Nieuwe IS brochure over klimaatverandering

Wetenschappers zijn glashelder over de bedreiging die losgeslagen klimaatverandering voor de menselijke beschaving vormt. Maar na tientallen alarmerende rapporten, documentaires en conferenties is er weinig veranderd. In Stop klimaatverandering: verander de wereld beargumenteert Maina van der Zwan dat klimaatverandering boven alles een politiek probleem is dat nauw samenhangt met het functioneren van kapitalistische economieën.
27 november 2009

cover-cropped

Het is ondertussen een cliché om te stellen dat de relatie tussen mens en natuur is ontwricht. Maar er is veel verwarring over hoe die relatie wordt vormgegeven. Veel mensen denken dat we zelf een barrière zijn om klimaatverandering te stoppen. Ze zeggen dat we te materialistisch zijn geworden, teveel consumeren en zoveel afval creëren dat de planeet onbewoonbaar zal worden voor toekomstige generaties. Dus wordt het probleem teruggebracht tot individueel gedrag en wordt de oplossing gezocht in het veranderen van consumptiepatronen.

Het centrale argument van Stop klimaatverandering: verander de wereld is dat niet ‘de mens’, maar het systeem waarin we leven het probleem is. De brochure laat met aansprekende voorbeelden zien welke concrete maatregelen nu al ingevoerd kunnen worden, maar dat deze stuiten op de sociale en politieke prioriteiten van het kapitalisme. Het daadwerkelijk afwenden van een klimaatcatastrofe vereist dan ook fundamentele maatschappijkritiek, radicale alternatieven en een beweging van onderaf om deze te realiseren.

‘Stop klimaatverandering: verander de wereld’ kost 3 euro en is te bestellen bij LeesLinks of te koop op het symposium ‘Socialisme en Ecologie’ van aanstaande zondag.