Oorlogsleed

Twee berichten over het leed dat de Irak-oorlog teweegbrengt.
28 november 2007

1.
Omroepmaatschappij CBS heeft proberen uit te zoeken hoe vaak zelfmoord voorkwam onder veteranen van Amerika’s recente oorlogen. Vijfenveertig van de vijftig staten antwoordden op een verzoekt tot informatie. Het resultaat: alleen al in 2005 benamen 6256 Amerikaanse veteranen zich van het leven. Dat zijn er elke week 120.

‘Persoonlijke problemen’ zegt het Pentagon. ‘Persoonlijk’? Vijfentwintig procent van degenen die dienst namen, en 50 procent van reservisten, kwamen uit de oorlog terug met ernstige Dahr Jamailgeestelijke gezondheidsproblemen. Zes miljoen veteranen hebben geen zorgverzekering. Het Bureau voor Veteranen heeft een wachtlijst van 800.000. Veteranen, alhoewel slechts 11 procent van de bevolking, maken 26 procent van alle daklozen uit.
Bron: ‘120 War vets Commit Suicide Every Week’, Alternet.

2.
‘Er zijn nu meer dan één miljoen mensen gedood, drie miljoen gewond, meer dan vijf miljoen verdreven, en meer dan vier miljoen die één of andere vorm van noodhulp nodig hebben. Dat betekent dat meer dan de helft van de bevolking van het land hetzij verdreven, gewond, behoeftig of dood is.’
Bron: ‘Dahr Jamail Interview: Iraq Occupation in the Eye of the Storm’. Socialist Worker.