Onderzoeken onderstrepen racisme

Hoe diep de islamofobie waaruit Wilders en Verdonk munt slaan geworteld is in de Nederlandse samenleving blijkt opnieuw uit zomaar twee recente nieuwsberichten.
9 juni 2008

Het echte radicaliseringsprobleem

Bij het gevaar van radicalisering onder jongeren wordt in Nederland vrijwel aansluitend gedacht aan islamitische jongeren. Politicoloog Amy-Jane Gielen deed onderzoek naar zowel radicale moslimjongeren als autochtone rechts-radicale jongeren. Ze kwam tot de conclusie dat beide groepen gemotiveerd worden door een zoektocht naar identiteit, waarbij soortgelijke mechanismen spelen.

Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de angst voor radicale moslimjongeren overdreven is, omdat rechts-extreme jongeren een groter gevaar vormen. ‘In gesprekken met radicale moslimjongeren merkte ik dat zij geweld resoluut afwijzen, zij verwijzen daarbij juist naar de islam’, zegt Gielen. ‘Rechts-radicalen missen een dergelijke rem. Zij zijn eerder geneigd geweld te gebruiken om hun idealen te verwerkelijken. Uit een onderzoek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uit 2007 waarbij 75 gemeenten incidenten meldden, bleek dat het 27 keer om rechts-radicalisme ging en in 8 gevallen om islamitisch radicalisme.’

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) concludeerde onlangs in een rapport dat het verplichte inburgeringsexamen in het buitenland discriminerend is. Turken en Marokkanen moeten in hun land van herkomst een toets afleggen, terwijl voor aspirant-migranten uit de EU, de VS, Australië en Japan een dergelijke verplichting niet geldt.

Volgens HRW is de inburgeringstoets met name bedoeld om gezinshereniging vanuit niet-westerse landen te bemoeilijken. De organisatie heeft vastgesteld dat de aanvragen voor gezinshereniging en gezinsvorming uit Turkije en Marokko sinds de invoering van de toets sterk gedaald zijn, mede doordat het examen 350 euro kost. HRW pleit voor het afschaffen van het examen in het land van herkomst. ‘Het examen lijkt erop gericht bepaalde mensen buiten de grenzen te houden,’ zegt HRW-onderzoeker Haleh Chahrokh in een toelichting. Ze wijst erop dat dergelijk afschrikwekkend beleid de integratie van migranten niet bevordert, maar juist bemoeilijkt doordat mensen zich ongewenst voelen en zich afkeren van een samenleving die hen afwijst. ‘Bepaalde immigranten voelen zich niet meer welkom en daardoor zullen zij eerder vervreemden van dan integreren in de Nederlandse samenleving.’

Het wetsvoorstel van toenmalig minister van Integratie Verdonk was expliciet gericht op het tegengaan van de komst van ‘importbruiden’ uit Turkije en Marokko. Dit openlijk discriminerende uitgangspunt werd door een grote meerderheid in de Tweede Kamer gedeeld. Bij de behandeling van de Wet Inburgering Nederland stemde slechts één van de honderdvijftig Kamerleden tegen.

Linkse oppositiepartijen deinzen er uit angst voor stemmenverlies nog steeds voor terug om duidelijk stelling te nemen tegen de islamofobie van Wilders en Verdonk. De boycot door SP en GroenLinks van de Nederland Bekent Kleur-manifestatie op 22 maart tegen racisme was in dat opzicht een dieptepunt. Links moet een helder tegengeluid laten horen tegen racisme en discriminatie en allochtoon en autochtoon samenbrengen in de strijd voor een sociaal Nederland zonder haatzaaierij.

Lees meer nieuws en achtergronden in het nieuwe nummer van de Socialist