Militairen ontevreden over missie

Op kritische stukjes over missie-Uruzgan op deze site komt soms de merkwaardige reactie: ‘Jullie kunnen er niet over meepraten, want jullie weten niet wat de militairen daar echt meemaken.’ Des te interessanter dus dat de populariteit van de missie is getoetst onder een groep die dat wel weet: de militairen zelf.
1 juni 2008

Patrouille Uruzgan

Minister Eimert van Middelkoop keek niet blij tijdens de uitzending van NOVA afgelopen vrijdag. Volgens een enquete die NOVA liet uitvoeren onder onder de leden van de militaire vakbonden ACOM, VBM/NOV, NVO en KVMO vindt ruim de helft van de militairen (52 procent) de missie in Afghanistan niet zinvol.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat bijna driekwart (73 procent) van mening is dat Nederlandse politici geen goed beeld hebben van de situatie in Afghanistan. Bijna zes op de tien zegt dat de media geen getrouw beeld geven van de missie. Verder meent ruim de helft (53 procent) dat de rustperiode tussen twee missies te kort is. Ook de gebrekkige uitrusting waarmee ze op pad worden gestuurd was voor veel militairen reden voor onvrede.

Tot slot werden de militairen ook gevraagd naar hun mening over de politieke steun die het kabinet Balkenende I gaf aan de oorlog in Irak. Ruim de helft (52 procent) gaf aan voor een onderzoek naar de besluitvorming rond de inval in Irak te zijn.

Bekijk hier de uitzending van NOVA waarin de resultaten van het onderzoek aan minister Van Middelkoop worden voorgelegd.