NEE tegen VVD en PVV: abonneer je nu op de Socialist

In het nieuwe zomernummer van de Socialist volop aandacht voor de uitslag van de verkiezingen, de dreigende bezuinigingsplannen van een nieuw kabinet en de initiatieven die nu genomen worden om verzet te organiseren. Tevens speciale middenpagina’s over de crisis in de eurozone en het voorbeeld van de massale strijd van de Griekse arbeidersklasse, interviews met de Nederlandse opvarenden van de Gazavloot, en nog veel meer. Neem nu een abonnement!
16 juni 2010

In dit zomernummer:

Na de stembus nu de strijdbijl: de verkiezingen laten een ruk naar rechts zien. Met de VVD en PVV als voornaamste regeringskandidaten wacht Nederland een donkere toekomst. Bart Griffioen analyseert de uitslag en gaat in op de vraag waarom parlementair links niet heeft weten te profiteren van een crisis die van rechts kwam.

‘We moeten nu beginnen met organiseren verzet’ – John van Mullem doet uitgebreid verslag van de ‘Rekening retour’ bijeenkomst op 22 mei, waar diverse vakbondsactivisten, studenten en linkse organisaties bijeenkwamen om plannen te smeden voor zo breed mogelijke actie tegen de aanstaande aanvallen op diverse sociale verworvenheden.

Griekenland, crisis en verzet: speciale middenpagina’s over de crisis in de eurozone en de massale stakingen en demonstraties in Griekenland. Interviews met twee Griekse activisten, Angela Ettema over de mythen en realiteit van het leven in Griekenland en Bram Wanrooij over de vraag hoe de Griekse arbeiders hun gevecht kunnen winnen.

Erger dan apartheid: Anne de Jong en Amin Abu Rashed, opvarenden van het geënterde hulpkonvooi naar Gaza, gaan in op hun drijfveren om deel te nemen aan de vredesvloot, en hoe zij de toekomst zien betreft de Israëlische blokkade van Gaza. Tevens interviewden we Hazem Jamjoum over de internationale boycotcampagne tegen Israël.

‘We hebben liederen nodig voor de strijd van vandaag’ – uitgebreid interview met gitarist Tom Morello van de socialistische band Rage Against the Machine en Nightwatchman over zijn geëngageerde muziek, de rol daarvan in campagnes en zijn eigen rol als activist.

Bankencrisis of systeemcrisis? Het wordt algemeen aangenomen dat de oorzaak van de crisis bij deregulering en marktwerking ligt. Maina van der Zwan gaat in op de vraag of het probleem niet zozeer de vorm als wel de aard van het kapitalistische systeem zelf is.

Politie slaat in op 1-mei betogers Rotterdam: interview met Ashley Nijland, lid van de IS, over hoe een vredige, feestelijke demonstratie gewelddadig verstoord werd door de politie. ‘Zelf werd ik tegen de grond geslagen, en die agent bleef maar door slaan.’

Verder in dit nummer onder andere:

• De bittere realiteit achter het voetbalfeest in Zuid-Afrika
• Milieuramp BP druipt van het winstbejag
• Protestgeluid voor vrij Palestina blijkt springlevend
• Staking gemeentereiniging dwingt VNG tot inslikken nullijn
• Recensies van o.a. expositie World Press Photo 2010, de nieuwe biografie van Troelstra en de Nederlandse vertaling van Trotski’s Geschiedenis der Russische Revolutie

⇒ Neem een proefabonnement (drie nummers voor €3) of een jaarabonnement (tien nummers voor €15)