Met brede solidariteit kunnen de stakende schoonmakers winnen

Al wekenlang zijn schoonmakers in staking voor loonsverhoging, een goede cao en een respectvolle behandeling. Gisteren was het op Utrecht CS opnieuw raak met een grote sit-in demonstratie, waar honderden actievoerders de doorstroom in de centrale hal bezet hielden om hun eisen kracht bij te zetten. Tijdens de drie uur durende actie werden de treinreizigers er aan herinnerd dat de hallen waar ze dagelijks doorheen lopen alleen schoon kunnen zijn door het harde werk van de schoonmakers. De solidariteit met de staking moet nu verder worden uitgebreid.
17 maart 2010


Foto: schoonmakers ontvingen gisteren tijdens hun sit-in actie op Utrecht CS steun van onder andere de Internationale Socialisten en studentenactiecomite SOS (foto: Ron Bax)

De actie van gisteren werd ondersteund door onder andere Emile Roemer, de nieuwe lijsttrekker van de SP en leden van de Internationale Socialisten en studentenactiecomite SOS. De noodzaak blijft ook na gisteren groot om de solidariteit met de stakers uit te bouwen, zeker nu de schoonmakers al zo lang bezig zijn en de schoonmaakbazen de acties door stakingsbrekers proberen kapot te maken. Als de stakers verliezen, is dat een nederlaag voor ons allemaal. Maar als de schoonmakers hun eisen binnen halen, dan kan dat een impuls zijn voor de bredere strijd tegen het bezuinigingsbeleid. Het is nu van het grootste belang dat de steunverklaring die sinds vrijdag wordt verspreid via solidariteitschoonmakers@gmail.com – je vindt deze hier – door iedereen wordt ondertekend en verspreid.

Hieronder een selectie uit de stroom van solidariteitsmails van de afgelopen dagen!

Beste mensen, hedenmiddag aanschouwde ik jullie actie in de stationshal van Utrecht CS. Het was goed om jullie gedrevenheid te mogen aanschouwen. Ik heb vanuit mijn werkomgeving gezien hoe er omgegaan werd met de belangen van de mens achter de schoonmaker. Onderbetaling, geen respect voor de arbeidstijdenwet bij jullie werkgever, ik zie het al lang gebeuren. Helaas begint de gouden drol, een ludiek geschenk uit een eerdere actie richting de NS-directie, nu pas te stinken. Ik heb mij geërgerd aan het gebrek aan solidariteit, en heb zelf besmet werk uitgevoerd zien worden. Veel succes in jullie gerechtvaardigde strijd!
Rien Maas
kaderlid Ned.Train

Beste Schoonmakers, hou vol! Want jullie strijd is een rechtvaardige strijd. De druk op de schoonmakers, en de druk op het werk is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Met de stopwatch in de hand kijken of het nog sneller kan! Jullie hebben recht op een eerlijke beloning, goede aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals reiskosten en werktijdentoeslagen, en bovenal respect voor het niet altijd leuke werk dat jullie doen. Wanneer die werkgevers dat niet willen betalen, moeten ze zelf maar eens een weekje gaan schoonmaken!
Patrick Meeuwisse
voorzitter vervoersbond NVB

Zolang de eisen niet zijn ingewilligd, poetsen jullie de plaat!
Herman de Haas
havenarbeider, FNV Bondgenoten

Eerst de mensen en niet de winsten! Het is dringend noodzakelijk dat de mensen gaan reageren tegen de afbraak van de sociale voorzieningen en tegen de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Geen nep-arbeidskontrakten, maar volwaardige arbeidskontrakten voor iedereen en zeker voor jongeren die met tijdelijke en uitzendkontrakten aan het lijntje worden gehouden tegen minimale lonen. Mogelijkheid tot vervroegd pensioen op 60 en onmiddellijke invulling van de dan opengevallen banen door jongeren. Geen AOW-leeftijdsverhoging tot 67! Geen a-sociaal Europa, een sociaal Europa of geen Europa! Steun voor de strijd van de schoonmakers, terecht komen zij op voor hun eisen! Tegelijkertijd tonen zij aan, dat strijd mogelijk is!
Luk Brusselaers

Beste schoonmakers, bij deze onderteken ik graag jullie petitie. De vasthoudendheid die jullie tonen in jullie strijd voor een beter loon, behoorlijke arbeidsvoorwaarden en respect, is een voorbeeld voor alle werkenden in Nederland. Het enige antwoord op de pogingen om door het inzetten van stakingsbrekers jullie rechtvaardige eisen te ondergraven, is brede solidariteit. Als jullie verliezen is dat een klap in het gezicht van iedereen die zich inzet voor een sociaal Nederland. Als jullie winnen, winnen we allemaal!
Pepijn Brandon
promovendus geschiedenis UvA, redactielid www.socialisme.nu

Strijdbare groeten vanuit de rode Zaanstreek. Jullie strijd is onze strijd!
Patrick Zoomermeijer
fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter SP Zaanstreek

Geachte schoonmakers, FNV-Bouw afdeling Dongemond staat volledig achter jullie acties! Jullie verdienen respect en een loon waarvan je op een menswaardige manier van kunt leven! Wij sturen deze verklaring gelijk door aan ons eigen netwerk! Succes!
Ad van Kappel
secretaris FNV-Bouw afdeling Dongemond

Uiteraard steun ik de schoonmakers. In mijn werkzaam leven in het Buurt-en klubhuiswerk heb ik de betekenis van het schoonmaakwerk goed leren te waarderen. De privatisering, het uitbesteden, van deze werkzaamheden heeft geleid tot forse vermindering van inkomen en verslechtering van de arbeidsomstandigheden. In de gehele collectieve sector (gezondheidszorg, thuiszorg, scholen, soc.kult. werk enz) heeft dit uitbesteden van het schoonmaakwerk plaatsgevonden. Ik heb mij altijd over de koers van de ABVAKABO verwonderd en heb binnen de ABVAKABO zoveel mogelijk deze tendens proberen tegen te houden. Mijn Bond heeft het uit handen gegeven en het privatiserings proces laten gaan.Gelukkig is men, hetzij voorzichtig, de weg terug aan het vinden.
Krijn Hamelink
Secretaris UG ABVAKABO Haagsteden

De bezem door de treindirectie! Als reiziger praat ik graag met andere reizigers over fatsoenlijk werk. Weg met vuile aanbestedingstrajecten! Als ziekenhuisbezoeker zie ik graag een schoon ziekenhuis omdat de mensen voor een schone CAO werken. Opvegen die rommelcontracten! Scholieren verdienen een school waar personeel de tijd krijgt om goed schoon te maken en daarvoor netjes betaald wordt. Opschonen die vieze overgangstrajecten bij nieuwe contracten! In verzorgingstehuizen horen mensen in een schone omgeving te kunnen leven.
Henk van der Meer
bestuurder FNV Bondgenoten

Heel veel sterkte toegewenst! Ik reis iedere dag met de trein. Het valt heel erg op hoe vies het wordt als jullie niet werken! Jullie verdienen duidelijk meer dan jullie nu krijgen, daarom van harte mijn steun voor de staking. Het is een schande dat de NS eigen personeel probeert in te zetten om de staking te breken: besmet werk is besmet werk, maakt niet uit wie het doet.
Kawan Fatah-Black
promovendus Leidse Universiteit, Instituut voor Geschiedenis, IS

Hallo stakers, twee weken geleden stapte ik ‘s ochtends in Heerlen in de trein, om naar mijn werk in Sittard te gaan. Ik zag daar naast allemaal krantjes enzo, een lege beker Starbucks staan. Ik moest erg lachen, want zo’n koffiewinkel hebben we in de wijde omtrek niet in Limburg. Dus dat was voor mij het eerste teken dat de staking echt aan de gang was. Heel veel succes, houd de moed erin, haal die eisen binnen en besef dan wat er allemaal nog meer verbeterd kan worden in dit land! Yes you can!
Janneke Prins

Als trambestuurder weet ik als geen ander wat het is om mensen te vervoeren, mensen die graag in een schoon en fris rijtuig zitten. De vervoersbedrijven, en ook de NS zou er voor moeten zorgen dat er fatsoenlijke lonen betaald worden voor fatsoenlijk werk. Over de ruggen van de schoonmakers de treinen netjes houden is NIET in het belang van de reizigers. Daarom verklaar ik mij solidair met de stakingsacties.
Wil Wolfs
trambestuurder RET, Rotterdam

Beste mense, wij van het O.V. laten jullie weten solidair te zijn en jullie actie te steunen. Ook jullie verdienen een goede cao. Succes!
Tjeerd Jansma
FNV Bondgenoten, Q-Buzz openbaar vervoer

Beste helden! ROOD, jong in de SP heeft eindeloos veel respect en bewondering voor de geschiedenis die jullie nu schrijven. Schoonmakers zijn er veel te lang onder gehouden en jullie hebben de eerste stappen gezet om dat te keren. Graag zeggen we onze solidariteit en steun toe aan de komende acties. Als jullie er behoefte aan hebben kunnen jullie onze naam aan het lijstje toevoegen. Succes!
Leon Botter
voorzitter ROOD, jong in de SP

Hallo Mensen, blijf zo door gaan dit geeft meer energie en respect voor jullie actie. Jullie staan sterker als onze mevrouw Agnes in haar strijd voor de AOW. Jullie Schiphol Steun.
A.Korevaar
FNV Bondgenoten vervoer

Ja, ik sta hier 100% achter, zonder strijd bereik je niks. Geen Amerikaanse toestanden hier! En stop de sociale afbraak! Stop het neoliberalisme, marktwerking en privatisering! En het FNV moet zich strijdbaarder opstellen, om het werk en loon van de werknemers te verbeteren.
Arend Breider

Hierbij verklaar ik mij solidair met jullie actie. Jullie zijn een voorbeeld voor heel veel anderen. Het zijn niet de loon- en uitkeringsafhankelijken die de huidige crisis hebben veroorzaakt. Organisatie, actie en solidariteit is hard nodig om het afwentelen van de crisis op hen tegen te gaan én om perspectief te bieden op een betere, sociaal rechtvaardige, samenleving.
Ynske Jansen
AbvaKabo

Een uitstekende zaak op te komen voor arbeidsvoorwaarden en tegen het alsmaar opschroeven van de werkdruk (meer in minder tijd). Schoonmaak werk kan niet verplaatst worden naar het Oost blok of China. Schoonmakers hebben bescheiden eisen. Zij stellen niet voor hun loon te laten stijgen met de stijging van management salarissen en bonussen. Nee zij willen een betrekkelijk bescheiden loonstijging. Een goed zaak. Neem geen besmet werk over. Laat de directies de rotzooi verdienen omdat zij niet een normaal loon willen betalen.
A.P. van Dijk
FNV bondgenoten Metaal

He! Wij zijn solidair met de schoonmakers! Heel veel succes met jullie strijd, de volhouder wint! Ik ben erg blij dat jullie het goede voorbeeld geven aan heel Nederland, het moet nu eens afgelopen zijn met alle uitbuiting. Dank aan de schoonmakers die onze studentenacties hebben gesteund, jullie krijgen het driedubbel terug!
Isa Kort en Leonard ten Cate
Internationale Socialisten, Comite SOS

Jullie strijd is onze strijd. De strijd die schoonmakers voeren is gelijk aan de strijd van alle werknemers die door offshoring en outsourcing geraakt worden. Of ze nu in Nederland, Amerika of China werken. Het is een ‘race to the bottom’ waarbij met name multinationals hun winsten veilig stellen ten koste van de arbeiders. Niet allen respect moet geëist worden maar ook ons aandeel in de winsten die over onze ruggen gemaakt worden.
Ron van Baden
Vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten, Philips, Océ, NXP, ASML, High Tech

Vrienden en vriendinnen. Wij hebben veel bewondering voor jullie actie. Jullie mogen trots zijn op deze prestatie. Het is een schande dat de werkgevers en opdrachtgevers zich achter elkaar verschuilen. Daaruit blijkt dat zij ontkennen dat het hun probleem is! Maar dat zal niet lang meer duren. Met jullie actie laten jullie zien dat beiden even verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsvoorwaarden. Succes met jullie actie en houd vol!
Jos Hendriks
namens kaderleden in de Sectorraad Pluimveeverwerkende Industrie

Al vanaf 1980 horen we niks anders dan dat er bezuinigd moet worden. Of het economisch goed gaat of slecht, doet niet ter zake. De regenten, die zelf al zoveel hebben dat ze het van hun levensdagen niet op kunnen, blijven korten op andermans inkomsten. Laat jullie dus niet in de luren leggen. Economische crisis of niet, er is gewoon geld zat. Regenten met miljoenenbonussen kunnen we missen als kiespijn. Maar een samenleving zonder schoonmakers houdt gewoon op te bestaan.
Johan Modderman Mickat
Verenigde Communistische Partij

Ik ben solidair. Mijn boodschap: ik reis twee keer per week per trein van Groningen naar Almelo. Ik zit liever in een vieze trein, dan in één die met besmet werk is schoongepoetst.
Jasper Schaaf
Lid SP Groningen

De SP Wormerland ondersteunt van harte de staking die, met instemming van de vakbond is georganiseerd, tegen afbraak van de sociale verworvenheden.
Henk Mak
voorzitter namens het bestuur SP Wormerland

Hallo Schoonmakers, jullie hebben groot gelijk dat je staakt voor een beter salaris. Als jullie je werk niet goed doen vervuilt alles en breken er ziektes uit door de bacteriën die ontstaan door alle vuil. Tevens moeten jullie bijna altijd werken in de avonduren als de “grootverdieners” al thuis zitten of ’s morgens vroeg als iedereen nog in bed ligt. Ga door tot je het bewuste doel bereikt hebt en ga niet eerder aan de gang. Jullie zijn heel belangrijk voor de maatschappij en dat moet maar eens uitbetaald worden.
Adriaan Snoeren
FNV Bondgenoten, kaderlid bij Coca Cola Enterprices Nederland

Beste stakers, ik ben Poejesh, een student van de Universiteit Utrecht en actief in KSU (Kritische studenten Utrecht). Ben helemaal solidair met jullie acties en steun jullie volledig waar en wanneer dat kan. Onze strijd is ook jullie strijd en andersom; het is uiteindelijk een strijd tegen hetzelfde systeem. Kameraadschappelijke groeten!
Poejesh
Kritische Studenten Utrecht

Hallo schoonmakers! Mijn partner Jan heeft ook bij het spoor gewerkt in Middelburg. Door dat hij een zware ongeluk heeft gekregen is hij medisch afgekeurd. Maar het schoonmaken van wagons is echt belangrijk onderdeel van de treinen! Ik sta er ook achter voor de belangen van het NS dat jullie een schone baan maken en alles goed op de rails houden! Ik wens jullie verder succes met het onderhoud!
Marina Lobelle

Hallo interieurverzorgers, bij deze m’n steunbetuiging t.a.v. jullie actie’s en doorzettingsvermogen, hier kan het federatiebestuur van FNV + menige andere sector nog een voorbeeld aan nemen. Ook ben ik zeer benieuwd naar hoelang het eigen personeel van NS de overname van jullie taken gaat volhouden als de arbeidsomstandigheden tenminste gelijk zijn aan dat wat jullie hebben doorstaan. Ik hoop dat jullie kunnen volhouden totdat er een voor jullie goed resultaat op tafel ligt, veel sterkte gewenst.
Hilda Boonzaayer
FNV Bondgenoten / sector Hoveniers

Ik wil jullie jullie van hart steunen met de actie. Jullie zijn een voorbeeld voor ons allen. Het is een schande dat de NS en Schiphol eigen personeel in zet als ‘onderkruipers’, dit is niet alleen immoreel, maar ook illegaal. En het is een schande dat de heren Donner en de Jager niet ingrijpen.
Menno te Kolstee
kadergroep Noord Beroepsgoederenvervoer FNV Bondgenoten

Zondag zat ik in de trein. De conducteur bood zijn excuses aan waarop mijn coupé het met elkaar eens was en vond dat de schoonmakers moesten opkomen voor hun rechten. Succes en hou vol!
Henri Kerkdijk
lid Algemene Onderwijsbond

Het 1 Mei-Comité Rotterdam is solidair met de strijd van de schoonmakers op Schiphol, bij de Nederlandse Spoorwegen en bij andere ‘objecten’ voor betere werkomstandigheden en loonsverhoging. Het is een rechtvaardige strijd en verdient daarom solidariteit van de hele werkende klasse in Nederland.
Kenneth Soeleman
namens het Rotterdams 1 Mei-Comite

Vrienden en belanghebbenden, hierbij wil de afdeling Schouwen (8987) van FNV BOUW zich solidair verklaren met de acties van de schoonmakers. Om goed werk te kunnen verrichten moeten zij daarvoor voldoende tijd ter beschikking krijgen, maar ook op een juiste manier worden beloond, dus een goede en eerlijke CAO. Het werk dat deze mensen verrichten houdt in dat zij de rommel en rotzooi van anderen opruimen. Daarvoor verdienen zij ook respectvol te worden behandeld en op een juiste manier voor worden betaald. Daarnaast dienen zij ook uitzicht te hebben op goede sociale voorzieningen. Een goede en eerlijke CAO is daarom een pré!!!
A.H.P. (Fred) van Eijk

Hey mensen! Dit gaat hardstikke goed! Het is het gesprek van de dag, jullie acties gonzen door het hele land! Dit is de goede richting, de problemen gaan niet opgelost worden door een persoon als Wilders of welke andere ‘sterke’ leider dan ook. De macht aan de mensen, tijd om die stoffige bureaucratie eens goed aan de kant te vegen! Petje af voor al het werk, ik sluit me aan! Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit! Anticapitalista!
Koert Jobse
Internationale Socialisten, student Kunstacademie

Beste Schoonmakers, ik vind jullie actie erg goed, ook jullie leuze er schoon genoeg van te hebben is sterk. Duidelijk bedacht door mensen voor wie de grens bereikt is. Zelf kan ik er thuis soms een rommeltje van maken en ben blij dat ik dan weer alles aan kant heb. Toen ik afgelopen zaterdag in Amsterdam was voor het Women Inc. Festival, was ik blij verrast met de rotzooi die er in de stationshal lag. Yes! Ze houden vol dacht ik want ik vind het een goeie zaak dat jullie staken voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden, voor gerechtigheid! Zo wordt ook zichtbaar hoe belangrijk jullie werk is. Hoe langer de actie duurt, hoe moeilijker het vaak wordt. Ga niet twijfelen, de aanhouder wint! Nu het NS-personeel jullie werk overneemt wordt dat namelijk minder zichtbaar. Extra belangrijke dat de bonden van dat personeel hun leden oproepen geen besmet werk te gaan doen en juist helpen de solidariteit met jullie te organiseren. Beste mensen kracht en solidariteit gewenst om het vol te houden tot jullie je eisen hebt binnengehaald!
Hannie Krosenbrink

Hierbij willen de Universitaire Activisten zich graag solidair verklaren met de schoonmakers. We willen jullie niet het vuile werk laten opknappen: betere werkomstandigheden en erkenning voor het schoonmaakvak zijn nodig! Wij steunen jullie in jullie acties en willen hierbij vermelden dat we respect hebben voor hoe lang jullie het al volhouden. Ga zo door!
Anne van Leeuwen

Beste collega’s, graag onderteken ik de solidariteitsverklaring die voor jullie is opgesteld. Veel sterkte en succes met jullie gerechtvaardigde strijd voor behoud van koopkracht en voor fatsoenlijke werkomstandigheden en behandeling. Er is geen enkele reden die op te offeren aan de honger naar steeds meer winst van de schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers. Wat dat betreft is er geen enkel verschil tussen jullie positie en die van andere werkende mensen. We worden allemaal geconfronteerd met de aanval op onze koopkracht, onze arbeidsplaats, de sociale zekerheid en sociale voorzieningen als zorg en onderwijs. Daarom is onderlinge solidariteit tussen werkende mensen heel belangrijk en moet er waar mogelijk samen actie gevoerd worden. Met aan aantal van jullie heb ik dat al mogen doen in het kader van de strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd.

Jan Verheul
FNV KIEM

Hallo Kameraden, ik heet Rafael Elmas en kom uit Maastricht zelf heb ik een jaar bij CSU schoonmaak bv gewerkt als treinreiniger.Wat ik zo schandalig vind is dat het loon zo laag is. De medewerkers werken in 5 ploegendiensten en toch voor een hongerloontje van 1300 euro per maand mee rond komen. En wat ik ook schandalig vind is dat je een proeftijd hebt van 2 maanden zonder een volledige uitbetaling. Nu er een algemene staking plaatsvindt is het tijd voor demonstraties en ook andere bedrijven, studentenbewegingen en linkse bewegingen aan te wakkeren om mee te staken en om mee te demonstreren uit solidariteit. Power to the workingclass!
Rafael Elmas

Beste schoonmakers, als ex-afwasser weet ik dat schoonmaken een precies karwei is. Met respect heb ik jullie de afgelopen wegen gevolgd en kwam ik jullie meerdere keren tegen. Ik kwam jullie tegen bij acties op de universiteit, de februaristaking herdenking van 25 februari en Internationale Vrouwendag. Wat jullie doen is een inspiratie voor heel Nederland en ik hoop dat jullie krijgen waar jullie voor vechten: het juiste loon, vergoeding van reiskosten, maar ook het respect en waardering voor al het werk en de moed die jullie tonen!
Hella Baan
IS en UvA-student

Ik ben lid van FNV Bondgenoten en werkzaam als thuiszorgmedewerkster. Ook ik heb in de afgelopen jaren vele acties helpen organiseren binnen de thuiszorg. Ik roep alle schoonmakers op: ga ervoor!! Mijn solidariteit heb je! Ga in overleg met je vakbond en bind de strijd aan.
Joke Stip
NCPN, FNV Bondgenoten

Beste schoonmakers, hierbij verklaren we ons solidair met uw staking en acties. Wij zijn een immigrantenorganisatie die voor de belangen van de immigranten uit Turkije opkomt. En dat niet alleen. Wij zijn ook solidair met alle onderdrukten van de gehele wereld. Onze organisatie heet HTIF. Wij denken als je voor een rechtvaardige doel streeft dat je dat ook zal bereiken. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Dus zul je soms lange adem moeten hebben. Wij zijn ook benieuwd hoe de stakingen verder zullen verlopen. Dus hou ons op de hoogte. Leve solidariteit! Leve de strijd voor behoud en verbetering van de arbeidsomstandigdheden!
Mesut Koyuncu
namens HTIF (Federatie van Arbeiders uit Turkije in Nederland)

Beste mensen, ik ben solidair met jullie acties om tot betere arbeidsvoorwaarden te komen. Ik wens jullie veel succes met verdere acties.
Ed Jordens
Lid BGR en BR delegatie vervoer FNV BG, buschauffeur OV

Als leden van ‘Opsinjoren’, vrijwilligers die in Antwerpen de straten en pleinen helpen proper houden, willen wij onze solidariteit uitdrukken.
Relinde en Jan Veulemans

Dag heren/dames, ik steun jullie actie van harte. Want hoe meer we van onze rechten en voorwaarden beetje bij beetje weggeven, hoe meer ze in de toekomst van ons zullen gaan vragen of waarschijnlijker: wegnemen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. We moeten laten zien dat respect, goed loon en goede arbeidsvoorwaarden voor ons een serieuze zaak is en dat we recht hebben erop. Het zijn geen privileges, het gaat om menselijkheid en solidariteit.
Selma Bouhlel
Internationale Socialisten, FNV Bondgenoten

Beste mensen, in het verleden ben ik vaak voor de mensen zoals jullie in de bres gesprongen, zelfs met een bus vol schoonmaaksters/kers naar de woning van de eigenaar van dat bedrijf onder de leiding van Mari Martens. Ik ben nu gepensioneerd maar steun jullie in de strijd waar ik kan.
Henk van Egmond
FNV Bondgenoten

Akkoord. Gooi het hele land maar plat.
Gerard Van Tuyn

Beste schoonmakers, zonder strijd geen echte verandering, dat geldt zeker voor jullie sector. De werkgever blijft de schuld maar doorschuiven naar de klanten en betaalt jullie minder voor meer werk. Toch rijden die schoonmaakbazen in erg mooie auto’s. Volhouden mensen, de aanhouder wint.
Masja Zwart
FNV Bondgenoten

Iedere schoonmaker hoort op elk object
te krijgen wat hij verdient: RESPECT
Blijkbaar is het niet doodgewoon
Recht op opleiding en meer loon
Voor de werknemers in de schoonmaak
Is onze steun een bittere noodzaak
Richlinde Seegers-Wackers
secretaresse FNV Bondgenoten regiokantoor Weert

Mijn dochter van 16 werkt ook in de schoonmaak, ook zij is als puber tot de conclusie gekomen dat alles superschoon moet zijn, maar het mag geen cent kosten.
Karel Kost
FNV Bondgenoten, werkzaam in transport

Staken is één ding, volharden het belangrijkste. SUCCES en sterkte, in de hoop dat Nederland masaal steunt.
Aad Draijer
FNV-kaderlid

Beste Actievoerders, allereerst sterkte gewenst. In het veldwerk kom ik regelmatig mensen uit de schoonmaak tegen (…) De werkdruk neemt toe, de uitvalverschijnselen vanwege gewrichtsklachten en stress nemen tot steeds weer grotere hoogten toe en ondanks verwoede pogingen van de werknemers neemt de kwaliteit van het afgeleverde product af. (…) Dan nog het salaris: TIEN EURO PER UUR BRUTO, dat is zo’n ZEVEN EURO NETTO. Wat is destijds gezegd over onze illegale Poolse werknemers, welke werkten voor VIJF EURO NETTO, dat was asociaal en verwerpelijk. Wat is het verschil tussen die zeven euro netto waarvan alles nog betaald moest worden en die vijf euro netto die in de zak blijft zitten. Beide evenzeer verwerpelijk. Dan nog de bejegeningen naar de poetsdames en heren toe: ze zijn van minder allooi, dom en niet in staat iets anders te doen. Ik wil je wel vertellen dat onder die groepen mensen zijn die een economische huishouding beter kunnen bestieren dan bestuurders binnen regering en bedrijfsleven dat waar kunnen maken. Zij proberen met hangen en wurgen zonder schulden rond te komen, zonder de assistentie van knappe koppen. Werkgeversland in Nederland moet zich schamen mensen zo te benadelen. Geef de schoonmaak wat extra zodat de volgende generatie extra kansen krijgt.
Harry Putters
WAO/WIA-begeleider en ROLI-voorlichter

Heren, dames, ga door met jullie strijd voor een betere CAO! Genoeg is genoeg! Wij hebben twee jaar geleden ook een maand actie moeten voeren en de aanhouder wint! Daarbij zou de oproep aan de vakbondsleden overal moeten zijn dat we elkaar niet in de wielen gaan rijden en besmet werk is besmet werk. Veel sterkte ,wijsheid en succes gewenst.
Alex den Brok
werkzaam bij Unilever in Oss bij De Unox fabriek
kaderlid FNV en OR voorzitter

Ik verklaar graag mijn solidariteit met de stakende schoonmaak(s)ters. Laat de Nederlandse ruimte ff vervuilen, om jullie werk te laten zien! En wees solidair met ook jullie ungedocumenteerde collegas!
Sylvia Günther
UvA-student

Wil jij de steunverklaring ook tekenen en verspreiden? Mail naar solidariteitschoonmakers@gmail.com en zie de oproep hier op deze site