Ooggetuigeverslag uit Karachi, Pakistan

Binnen 24 uur nadat de noodtoestand was uitgeroepen, trotseerden 200 mensen die staat van beleg al en verzamelden ze zich op de trappen van de Persclub in Karachi. Dit was één van de grootste bijeenkomsten die zondag gehouden werden uit protest tegen de noodtoestand.
7 november 2007

Door Riaz Ahmed, Internationale Socialisten Pakistan

De bijeenkomst was uitgeroepen door de Volksbeweging voor Gerechtigheid, een coalitie van linkse activisten, vakbondsleden, mensen van NGO’s, uit de vrije beroepen, juristen, journalisten en intellectuelen. Zij veroordeelden de staat van beleg die door president Musharraf was opgelegd en de arrestatie van honderden politieke activisten en mensen die opkwamen voor burgerrechten in Lahore, Islamabad en Karachi.

De stemming van de samenkomst was zeer geladen. Mensen hieven donderende leuzen aan tegen de militairen, tegen het imperialisme, en tegen de aanvallen op de rechterlijke macht en de media. De betogers eisten de vrijlating van al degenen die waren gearresteerd. Ze zegden toe om zich in te zetten voor de verdrijving van de militaire dictator. Een volgende demonstratie werd voor de dag erop aangekondigd.

De politie zette haar onderdrukking voort op maandag, toen ze nog eens honderden advocaten en andere activisten voor de mensenrechten arresteerde. Ze omsingelden de Karachi Persclub, waar zich opnieuw 200 mensen hadeen verzameld om te protesteren. Ze vielen iedereen die probeerde weg te gaan aan met bruut geweld. Twee vakbondsactivisten en drie TV-cameramensen werden gearresteerd.

De demonstraties zullen doorgaan. We moeten verzet bieden, opdat de staat van beleg niet bloediger en bruter wordt.

Dit verslag is vertaald uit de Socialist Worker van deze week. Meer over de gebeurtenissen in Pakistan in “Protesters defy Pakistan’s dictator General Musharraf”, door Esme Choonera, in hetzelfde blad.