Op naar 20 november: #protesteer #staak #occupy – ook jij bent de 99%!

Op zondag 20 november wordt in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam opnieuw gestaakt tegen de bezuinigingen in het openbaar vervoer. Diezelfde dag wordt op de Dam de ‘Dag van de Verontwaardiging’ georganiseerd, onder de leus ‘Mensen boven winst: wij zijn de 99%!’ De stakers van het Amsterdamse GVB zullen vanaf Centraal Station met een demonstratieve tocht het Occupy-tentenkamp op het Beursplein begroeten, en zich vervolgens aansluiten bij de manifestatie op de Dam. Daar zal gezamenlijk levensgroot ‘99%’ worden uitgebeeld. Ben jij er ook bij?
11 november 2011


Foto: Occupy-demonstratie bij De Nederlandsche Bank op 22 oktober

Het platform Hete Herfst, dat de Dag van de Verontwaardiging op de Dam organiseert, schrijft in haar oproep voor 20 november:

‘Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen. De logica van bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer verzet – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren. Op 20 november willen we onze verontwaardiging tonen over de kabinetsplannen en oproepen tot solidariteit, echte democratie en mensen boven winst. Samen gaan we op de Dam levensgroot “99%” uitbeelden. Kom ook en doe mee met je eigen boodschap of actie!’

Diezelfde dag gaat het personeel van GVB, HTM en RET opnieuw in staking. Het platform ‘Red het OV’ in Amsterdam maakt duidelijk wat de bezuinigingen concreet betekenen en waarom de stakers ieders steun verdienen:

‘Met name de tramlijnen tussen de stadsdelen onderling, zoals lijn 3, 10, 12 of 25, dreigen te verdwijnen evenals lijnen die grote delen het zelfde traject rijden, zoals de lijnen 7 en 14, of 5 en 51. De bezuinigingen zorgen ervoor dat ook andere lijnen minder reizigers zullen vervoeren, zodat ook daar de volgende keer op bezuinigd zal worden. Bij de bussen zal zelfs het grootste deel van de lijnen verdwijnen. Daarnaast worden er routes ingekort, gaan de frequenties omlaag en moeten mensen verder lopen naar een halte. De werknemers in het OV staken om deze plannen tegen te houden. Ondanks de last die wij van de staking ondervinden staan wij achter de actievoerders.’

Van de strijd tegen Ruttes afbraakplannen tot de spirit van #Occupy: op 20 november hebben we een uitgelezen kans om onze onderlinge solidariteit te tonen, maatschappelijk verzet te bundelen en samen een vuist te maken tegen de bezuinigingswaanzin. Laat ook zelf je stem horen en versterk het geluid dat Mensen Boven Winst gaan: zet deze datum groot in je agenda en help mee met mobiliseren!

12.00 uur: Manifestatie tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer
Verzamelen voor Amsterdam CS, georganiseerd door Abvakabo en Milieudefensie
Aansluitend demonstratie tegen de bezuinigingen naar de Dam

14.00-17.00 uur: Dag van de Verontwaardiging: wij zijn de 99%!
Dam Amsterdam, georganiseerd door platform Hete Herfst
Neem voor meer informatie en flyers contact op via heteherfst.nl


………………………………………………………………………………………………………….

‘Juist door de krachten te bundelen kan massief protest op gang komen’

Afgelopen maanden hebben de gemeentelijke vervoersbedrijven in de drie grote steden herhaaldelijk het werk platgelegd tegen de bezuinigingen. In oktober werd ook het ministerie van Infrastructuur door bussen geblokkeerd. Ewout van den Berg sprak met GER GELDHOF, voorzitter van de OR van het Amsterdamse GVB en bestuurslid van de Abvakabo.

Wat betekenen de bezuinigingen voor het OV?

Maar liefst 3000 van de 7500 banen staan op het spel in de drie grote steden. Dat is ongeveer 40 procent van het personeel. Dit betekent ook een afname van openbaar vervoer met 40 procent. De verhouding is ongeveer 1 op 1. Het is onaanvaardbaar dat het OV wordt geprivatiseerd. De bezuinigingen moeten van tafel.

Iedereen steunt ons in het verzet. Reizigers, winkeliers en milieu-organisaties staan allemaal achter ons verzet. We kunnen de bezuinigingsplannen niet tegenhouden zonder deze steun.

Omdat het personeel geen gesprekspartner is, hebben we het ministerie geblokkeerd. Het ministerie praat alleen met de stadsregio, de gemeente of met het vervoersbedrijf. Er wordt over ons onderhandeld, niet met ons. Als de minister niet reageert op ons aanbod tot overleg zal dit alleen maar olie op het vuur gooien.

Wat is er nu gaande binnen de FNV?

Er is een richtingenstrijd, een principiële discussie waarbij een deel van de bonden vasthoudt aan het polderen. Dit zijn vooral de kleinere bonden die vaak ook weinig actiemiddelen tot hun beschikking hebben of weinig actietraditie kennen. Hiertegenover staan de bonden die vinden dat dit polderen te ver is doorgeslagen. Door leden te activeren, informeren en organiseren staat de vakbond sterker.

Je kunt niet vanaf dag één actievoeren, maar polderen werkt niet wanneer je met je rug naar je leden aan het onderhandelen bent met de machthebbers binnen de gegeven machtsverhoudingen.

Als je altijd via onderhandelingen probeert eruit te komen, dan weet je niet meer hoe je moet mobiliseren. We zijn niet meer gewend om actie te voeren. Als je wilt dat het de andere kant op moet, dan moet je mensen zichzelf leren helpen: empowerment in het Engels. Wij zijn als bond geen zaakwaarnemer.

Bij het GVB helpen de 150 kaderleden van de vakbond zichzelf en de andere leden, in plaats van dat ze de problemen naar de bond brengen. De Abvakabo heeft 360.000 leden en heeft 400 mensen in dienst. Zij kunnen niet al deze belangen behartigen. Daarvoor hebben we meer actieve leden nodig: de vakbond, dat ben jij.

Vanuit de discussiedag in oktober over een ‘Hete Herfst’ zijn diverse groepen nu begonnen hun krachten te bundelen rond de leus ‘Stop de afbraak: mensen boven winst’. Waarom steun jij die oproep?

De bedoeling is om te verbinden en te verbreden. Iedereen die tegen dit kabinet is en geraakt wordt door de bezuinigingen moet hierbij samenkomen. Dit kabinet is bezig met een constante afbraak waar de midden- en lage inkomens het meest door geraakt worden. Met deze bundeling van krachten willen we duidelijk maken dat mensen niet alleen staan.

Als ik spreek voor het GVB: wij beseffen dat we het niet alleen gaan redden. Mensen in de thuiszorg of mensen met een persoons-gebonden budget weten ook dat zij het niet alleen gaan redden. Juist door de krachten te bundelen kan er een massief protest op gang komen.

Dit is wat er ook gebeurt buiten Nederland. In Griekenland, Portugal en Italië hebben mensen te maken met een ongelooflijk heftige bezuinigingsagenda. Mensen gaan daar samen de straat op. Daar moeten we hier ook mee beginnen.