Onderteken oproep voor kritisch onderzoek naar dekolonisatie Indonesië

Militaire colonne tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1947. (Foto: Wikimedia Commons)
Francisca Pattipilohy en Jeffry Pondaag namen het initiatief voor het opstellen van een open brief waarin zij kritiek uitten op het Nederlandse onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’. De brief kan ondertekend worden door iedereen de bezwaren ondersteunt. De Internationale Socialisten roepen op tot ondertekening van de brief.
13 november 2017

Naar aanleiding van de publicatie ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’ van Rémy Limpach besloot de overheid om het onderzoek te financieren. Het wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, het Nederlandse Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

In het onderzoek wordt enkel gekeken naar de dekolonisatieoorlog, de overige eeuwen koloniaal geweld worden buiten beschouwing gelaten. Er is dankzij de VVD wel aandacht voor de zogeheten ‘Bersiap-tijd’, maar niet voor de Atjeh-oorlog. De VVD spreekt over de legitieme onafhankelijkheidsstrijd als “waar twee vechten, hebben twee schuld.

Het meest problematische van dit onderzoek is dan ook dat ‘de koloniale mind-set van toen (en hoe dit doorwerkt tot nu) niet […] wordt geproblematiseerd’. Pattipilohy en Pondaag stellen daarom dat onderzoek naar de periode 1945-1949 in elk geval rekening moet houden met de onderstaande punten.

1. De onderzoeksopzet moet de koloniale context als uitgangspunt nemen, alsmede de invloed van het kolonialisme op de verhoudingen en het denken van vandaag de dag.

2. De Indonesische onderzoekers verdienen een autonomere en prominentere rol.

3. De regering kan geen inhoudelijke voorwaarden stellen en aanverwante instanties of militairen dienen zich niet met het onderzoek naar dit politiek gevoelige onderwerp te bemoeien. In plaats van het NIMH zouden externe relevante instituten en organisaties betrokken moeten worden.

4. De samenvattende synthese kan onmogelijk door één persoon geschreven worden. Wij vinden de keuze voor KITLV-directeur Gert Oostindie als schrijver van de samenvatting niet te verantwoorden, aangezien hij geen Indonesië-kenner is.

De Internationale Socialisten roepen op tot ondertekening van de brief. Onderzoek naar de koloniale geschiedenis van Nederland is noodzakelijk, maar kan alleen succesvol zijn wanneer de kaders van het onderzoek zelf gedekoloniseerd zijn. De brief is terug te vinden op de website van Histori Bersama. Daar wordt ook uitgelegd hoe ondertekend kan worden.