Nieuwe stappen naar intimidatie en geweld

De afgelopen maanden gaat extreem-rechts vaker over tot geweld en intimidatie. Als links moeten we hiervan leren, samen optrekken tegen de fascisten en elkaar steunen als we worden aangevallen.
30 oktober 2018

Door Ewout van den Berg

Extreem-rechts heeft de afgelopen jaren enorm aan zelfvertrouwen gewonnen. Inmiddels zet het de eerste voorzichtige stappen naar georganiseerde intimidatie. In de afgelopen maanden zagen we enkele voorbeelden hiervan.

In oktober organiseerde het actienetwerk ‘Bezorgde Amsterdammers’ een bijeenkomst over ‘Forum voor Democratie (FvD): wat is het en hoe stoppen we ze?’. De bijeenkomst kwam onder vuur te liggen van de FvD-Jugend en alt-right nepnieuwsblog de Dagelijkse Standaard. Ongeveer twintig FvD-leden en sympathisanten kwamen op de bijeenkomst af, met als doel deze te verstoren.

De meeste FvD’ers werden aan de deur geweigerd, maar een aantal wist toch binnen te komen. Zij deden alles om de bijeenkomst te ontregelen. Aan de lopende band onderbraken ze anderen, verdraaiden de stellingen van de spreker en probeerden de discussie te verleggen naar hun favoriete talking points.

Enkele extreem-rechtse trollen probeerden zich als links voor te doen en de discussie in extremistische richting te sturen. Een van hen stelde dat de moord op Pim Fortuyn een succes was geweest en probeerde moordaanslagen als antifascistische strategie te propageren: ‘zou het niet beter zijn als mensen als Hiddema, Baudet en Wilders ook zo aan hun einde zouden komen?’

Een andere ‘linkse’ trol probeerde de antisemitische complottheorieën over George Soros te legitimeren vanuit een ‘links’ perspectief en zei: ‘Ik mag hopen dat iedereen in deze zaal na de revolutie Soros ook wil ophangen.’ Dat was natuurlijk niet het geval. De FvD-trollen waren er ook op uit om extreme uitspraken aan de aanwezigen te ontlokken om die vervolgens aan hun vrienden van de extreem-rechtse media door te spelen.

Debat

Getrol door rechts-extremisten heeft een lange geschiedenis. Hun doel is niet om ‘het debat aan te gaan’, maar juist om het debat te verstoren en anderen te intimideren. Zoals de Franse filosoof Jean-Paul Sartre schreef over Franse antisemieten: ‘Ze houden ervan om te kwader trouw te handelen, omdat ze er niet op uit zijn om te overtuigen met goede argumenten, maar om te intimideren en te ontregelen.’

De neonazi’s van Identitair Verzet gingen afgelopen maand een stap verder, tijdens de demonstratie van Geen Kind Aan de Kant tegen de deportatie van vluchtelingenkinderen. Ongeveer 25 nazi’s brachten de Hitlergroet en gooiden met bloempotten en asbakken naar de demonstratie waarin veel vluchtelingenkinderen meeliepen. De politie, die pas na een uur kwam opdagen, beweerde niet te kunnen ingrijpen tegen de fascisten.

We zien dus dat extreem-rechts de mogelijkheden aftast om over te gaan tot georganiseerd geweld en intimidatie. De rugdekking die de ‘blokkeerfriezen’ vanuit de gevestigde media kregen geeft hen zelfvertrouwen. Nu vallen ze nog het relatief kleine deel van links aan dat het meest bewust is van het gevaar van fascisme. Maar dit zijn de eerste stappen in de richting van pogroms en aanvallen op vakbondsacties.

Dreiging

De dreiging die vanuit extreemrechts uitgaat zal alleen maar toenemen, totdat we hen weten te stoppen. Als links moeten we ons daarom wapenen door te bouwen aan een tegenbeweging. In de eerste plaats moeten we leren de trollen te herkennen om ze snel te kunnen verwijderen uit onze acties en bijeenkomsten. Het heeft geen zin om in gesprek te gaan: ze verzinnen feiten en springen van het ene standpunt naar het andere.

In de tweede plaats moeten we investeren in onze solidariteitsnetwerken. Elke groep die geconfronteerd wordt met extreem-rechtse aanvallen moet op actieve steun kunnen rekenen van bondgenoten. We moeten onze ervaringen delen en onze tactieken aanscherpen. Alleen door samen op te trekken en elkaar bij te staan wanneer we onder vuur liggen, kunnen we onszelf effectief verdedigen tegen extreem-rechts en bouwen aan een beweging die het rechtse tij kan keren.

De gewelddadige neonazi’s van de Racial Volunteer Force hebben aangekondigd om op 10 november, de dag van de Kristalnacht, tegen het linkse centrum De Klinker in Nijmegen te zullen demonstreren. Links in Nijmegen, waaronder de lokale afdeling van de Internationale Socialisten, heeft de handen ineengeslagen om De Klinker te verdedigen en de nazi’s te stoppen. Sluit je aan bij de manifestatie van Nijmegen tegen Racisme.