Ten eerste omdat de grootste dreiging van rechts komt. Als de PVV de stekker uit het kabinet trekt zal zij daar voor worden beloond door de kiezers. Ten tweede omdat de linkse partijen en de vakbondstop meer met zichzelf bezig zijn dan met het slopen van dit kabinet. De PvdA probeert vooral te bewijzen dat zij een betere gedoogpartner is dan de PVV, de FNV bevindt zich door het pensioenakkoord in een diepe crisis en de SP beperkt vooralsnog het leiding geven tot de oppositie in de Tweede Kamer.

Dat is de vreemde situatie waar we ons in bevinden: Een diep ongenoegen over dit kabinet, dat tot uiting komt in tal van kleinere protesten, maar geen kracht die bereid of in staat is om dit samen te trekken tot een echt sterke protestbeweging. Daarom hebben een aantal van de samenwerkingsverbanden die in de afgelopen maanden acties hebben georganiseerd, besloten om de handen ineen te slaan en een aanzet te geven tot die bundeling.

Op zondag 16 oktober organiseren ze een discussiedag in de Melkweg. Op de agenda staan de volgende vragen: a) Wat is de agenda van Rutte en hoe sterk staan onze tegenstanders? b) Hoe kunnen we de diverse protesten meer bundelen en wat is daar voor nodig? c) Wat betekent dit concreet voor het actietraject van het najaar?

De organisatoren hopen om de fantastische diversiteit van de afgelopen protesten samen te brengen en gezamenlijk – van buschauffeurs en gepensioneerden tot studenten en gehandicapten – de agenda van verzet verder vorm te geven.

Aanmelding en meer info op www.heteherfst.nl. Georganiseerd door het Plein der Beschaving, Rekening Retour, Terug naar de Bossen, Walk of Shame en het Platform tegen Racisme en Uitsluiting. Zie ook de Hete Herfst pagina op Facebook.