Mitch Henriquez: drie agenten vrijuit

Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat drie van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez niet vervolgd worden.
4 april 2017

Nabestaanden van Mitch hadden een artikel-12-procedure aangespannen om het Openbaar Ministerie te dwingen alle vijf de agenten te vervolgen. Zoals op de beelden te zien was, gebruikten de agenten immers als groep geweld tegen Mitch, maar de mogelijkheid van medeplichtigheid werd door het hof van de hand gewezen, omdat coördinatie of professionele samenwerking volgens het hof ontbrak.

Dat het slachtoffer geen medische hulp kreeg terwijl hij stervende was, was voor het hof geen aanleiding om de agenten nalatigheid ten laste te leggen. ‘Kennelijk heeft geen van de beklaagden zich gerealiseerd dat er levensgevaar was.’ Ook dit is totaal ongeloofwaardig: de beelden lieten niet alleen zien dat de agenten extreem geweld gebruikten tegen Mitch, maar ook dat zij controleerden of zijn hart nog klopte, voordat zij hem – tegen alle richtlijnen in – hun politiebusje in tilden.

Dat Mitch niet naar de medische post op het festivalterrein werd gebracht, maakte op het hof ook geen indruk: ‘Beklaagden waren kennelijk niet op de hoogte van het feit dat er een ambulance op het festivalterrein aanwezig was’, zegt het vonnis.

Advocaat Richard Korver vindt de uitspraak van het hof ‘opmerkelijk’: ‘Als er andere zaken zijn waarbij openlijk geweld aan de orde is, bijvoorbeeld een grensrechterzaak, dan zie je dat mensen die geweld toepassen allemaal voor het hekje moeten komen voor medeplegen.’

De familie zal zich bij het Europese hof beklagen over de uitspraak. In een kort geding eisten de nabestaanden van Mitch dat de namen van de betrokken agenten aan hen bekend gemaakt zou worden, zodat zij onafhankelijk onderzoek kunnen laten doen naar hun verleden. Ook deze zaak verloren zij.

Nieuw onderzoek

De rechtszaak tegen de twee agenten die de nekklem bij Mitch toepasten liep vertraging op, toen de verdediging plotseling met een forensisch rapport aankwam. Daarin wordt beweerd dat Mitch niet door verstikking, maar door een hartstilstand om het leven is gekomen.

Deze hartstilstand zou niet het gevolg zijn geweest van het geweld van de politieagenten, maar door het verweer van Henriquez. Eerder onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) toonde wel aan dat Mitch door verstikking om het leven kwam.

Omdat het rapport vlak voordat de inhoudelijke bespreking zou beginnen naar buiten werd gebracht en door de verdediging niet was aangekondigd, waren de nabestaanden van Mitch voor niets vanuit Aruba naar Nederland afgereisd.

Volgens het Algemeen Dagblad is het niet toevallig dat de verdediging de hulp heeft ingeroepen van de forensisch arts Kees Das. Zeven jaar geleden zorgde een rapport van Das voor vrijspraak van zes cipiers. Ook zij werden verantwoordelijk gehouden voor de dood van een arrestant, die volgens het NFI door geweld om het leven was gekomen.

Omdat Das destijds tot ‘diametraal’ tegenovergestelde conclusies kwam, oordeelde de rechter dat het onzeker was of het geweld van de cipiers tot de dood van de arrestant geleid had.