Nieuwe sleepwet is een bedreiging voor ons allemaal

De Eerste Kamer stemde op 11 juli 2017 in met de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Onder andere GroenLinks, de SP en D66 stemden tegen, terwijl de VVD, de PVV en de PvdA voor stemden.
17 juli 2017

Mensenrechtenorganisaties, de Raad van State en zelfs bedrijven als Google hebben felle kritiek geuit op de wet. Waarom?

De wet bevat tal van problemen. Simpel gezegd krijgt de overheid veel meer bevoegdheden om onschuldige burgers in de gaten te houden, zonder dat er toezicht van een rechter nodig is en terwijl niet is aangetoond dat deze bevoegdheden zouden helpen tegen terrorisme.

Het grootste probleem is het zogenaamde sleepnet. De overheid kan alle data tussen Nederland en bijvoorbeeld Syrië, of alle data van een bepaalde stad, verzamelen en inzien. In plaats van de speld in de hooiberg van informatie te vinden, gooi je dus meer hooi op de hooiberg. Daarnaast mag de overheid straks burgers dwingen om informatiedragers te de-crypten en hebben ze de optie om computers van burgers te hacken met malware.

Waarom is dit erg? Om te beginnen hoort de overheid haar burgers niet allemaal als potentiële criminelen te behandelen. Doordat burgers weten dat ze in de gaten gehouden kunnen worden, durven ze minder snel kritische ideeën te uiten of te delen (het zogenaamde chilling effect). De overheid zou met haar tengels van onze gegevens af moeten blijven.

Ook kan de overheid de bevoegdheden gaan gebruiken voor andere groepen dan terroristen (function creep). Zo zien we in Frankrijk dat de overheid vakbondsleden en milieuactivisten heeft aangepakt met antiterrorismemaatregelen. Bovendien bepaalt de overheid wat verkeerde ideeën en wat terroristen zijn. Dat is nu al een groot probleem, laat staan als iemand als Wilders aan de macht zou zijn.