Nieuwe zorg-cao ‘keert trend’

Maandenlang hebben zorgwerkers in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) actie gevoerd voor een goede cao. Eind september werd eindelijk een overeenkomst gesloten. Eind oktober werd hiermee ingestemd door de leden van ABVAKABO.‘We hebben een trend gekeerd’, aldus Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV.
7 november 2014

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 430.000 zorgwerkers in thuis- en verpleeghuiszorg. De belangrijkste overwinning is dat een aantal maatregelen worden teruggedraaid. Er wordt bijvoorbeeld een eind gemaakt aan ‘loondump’ waarbij zorgwerkers worden ontslagen en vervolgens opnieuw aangenomen in een lagere loonschaal. Bovendien worden de mensen die de afgelopen periode hiermee te maken hadden gecompenseerd.

Ook op het terrein van flexibilisering zijn afspraken gemaakt. Zorgwerkers die nu een nuluren- of min/max-contract hebben, krijgen een normaal contract aangeboden met een vast aantal uren. Bovendien behouden zorgwerkers die voor een ander zorgbedrijf gaan werken de rechten die ze hebben. Deze afspraken laten zien dat flexibilisering geen gegeven is wanneer er wordt teruggevochten.

Tegelijkertijd blijft het altijd de vraag in hoeverre bedrijven de afspraken nakomen. Rolf de Wilde van vakbond NU’91 geeft bijvoorbeeld aan dat er al eerder afspraken zijn gemaakt over nul-urencontracten. ‘In de oude cao stond al dat je werkgever jou een nieuw aanbod moet doen als je af wil van je nul-urencontract.

Die afspraak is opnieuw bevestigd.’ Wanneer zorgbedrijven zich niet houden aan de afspraken, moeten zorgwerkers hen daartoe dwingen. Daarom is het noodzakelijk de komende tijd op de werkvloer verder te bouwen aan een strijdbare vakbond.

Naast de afspraken over ‘loondump’ en flexibilisering krijgen de zorgwerkers ook een loonsverhoging van twee procent. Deze bestaat uit een eenmalige uitkering, een structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 1 maart 2015 en een structurele loonsverhoging van 0,3 procent per 1 januari 2016.

Het is goed dat er een loonsverhoging is afgedwongen. Maar dat één van de meest strijdbare sectoren niet eens in de buurt komt van de drie procent loonsverhoging die tot doel was gesteld in de FNV-campagne Koopkracht en Echte Banen, laat de zwakte van deze campagne zien. Sectoren die strijd voeren staan er nog te veel alleen voor. Een strijdbare vakbond moet ook solidariteit organiseren tussen sectoren. Dat dit nu wel meer gebeurt bij de campagne Red de Zorg is een stap vooruit.

Protesteer mee aanstaande zaterdag 8 november op het Spuiplein in Den Haag

Lees verder: Stop de bezuinigingen in de zorg!