Omsingel De Nederlandsche Bank

LAAT DE RIJKEN DE CRISIS BETALEN
15 augustus 2009

Poster26sept

Red onze banen – niet de banken

Amsterdam 13:00 Beursplein (verzamelpunt voor de demonstratie naar de Nederlandsche Bank)

De crisis die zich wereldwijd aan het verdiepen is begint ook in Nederland steeds meer impact te hebben. In totaal zijn nu 368.000 mensen werkloos – 4,8 procent van de beroepsbevolking. Sommigen verwachten dat dit aantal rond oktober al is opgelopen tot 8 of 9 procent. Alleen al in de bouw gaan 50.000 banen verloren. De werkloosheid groeit het hardst onder jongeren, met nu een percentage van 11,4 procent. Na de zomer moeten circa 180.000 schoolverlaters een baan vinden, die er voor de meeste niet is.

Ondertussen zitten kabinet en bedrijfsleven niet stil. Zij hebben de vakbeweging laten weten dat ze vasthouden aan de verhoging van de AOW-leeftijd – een verkapte bezuinigingsmaatregel waardoor jong en oud langer moeten doorwerken. In de tussentijd misbruikt minister Donner het zomerreces om de versoepeling van het ontslagrecht door te drukken. Met Prinsjesdag voor de deur groeien in politiek Den Haag ook de geluiden dat ‘nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk zijn’.

Hoewel de meeste mensen part noch deel hebben in het ontstaan van deze crisis, krijgen zij wel de rekening gepresenteerd. Ondertussen worden de veroorzakers – de gokkers in de financiële wereld en de graaiers aan de top – door Bos en Balkenende geholpen met miljarden aan staatssteun, terwijl ze zich blijven verrijken met torenhoge salarissen en bonussen.

Deze tegenstellingen doen de maatschappelijke onvrede met de dag toenemen. Tegelijk zien we pogingen om migranten tot zondebok van de crisis te maken. Om hier een helder links antwoord tegenover te stellen hebben diverse organisaties en vakbondsnetwerken besloten hun krachten te bundelen.

We willen een vuist maken voor de belangen van werknemers, gepensioneerden, studenten en uitkeringsgerechtigden, en pogingen tot verdeel-en-heers beantwoorden met solidariteit. We willen een alternatief bieden voor de waanzin van het kapitalisme, met een eisenpakket waarmee we het geld halen waar het zit. Bovendien heeft de politiek van polderen slechts in het voordeel gewerkt van de grote bedrijven en banken. Daarom nemen we verzet op de werkvloer en op straat als vertrekpunt, en roepen we op voor een omsingeling van De Nederlandsche Bank (Frederiksplein Amsterdam) op zaterdag 26 september met een voorafgaande demonstratie vanaf het Beursplein.

Posters en flyers zijn nu beschikbaar. Willen jij en je organisatie je ook aansluiten? Wil je materiaal ontvangen? Mail ons en help mee aan de verbreding: omsingeldebank@gmail.com

Zie deze site voor betrokken organisaties en contactpersonen.

HAAL HET GELD WAAR HET ZIT

In plaats van gewone mensen voor de crisis te laten opdraaien door ontslag, loonmatiging, een hogere AOW-leeftijd of nieuwe bezuinigingen, is het beter om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Denk bijvoorbeeld aan:

– Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven 350.000 euro
– Herinvoering van de 72 procent belastingschijf voor elk jaarinkomen boven 175.000 euro
– Verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven (winstbelasting) naar 40 procent
– Invoering van een miljonairsbelasting van 2 procent per jaar op elk vermogen boven 1 miljoen euro