Nieuwe ISJ nu online

Het nieuwste nummer van de International Socialism Journal staat
10 april 2008

ISJ 118nu online. Het Engelstalige theoretische kwartaalblad van de Socialist Workers Party bevat veel artikelen die als geroepen komen voor de geiuml;nformeerde activist.

Met o.a. diepteanalyse over actuele onderwerpen:

* The Iraq surge: glossing over the long defeat
* From the credit crunch to the spectre of global crisis
* Egypt’s strike wave
* China’s growth pains

Theorie en geschiedenis:

* May 1968 across the decades
* Unfinished business: Martin Luther King in Memphis
* Seizing the time: Tony Cliff in 1968
* Michel Foucault: friend or foe of the left?
* Analysing imperial China

Plus boekrecensies en overzicht van de tijdschriften. De papieren versie van de ISJ kost 8 euro. Bestellen kan via LeesLinks.