Nieuwe brochure: argumenten voor een democratische en strijdbare vakbeweging

De crisis binnen de FNV heeft geleid tot een plan voor De Nieuwe Vakbeweging, dat door een verkeerde diagnose tot poldermodel 2.0 leidt. Een nieuwe brochure geeft een analyse van de wortels van de crisis binnen de vakbonden en de veranderingen op de arbeidsmarkt, en doet een aantal voorstellen voor een strijdbare en democratische vakbeweging voor onze tijd: Van onderop en samen sterk, door Maina van der Zwan.
31 mei 2012

Versoepeling van de ontslagbescherming, langer doorwerken, een nullijn voor ambtenaren en de ontmanteling van het laatste beetje verzorgingsstaat. Dat is het crisisbeleid van onze regeringsleiders, terwijl multinationals en miljonairs profiteren van historisch lage belastingen. Juist nu hebben werknemers een sterke vakbeweging nodig om hun belangen te verdedigen.

Sinds het debacle rond het pensioenakkoord bevindt de FNV zich echter in een diepe crisis. Een nieuwe structuur zou uitkomst moeten bieden. Maar niets is wat het lijkt. De Nieuwe Vakbeweging is bedoeld om het poldermodel aan te passen aan een arbeidsmarkt die steeds verder geflexibiliseerd wordt. ‘Een nieuw instrumentarium om de arbeid te regelen’, aldus de kwartiermakers.

Maar er is een alternatieve koers. Eén die kracht put uit zelforganisatie op de werkvloer en die strijd als uitgangspunt neemt in plaats van overleg. Een koers waarmee leden democratische controle over hun bond heroveren. Dat zou de basis leggen voor een werkelijk nieuwe vakbeweging.

Commentaren op de brochure:

‘Voor al onze vrienden en vakbondscollega’s: dit is een aanrader. We hebben namelijk een lange strijd te voeren en dat kunnen we alleen samen doen.’
Khadija Tahiri, president van de Vakbond van Schoonmakers

‘Scherpe analyse van de huidige crisis in de FNV en de oorzaken daarvan. Een absolute aanrader voor iedereen die mee wil denken over de toekomst van de vakbeweging in Nederland.’
Bas Vermaat, ambulant begeleider in de GGZ en kaderlid van Abvakabo FNV

‘Wil je een gedegen analyse over wat er echt mis is met de huidige FNV en de plannen voor de Nieuwe Vakbeweging? Lees dan deze brochure!’
Egbert Schellenberg, FNV Vecht voor je Recht

Maina van der Zwan: Van onderop en samen sterk – Argumenten voor een democratische en strijdbare vakbeweging. mei 2012, 64 pagina’s.

De brochure is los te koop voor 3 euro (4,50 per post). Bulkbestellingen krijgen een flinke korting: 5 exemplaren voor 12,50 en 10 exemplaren voor 20 euro (porto wordt dan niet berekend). Bestellen kan via het formulier van LeesLinks of door direct het bedrag te storten op giro 9360757 t.n.v. LeesLinks, Amsterdam, o.v.v. ‘Brochure DNV’ en je postcode en huisnummer.

De brochure is ook te lezen op onze theoriepagina.