Milieuactivisten solidair met kolenwerkers

Afgelopen maand gingen kolenwerkers samen met milieuactivisten de straat op voor sluiting van de kolencentrales en een goed sociaal plan. Dit is een belangrijk voorbeeld dat navolging verdient.
3 mei 2017

Nederland doet nog extreem weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Afgelopen maand meldde De Correspondent dat de uitstoot van methaan veel hoger is dan tot nog toe bekend. Deze werd namelijk berekend op basis van rekenmodellen. Die berekeningen gaven een afname van 43 procent aan sinds 1990. Maar metingen geven een heel ander beeld: in werkelijkheid is de uitstoot met slechts 20 procent afgenomen. Het roer moet dus radicaal om.

Het sluiten van de kolencentrales is een goede eerste stap, al had die veel eerder genomen moeten worden. Vorig jaar werden nog drie nieuwe kolencentrales geopend. Dit heeft geleid tot een toename in de uitstoot van broeikasgassen. Afgelopen maand werd een crowdfundactie gestart om de Hemwegcentrale in het Amsterdamse Westelijk Havengebied te sluiten. Verschillende partijen als de gemeente Amsterdam en de Triodos Bank hebben elk een miljoen euro toegezegd.

Het initiatief is ongetwijfeld goedbedoeld en sympathiek. Maar de bedragen zijn bij lange na niet voldoende om te zorgen voor een goed sociaal plan voor de werknemers van de centrale, laat staan voor werknemers bij andere bedrijven in de kolenketen.

Vanuit de vakbeweging wordt daarom terecht gepleit voor een kolenfonds dat gebruikt moet worden om de 2.600 werkers in de kolenindustrie te compenseren. Daarvoor is tussen de 600 en 800 miljoen euro nodig.

Kolenfonds

Op donderdag 13 april demonstreerden zo’n honderdvijftig kolenwerkers van verschillende bedrijven bij de Hemwegcentrale om een kolenfonds en een goed sociaal plan te eisen. Greenpeace, Amsterdam Fossielvrij en de SP sloten zich bij hen aan. ‘We willen allemaal dat sluiting van de kolencentrales niet gaat over de ruggen van deze mensen’, zei Willem Wiskerke van Greenpeace tegen Het Parool.

Deze solidariteit tussen kolenwerkers en milieuactivisten is enorm belangrijk. Op deze manier versterken we zowel de strijd tegen klimaatverandering als de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Bovendien voorkomen we dat we tegen elkaar worden uitgespeeld.

Trump probeerde in de VS goede sier te maken bij voormalige mijnwerkers door de mijnen te heropenen. In Nederland moeten we hier ook voor oppassen: het komende kabinet zal een rechts klimaatbeleid gaan voeren, dat de rekening bij gewone mensen neerlegt. Dat kan extreem-rechts in de kaart spelen: zij ontkennen klimaatverandering en framen het als een linkse samenzwering tegen het volk.

Het is daarom van groot belang dat we niet de aanpak van klimaatverandering, maar klimaatrechtvaardigheid centraal stellen. Dat betekent ook dat we groene banen moeten eisen. Huurwoningen moeten geïsoleerd worden, het openbaar vervoer moet beter en goedkoper en zonnepanelen moeten worden gemaakt en geïnstalleerd. Er is meer dan genoeg te doen – nu moeten we de politiek dwingen om er geld voor vrij te maken.