‘Met een nieuwe hulpvloot willen we de blokkade van Gaza breken’

Met grof geweld viel Israël vorig jaar een hulpkonvooi voor Gaza aan. Deze aanval, waarbij negen doden en tientallen gewonden vielen, schokte de wereld. Dit voorjaar zal opnieuw een hulpkonvooi richting de Gazastrook vertrekken, waaronder ook een Nederlandse delegatie. Kees Hoogendijk sprak met Marloes Kuijer, een van de initiatiefnemers.
11 april 2011


Foto: Palestijnen zwaaien met hun nationale vlag om de Freedom Flotilla te verwelkomen op 30 mei 2010

Waar komt dit initiatief vandaan?

Vorig jaar mei vertrok een hulpkonvooi met meerdere boten naar de Gazastrook, totdat Israël gewelddadig ingreep met alle gevolgen van dien.

Onder internationale druk zei Israël toe de blokkade iets te verlichten, maar nog steeds lijden de mensen in de Gazastrook onder grote tekorten aan voedsel, water en medicijnen. Ondanks de desastreuze gevolgen hebben de zes organisaties van Freedom Flotilla 1 besloten opnieuw naar Gaza te varen. We willen de blokkade doorbreken, de stilte van de westerse regeringen aanklagen en de internationale gemeenschap bewust maken van de gevolgen van de huidige blokkade.

Ten tweede willen we hulpgoederen brengen. Afgelopen maanden heeft een breed platform aan christelijke, islamitische, joodse en seculiere organisaties in Nederland zich aangesloten bij het initiatief.

Hoe heeft de eerste Gaza Freedom Flotilla bijgedragen aan het verbeteren van de omstandigheden in de Gazastrook?

Onder deze internationale druk heeft Israël de blokkade enigszins verlicht en laat nu mondjesmaat Israëlische producten tot de Gazastrook toe. Essentiële levensmiddelen worden echter nog altijd geweigerd. De situatie in de Gazastrook is nog altijd erbarmelijk.

Daarnaast heeft Freedom Flotilla 1 de blokkade op de internationale agenda gezet. Een ‘versoepeling’ van onderdrukking is echter nog altijd onderdrukking en de internationale gemeenschap stemt op politiek niveau nog altijd stilzwijgend toe.

Heeft de boot kans van slagen om daadwerkelijk aan te komen?

Op internationaal en nationaal niveau houden we tijdens de voorbereidingen van Freedom Flotilla 2 rekening met verschillende scenario’s die uiteenlopen van een aanval door de Israëlische marine tot het daadwerkelijk bereiken van de Gazastrook.

Of we ons doel zullen halen hangt af van de reactie van Israël. Dit zal weer afhangen van de opvarenden van Freedom Flotilla 2 en van de manier waarop wij de wereld getuige kunnen laten zijn van wat er zich afspeelt tijdens de vaart.

Wat kunnen mensen doen die mee willen, en wat kunnen mensen doen die niet mee kunnen maar wel willen steunen?

Iedereen kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen aan de Nederlandse boot naar Gaza. Zo kun je heel concreet een financiële bijdrage doen. Op dit moment worden in het land tal van activiteiten georganiseerd om mensen te informeren over de mensonterende leefsituatie in de Gazastrook.

Daarnaast zijn we goederen aan het inzamelen om mee te nemen naar de Gazastrook, zoals medicijnen, brillen, hoortoestellen en schoolmateriaal. We zijn hard op zoek naar mensen die willen meehelpen. Dus als je mensenrechten belangrijk vindt, zwijg dan niet en steun de Nederlandse boot naar Gaza!

Meer informatie over de vloot: www.nederland-gaza.nl