Nog een week tot het Marxisme Festival

Volgende week is het Marxisme Festival alweer. Een jaarlijks trefpunt voor kritische denkers en linkse activisten, georganiseerd door de Internationale Socialisten. Bij deze praten we je bij over het programma.
13 april 2018

Vorige week gaven we je al vijf erg goede redenen om naar Marxisme Festival te komen: de komst van Black Lives Matter activist Keeanga-Yamahtta Taylor, het politieke debat op links, de aandacht voor verborgen geschiedenis, 200 jaar Marx en de fijne sfeer. Die redenen staan nog steeds. Vandaag lichten we nog twee belangrijke thema’s uit het programma op het festival: vakbondsstrijd & feminisme.

Vakbondsstrijd op zaterdag

De afgelopen decennia heeft de arbeidersklasse in Nederland zware klappen gehad. Het gedeelte van de totaal geproduceerde welvaart dat naar werkende mensen gaat, de arbeidsinkomenquote, neemt internationaal af. Bezuinigingen op zorg, onderwijs en woningen hebben publieke voorzieningen steeds verder uitgehold. De vakbonden hebben te weinig hier tegenover gezet om dit tij te keren.

Op zaterdagochtend organiseren we een discussiebijeenkomst ‘Van het FNV Offensief naar een offensieve FNV’. Kaderlid uit de FNV-sector Finance, Hans Lammers, spreekt over de nieuwe campagne van de FNV en op wat voor wijze we deze kunnen uitbouwen tot een bredere campagne met tanden. Hierbij trekt hij lessen uit eerdere FNV-campagnes zoals Red de Zorg en Koopkracht en echte Banen en de stakende docenten die zich grotendeels buiten de FNV organiseerden binnen PO in actie.

In de middag organiseren we een panel over vakbondswerk van onderaf. Atse de Vries vertelt over de stakingsactie binnen FNV Woondiensten, over het algemeen geen sector waar snel actie gevoerd wordt. Wat voor discussies moest hij voeren op zijn werkplek? Hoe ziet het vervolg van deze acties eruit? Naast Atse spreekt Selena Jans. Zij is actief binnen de Riders Union die maaltijdbezorgers organiseert. Zij gaat in op de vraag hoe we kunnen organiseren binnen een sector waar veel jongeren onder precaire omstandigheden werken.

Feminisme op zondag

De afgelopen jaren zien we een opleving van feministische strijd. Meer dan een miljoen mensen gingen wereldwijd de straat op tijdens de Women’s March vorig jaar. Vanwege #MeToo werd de omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag zichtbaar en leidt dit eerder tot consequenties. Dit is een ontzettend inspirerende ontwikkeling.

Anja Meulenbelt spreekt zondagochtend over de vraag ‘van neoliberaal feminisme, naar een feminisme voor iedereen’. Zij stelt zich de vraag hoe we ons kunnen ontworstelen van een feminisme dat vooral bezig is met ‘vrouwen aan de top’. Wat zijn onderwerpen waar de overgrote meerderheid van de vrouwen mee worstelt? Hoe zijn deze onderwerpen verbonden aan een economisch systeem dat produceert voor winst in plaats van behoefte?

In de middag organiseren we een panel dat gericht is op de feministische beweging. Mylene Bolder van de Internationale Socialisten maakt de balans op van de feministische beweging op het moment: wat zijn de sterke en zwakke kanten? Hoe komen we vooruit? Rahma van Bavelaar van Meld Islamofobie spreekt over de verschillende manieren waarop moslima’s geraakt worden door seksisme en wat de gevolgen hiervan zijn binnen een islamofoob klimaat. Hoe bouwen we aan solidariteit tussen moslim- en niet-moslimfeministen?

Kijk voor het volledige programma en voor het reserveren van kaartjes op onze website: www.marxismefestival.nu