Night of Protest: woede broeit in het hoger onderwijs

Foto: Lara Breedveld
Op de Night of Protest kwamen zo’n 450 studenten en docenten bijeen om het te hebben over de lange trend van afbraak en de UvA als diplomafabriek. Deze avond, georganiseerd door verschillende studentengroepen, leek een sluis te openen die de aanwezigen in staat stelde al hun opgebouwde frustratie te laten vloeien.
24 mei 2018

Door Jens Appelo

Dit was zeker te merken: in de verschillende panels en lezingen kon er nauwelijks een zin uitgesproken worden over het CvB of de zaal barstte uit in luid gejoel. Maar het was ook een avond waar mensen goed geïnformeerd werden over de aanstaande bezuinigingen die elke faculteit gaan raken.

Kennis over deze bezuinigingen is namelijk niet vanzelfsprekend. Tijdens een informatief panel gaf docent geschiedenis Natalie Scholz aan hoe de informatie over bezuinigingen door het bestuur wordt achtergehouden. Haar mede-panellid, Julie McBrien van antropologie, kan dit beamen. Haar Ondernemingsraad kreeg een uur om te komen met een plan om miljoenen euro’s aan bezuinigingen door te voeren.

‘Door het gebrek aan kennis en tijd’ — omstandigheden die bewust door het bestuur worden gecreëerd— ‘kunnen we het over de bezuinigingen onderling nauwelijks hebben,’ vervolgt Scholz. Het management zei bijvoorbeeld tegen haar dat onder alle andere Ondernemingsraden al consensus was en dat alleen haar faculteit nog akkoord moest gaan.

‘Toevalligerwijs ken je dan iemand van die andere Ondernemingsraad,’ vertelt Scholz, ‘wiens mond wagenwijd open valt wanneer je vertelt over die opmerking van het management. “Consensus? Wij hebben ons daar tegen geprobeerd te verzetten!”’ Het is dus belangrijk, concluderen de panelleden samen met de zaal, dat we elkaar blijven opzoeken, informatie blijven delen en samen verzet bouwen. ‘Het management doet simpelweg aan verdeel- en heerspolitiek.’

Onrendabel

Tijdens dit panel werd in een andere zaal een les Hebreeuws gegeven, een taalstudie die sterk onder druk staat. Volgens het universiteitsmanagement is een dergelijke studie, gezien de relatief lage inschrijvingen, niet ‘rendabel’. De prioriteit leggen bij de financiën en niet bij de waarde van wetenschap, zo klinkt het continu op de avond, dát is het fundamentele probleem van hoe onze universiteiten worden bestuurd.

Universiteiten in het meervoud, want op de avond zijn ook studenten uit Nijmegen, Groningen, Utrecht en Middelburg te vinden. Zij delen de zorgen van de Amsterdamse studenten en zien zelf ook hoe hun onderwijs te grabbel wordt gegooid met de structurele afbraak waarmee de universiteiten te maken hebben. Tijdens een lezing over mei ’68 wordt vanuit de zaal steevast gepleit voor samenwerking tussen groepen op verschillende universiteiten, maar ook voor samenwerking met het Offensief van de vakbond.

De frustratie die op de avond vrijkomt vertaalt zich in een zeer positieve en strijdbare sfeer. De Night of Protest, die anderhalf uur na sluitingstijd van het UvA-gebouw langer doorgaat, loopt bijna uit op een bezetting. Maar niet iedereen voelt daar wat voor. Na een open discussie en een stemming besluiten de studenten toch te vertrekken. We moeten geduldig verder bouwen. Op naar het volgende moment dus: de Mars Voor Onderwijs op 8 juni.

Universiteitspersoneel heeft zich verenigt in de actiegroep WO in Actie. Zij steunen de studenten en bereiden eigen acties voor richting Prinsjesdag.