Nijmegen Gastvrij: Stop met Zwarte Piet!

Zoals veruit de meeste gemeenten houdt ook Nijmegen vast aan de traditionele racistische vorm van Zwarte Piet. Vanuit Nijmegen Gastvrij, een coalitie waar ook de Nijmeegse afdeling van de Internationale Socialisten bij betrokken is, is daarom een campagne begonnen om de burgemeester aan te schrijven.
16 november 2016

We roepen Nijmegenaren op de om mee te doen aan de actie en hopen dat dit mensen uit andere steden inspireert om ook in de pen te klimmen. Laat 2016 het laatste jaar zijn waarin het Sinterklaasfeest wordt ontsierd door racisme.

Naam (indien gewenst)
Adres
Postcode
emailadres

Drs. H. Bruls,
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
h.bruls@nijmegen.nl

Geachte burgemeester Bruls,

Vanaf zaterdag 12 november is Sinterklaas weer in het land. Nog dezelfde zaterdagmiddag zal hij zijn stoomboot aanleggen aan de Waalkade, en in de daarop volgende weken logeert de Sint in onze eigen Mariënburgkapel, die voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot het ‘Huis van Sinterklaas’. Voor de kinderen worden in de loop van deze weken tal van activiteiten georganiseerd: ze kunnen bij Sinterklaas op bezoek om een verlanglijstje in te leveren, Amerigo aaien op de Grote Markt, en zelfs een pietendiploma halen. Kortom: de goedheiligman zal ook dit jaar onze stad niet stilletjes voorbij gaan.

Helaas kan niet iedereen in onze stad vol verwachting uitkijken naar de komst van Sinterklaas. Want voor veel kinderen én volwassenen is het Sinterklaasfeest helemaal niet zo leuk. De reden mag inmiddels bekend zijn: op de meeste plaatsen in het land laat de Sint zich nog altijd vergezellen door zijn knecht ‘Zwarte Piet’. Deze figuur vertoont de kenmerken van een typisch negentiende-eeuws, racistisch stereotype. Met zijn zwart of donkerbruin geschminkte huid, rood gestifte lippen, pruik en pagepakje lijkt ‘Zwarte Piet’ nog het meest op de karikatuur van een tot slaaf gemaakte, zwarte persoon. Het fenomeen ‘Zwarte Piet’ is bijzonder kwetsend voor Nederlanders die afstammen van tot slaaf gemaakte mensen. Voor hen is racisme en ongelijkheid nog altijd een dagelijkse realiteit, die bovendien door dit soort symboliek mede in stand wordt gehouden. ‘Zwarte Piet’ illustreert ook hoeveel moeite ons land nog altijd heeft om in het reine te komen met haar eigen slavernijverleden en koloniale erfenis.

Het is onbegrijpelijk dat dit racistische aspect van het Sinterklaasfeest de afgelopen jaren op zo veel plaatsen onveranderd is gebleven, ondanks alle protesten en het maatschappelijk debat dat erover is gevoerd. De Kinderombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties deden eerder al kritische uitspraken over de figuur van ‘Zwarte Piet’ en de racistische implicaties ervan. Desondanks is deze karikatuur nog steeds alom aanwezig – ook op evenementen die met publiek geld zijn bekostigd, of die zelfs door (lokale) overheden zijn georganiseerd of gefaciliteerd.

Nijmegen is een multiculturele stad, die waarden als diversiteit, gelijkheid, en solidariteit hoog in het vaandel draagt. Dat bleek een paar jaar geleden nog, toen u samen met het bestuur van de gemeente Nijmegen aangifte deed tegen de racistische uitspraken van Geert Wilders. Veel Nijmegenaren hebben zich de afgelopen jaren geëngageerd met het lot van vluchtelingen – niet zelden in weerwil van de heersende opinie elders in het land. Het verbaast daarom dat het stadsbestuur vooralsnog zo weinig initiatief heeft getoond om, in ieder geval in Nijmegen, de racistische figuur van ‘Zwarte Piet’ in de ban te doen.

Ik roep u op om u als burgemeester in te zetten voor een Sinterklaasfeest dat leuk is voor álle kinderen en volwassenen in Nijmegen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door bij Nijmeegse ondernemers, scholen, en culturele instellingen aan te dringen op een aanpassing van de figuur van Piet. Waar gemeentelijke middelen en diensten worden aangewend voor de organisatie van het Sinterklaasfeest, zou u als voorwaarde moeten stellen dat het feest ontdaan wordt van haar racistische aspecten. Zodat alle Nijmegenaren het Sinterklaasfeest krijgen waar ze recht op hebben.

Hoogachtend,

(Vul hier uw naam in)