Nieuwe documentaire bekijkt zorgbeleid vanuit mantelzorgers

Op 12 september gaat de documentaire 7xMartijn in première. Deze belicht het leven van de gehandicapte Martijn en zijn familie, die de mantelzorg deed. Annette Ekelschot sprak met Eline Bodbijl, de maakster van de documentaire.

Hoe ben je op het idee gekomen voor 7xMartijn?
6 september 2013

Vijf jaar geleden besloot ik dat ik filmmaakster wilde worden. Mijn broer zei: ‘Maak dan een film over onze familie.’ Terwijl het idee voor deze documentaire zich ontwikkelde, kwamen er nieuwe plannen voor verdergaande bezuinigingen in de zorg. De meest kwetsbare groepen in onze samenleving, die al sinds 2008 bij iedere bezuiniging hard getroffen werden, zouden opnieuw te maken krijgen met een bezuinigingsronde.

Die zou ze ontnemen wat ze zo hard nodig hebben: professionele zorg. Naast het verhaal van mijn ouders, broer en twee zussen en uiteraard Martijn en ikzelf, geeft de documentaire dus ook een kritische blik op de mogelijke consequenties van de voorgenomen bezuinigingen.

Wat wil je bereiken met deze documentaire?

Eén doel van 7xMartijn – waarin de documentaire verschilt van andere films en documentaires over mensen met een beperking – is om niet alleen Martijn zelf te belichten, maar ook het gezin waarin hij opgroeide en de gezinsleden ruimte te bieden om hun verhaal te vertellen. Tot nu toe is dat vaak onderbelicht gebleven.

Het belangrijkste doel is om de discussie op gang te brengen over onderwerpen zoals: hoeveel kun je vragen van mantelzorgers? Waarom moet er opnieuw bezuinigd worden op juist deze groep? Zijn de voorgestelde bezuinigingen wel echt bezuinigingen of zijn het populistische kortetermijngedachten die op termijn meer kosten dan dat ze opbrengen? En dat liefst onder een zo groot mogelijke groep mensen.

Als zus van Martijn, en mantelzorger met een achtergrond als professioneel zorgverlener, vraag ik me regelmatig af waarom alle beslissingen over zorg genomen worden over de hoofden van de betrokkenen heen, zonder ze hierin op enige manier te kennen. Juist de betrokkenen hebben vaak een heel helder beeld over wat nodig is en hoe dingen efficiënter georganiseerd zouden kunnen worden.

Ik zou dan ook graag eens het debat over zorg aangaan met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid. Zijn uitspraken omtrent mantelzorg zijn tegenstrijdig. Enerzijds zegt hij: ‘Vrijwilligerswerk en mantelzorg kun je vanwege de aard ervan niet verplichten en dat ga ik dus ook niet doen’, maar anderzijds zegt hij over het experiment van de verpleeghuizen van Vierstroom om familieleden verplicht een aantal uren te laten meehelpen, dat het goed aansluit bij de kabinetsplannen voor de mantelzorg.

7xMartijn – Eline Wonders filmproductie.
Premiere: 12 september, Amsterdam Roest, Amsterdam. Kaarten verkrijgbaar via elinewonders.nl

Zie de site van Amsterdam Roest en deze trailer.