Massale opstand van werklozen in Marokko

Momenteel is er in Marokko en met name in de noordelijke steden Al Hoceima en Nador een opstand gaande van hoogopgeleide werklozen. Een zelfde spontane volkswoede is te zien in hoofdstad Rabat. In groten getale geven deze mensen lucht aan hun woede over de dichtgespijkerde arbeidsmarkt die alleen nog toegankelijk lijkt voor lieden die een band hebben met de centrale macht. Ook mensen die een commerciële onderneming willen starten na hun studie komen niet door het corrupte en bureaucratische systeem. Volgens Marokkaanse cijfers bedraagt de werkloosheid onder deze groep meer dan 25 procent.
12 juni 2010

Door Ikram Chiddi

Vanuit de Noord-Marokkaanse stad Al Hoceima, waar de demonstraties het meest zichtbaar zijn, bereiken ons berichten over massale opstanden van hoogopgeleide mensen. De demonstranten vinden hun huidige leefomstandigheden onhoudbaar en eisen van de overheid werkgelegenheid en een eerlijke verdeling daarvan. Ook strijden zij voor een eerlijke en toegankelijke arbeidsmarkt. Iets als arbeidsmarktbeleid kent Marokko niet.

De hoogopgeleide werklozen zijn in staat geweest om zich, ondanks het jarenlange beleid tegen politiek activisme, te verenigen buiten de lijnen die de overheid controleert en een blok te vormen tegen de schrijnende situatie voor veel Marokkanen. Hun strijd symboliseert de toestand waarin het hele land zich momenteel maatschappelijk en politiek bevindt.

Politiegeweld

De Marokkaanse politiemacht lijkt de opdracht te hebben alle vormen van verzet, dus ook zogenaamd ‘toegestane’ demonstraties, hard uit elkaar te slaan. Uit berichten van demonstranten uit de Rif (Noord-Marokko) is vernomen dat sinds maart dit jaar twee betogers zijn omgekomen door politiegeweld en tientallen vastzitten zonder proces.

De koning bezocht dan ook de noordelijke steden Al Hoceima en Nador om zijn propaganda, waar steeds minder mensen gevoelig voor zijn, voort te zetten. Op deze wijze worden alle geplande demonstraties voor juni en juli van de kaart geveegd opdat de koning en zijn getrouwen ongestoord hun vakantie kunnen komen vieren in de regio.

Een andere strategie die de Marokkaanse autoriteiten gebruiken om de opstand neer te slaan, is het omkopen van de aanvoerders van het verzet door het aanbieden van betaalde baantjes. Ondanks deze maatregelen zijn de demonstranten bereid door te gaan totdat zij gehoord worden, zelfs al zetten zij hiermee hun leven op het spel.

Berichtgeving

Zo heeft een van de demonstranten recent gepoogd zichzelf in brand te steken tijdens de zoveelste uit elkaar geslagen demonstratie (zie een filmpje hieronder). Marokko heeft de berichtgeving rondom deze gebeurtenis uit alle controleerbare informatiekanalen proberen weg te halen, maar dankzij kanalen als YouTube kan de wereld toch getuige zijn van de wanhopige daden van mensen die het door de harde repressie niet meer zien zitten.

In Nederland horen we helaas weinig over de gebeurtenissen, dit ondanks de aanwezigheid van tientallen Marokkaanse zelforganisaties die nauwe banden met Marokko onderhouden. Toch gaat het er niet alleen om meer te weten over de onderdrukking en schending van grondrechten zoals het recht op demonstratie, het is zaak om er vooral iets aan te doen.

De stellingname ten opzichte van het Marokkaanse regime is hier zowel op politiek niveau als onder de bevolking helaas nog te weinig uitgesproken. Het wordt de hoogste tijd dat al diegenen die het goed voor hebben met arbeiders en hun strijd, zich uitspreken tegen de onderdrukking en intimidatie van de opstandige werklozen in Marokko.