'Oceanen in 2050 leeggevist'

Vandaag is het Wereldoceanendag, ooit in het leven geroepen om de schoonheid van de oceanen en hun bewoners te vieren. Maar wetenschappers waarschuwen dat als er niet snel drastische actie wordt ondernomen, er straks niets meer te vieren zal zijn.
8 juni 2009

Trawler vist zee leeg

Oceanen en zeeën zijn de bron van alle leven. Ze herbergen fantastische levensvormen en vervullen een belangrijke rol in het reguleren van het klimaat en het schoonhouden van onze planeet door afvalstoffen af te breken. Tweederde van de wereldbevolking woont aan de kust. De oceanen voorzien miljoenen mensen van werk en voedsel. Kortom: oceanen zijn cruciaal voor al het leven op aarde.

Maar de mensheid heeft de relatie met haar leefomgeving onder enorme druk gezet. Dat geldt in ernstige mate voor onze oceanen. Vervuiling, klimaatverandering en overbevissing hebben hele ecosystemen op de rand van instorten gebracht. Wetenschappers waarschuwen dat als er geen drastische actie wordt ondernomen, er in 2050 geen vissen meer in de oceanen zullen leven.

Het tij kan nog gekeerd worden: de visserij moet mondiaal aan banden worden gelegd, te beginnen met de industrieële vistrawlers uit Japan, Europa en de VS. En er moeten grote zeereservaten worden aangeleged zodat de biodiversiteit in rust hersteld kan worden. Een dergelijk omkeer zal onmogelijk zijn zonder bewustwording en maatschappelijke druk.

Vandaag zijn er twee campagnes gestart die hier een bijdrage aan leveren: Zeereservaten Nu! van Greenpeace en de nieuwe documentaire The End of the Line. Hieronder de trailer als voorproefje.