Nieuwe brochure over studentenstrijd biedt perspectief om te winnen

Aan het begin van dit studiejaar publiceert LeesLinks een nieuwe brochure: Wie rijk is mag slim zijn – neoliberalisme en verzet in het hoger onderwijs. Daarin schetst Jeroen van der Starre de bezuinigingen op het hoger onderwijs in de afgelopen jaren en de strijd die studenten daartegen hebben gevoerd. Dit is een absolute aanrader voor elke student die de afbraak van het onderwijs wil stoppen.
25 augustus 2011

Al decennialang wordt er hevig bezuinigd op het hoger onderwijs. Met enige regelmaat gaan studenten de straat op om de volgende bezuinigingen af te slaan. Zo nu en dan lukt het om beleidsvoorstellen tegen te houden, maar verbeteringen worden nauwelijks afgedwongen. Als we uitzoomen en het onderwijsbeleid op een ruimere tijdschaal bekijken, dan zien we een duidelijke tendens naar hoger collegegeld, lagere studiefinanciering, grotere werkgroepen en meer invloed van het bedrijfsleven op de universiteiten.

In Wie rijk is mag slim zijn – neoliberalisme en verzet in het hoger onderwijs analyseert studentenactivist Jeroen van der Starre de achtergronden van de onderwijsafbraak sinds de opkomst van het neoliberalisme in de jaren zeventig. Hij laat zien dat de liberale visie het hoger onderwijs ondergeschikt heeft gemaakt aan de wensen van de vrije markt en het grote bedrijfsleven, met alle gevolgen van dien.

Door bloot te leggen welke rol de politiek, onderwijsinstellingen en de studentenbeweging hebben gespeeld wordt duidelijk hoe het zover heeft kunnen komen. Maar ook biedt deze analyse antwoorden op de vraag hoe nieuw verzet het neoliberale tij zou kunnen keren en studenten kunnen vechten voor universiteiten en opleidingen die ten dienst staan van de hele maatschappij, en niet slechts van een beperkte elite.

‘Wie rijk is mag slim zijn’ is voor 3 euro te koop bij IS-afdelingen of voor 4,50 (inclusief porto) bij LeesLinks.