‘Niet alleen de ambtenaren, heel Nederland moet in opstand komen’

Op donderdag kwamen tienduizend ambtenaren in actie tegen het kabinetsbesluit om op hun levensstandaard en toekomst te bezuinigen. Duizenden worden bedreigd met ontslag. De manifestatie van verschillende bonden op het Haagse Malieveld was met toespraken en muziek erg feestelijk opgezet, zeker in verhouding tot de mokerslagen die het kabinet uitdeelt aan de ambtenaren. De oproep vanaf het podium was om vooral ‘verstandig te gaan stemmen op 2 maart’. Maar de boosheid en actiebereidheid van de demonstranten was er niet minder om.
19 februari 2011


Foto: opgestoken schoenen tijdens de speech van minister Donner op het Malieveld

Mahdia en Fatiha werken bij Panter, een bedrijf dat werkt met mensen met een beperking en handicap. Zij vertelden socialisme.nu: ‘We verdienen bij Panter al het minimum van het minimum en nu worden we nog verder getroffen door de nullijn en dreigend ontslag.’ Volgens Mahdia en Fatiha is het goed dat er actie wordt gevoerd, maar van hen mag er wel meer gebeuren. ‘Het moeten niet alleen de ambtenaren zijn die tot actie overgaan, maar heel Nederland moet in opstand komen.’

Opvallend was het aantal militairen dat demonstreerde. Een soldaat op het podium vertelde dat van hen wel wordt verwacht ‘dat ze bermbommen opruimen in Afghanistan’, maar als ze dan terugkomen in Nederland worden geconfronteerd met een aanslag op hun levensstandaard.

Een andere militair in het publiek zei tijdens de toespraak van Donner dat er eigenlijk een Quote 500 naar zijn hoofd gegooid moest worden, ‘om duidelijk te maken waar hij het geld mag gaan halen’. Niet verwonderlijk gezien de figuurlijke middelvinger die de minister op zijn bekende schijnheilig belerende manier opstak naar de getroffen ambtenaren, en daarbij kon rekenen op luid boegeroep en zelfs enkele opgestoken schoenen.

De verhalen op het podium, maar ook in het publiek van de werknemers op de sociale werkplaatsen waren hartverscheurend. De meesten van hen verliezen hun baan. Terwijl het kabinet beweert dat ze in het bedrijfsleven aan de slag kunnen, weten zij wel beter. ‘Want’, zoals één van de aanwezigen zei: ‘anders waren de sociale werkplaatsen toch nooit uitgevonden?’

De meesten demonstranten zullen zich op weg naar huis hebben afgevraagd met welke volgende stappen de bonden nu gaan komen om het rechtse kabinetsbeleid daadwerkelijk te kunnen stoppen. Veel aanwezigen realiseerden zich dat alleen een linkse stem op 2 maart daarvoor onvoldoende zal zijn.

Een duidelijk antwoord kwam van de arbeiders uit het Haagse, Amsterdamse en Rotterdamse openbaar vervoer die aan het einde het podium beklommen. Hun antwoord was: ‘actie, actie!’ Ze riepen de aanwezigen op om goed onder ogen te zien dat deze kabinetsmaatregelen niet tot stand kunnen komen zonder steun van de PVV. Dat de partij van Wilders eerst tegen de openbare aanbestedingen was en er nu mee instemt, maakt de partij voor hen niets anders dan de: ‘Partij Van Verraad’!