Massaal protest tegen TTIP in Amsterdam: ‘De strijd is nog niet gestreden’

Afgelopen zaterdag protesteerden achtduizend mensen tegen de vrijhandelsverdragen TTIP, CETA en TiSA. Naast organisatoren FNV, Greenpeace, Transnational Institute, foodwatch, SOMO, Milieudefensie en de Consumentenbond waren ook veel andere bewegingen en organisaties op de been. Na het succes van de demonstratie is het de vraag hoe nu verder te gaan.
24 oktober 2016

Door Jazie Veldhuyzen

Sommige demonstranten vreesden dat er veel minder mensen zouden komen dan bij de demonstratie tegen TTIP in oktober 2015. Maar het Museumplein stroomde snel vol met duizenden mensen. De sfeer was goed. Er waren diverse muziekoptredens en Kollektief Rampenplan verzorgde koffie, thee en soep op donatiebasis. Mensen waren vrolijk maar wel strijdbaar, vastberaden om de vrijhandelsverdragen een halt toe te roepen.

Verschillende sprekers kwamen aan het woord voordat de demonstranten op pad gingen door de stad. Donald Pols, directeur van Milieudefensie, sprak over het verzet van Wallonië: ‘De slag mag gewonnen zijn. Daar danken we de Walen voor. Maar de strijd is nog niet gestreden.’ Pols sprak zich ook uit tegen de ISDS-clausule die het mogelijk maakt voor investeerders om staten aan te klagen: ‘Hoezo miljarden betalen om klimaatbeleid te mogen voeren?’

Yuriën de Waal van foodwatch benadrukte in zijn toespraak dat TTIP, CETA en TiSA onze standaards, waarden en democratische rechten in gevaar brengen. Daarbij vermeldde hij ook dat de demonstratie niet gericht was tegen Amerika of Canada, maar tegen vrijhandelsverdragen waarin de belangen van multinationals zwaarder wegen dan de belangen van mens, milieu en democratie.

Diversiteit

Van het Museumplein gingen de demonstranten op pad om via de PC Hoofdstraat een ronde te maken door de stad om weer te eindigen bij het Museumplein. De demonstratie werd gedragen door een grote diversiteit aan mensen, bewegingen en organisaties. De stoet was ingedeeld in verschillende blokken. Er liepen zowel ondernemers, boeren, academici, klimaatactivisten, anarchisten als politieke partijen mee.

Uit gesprekken met mensen uit de verschillende blokken bleek dat iedereen een eigen kijk heeft op de vrijhandelsverdragen. Herman (38 jaar) van Greenpeace benadrukt ook dat er verschillende redenen zijn om je aan te sluiten bij het verzet tegen vrijhandelsverdragen. ‘Ik ben hier vooral om te laten zien dat ik het er niet mee eens ben dat de belangen van bedrijven zwaarder wegen dan de belangen van mensen. Persoonlijk maak ik me vooral zorgen dat deze verdragen de milieuregels in gevaar brengen.’

Masja (50 jaar) van FNV en Milieudefensie onderstreept ook dat er een boel redenen zijn waarom zij aanwezig is. ‘Verworvenheden op het gebied van democratie, gezondheid, milieu en arbeid moeten overeind blijven en niet te grabbel worden gegooid voor het grote geld. We willen beter, de standaards moeten niet omlaag en dat gebeurt wel met deze verdragen.’

Sommige demonstranten vroegen zich af waarom de BDS-beweging aanwezig was bij de demonstratie. Een demonstrant van DocP legde uit dat er een kans bestaat dat er een anti-BDS-artikel aan TTIP wordt toegevoegd. Wie meer wil weten over waarom de BDS-beweging zich uitspreekt tegen TTIP kan terecht op de website van DocP.

Ondanks de grote variatie onder de demonstranten is het veilig om te stellen dat de grote meerderheid van de demonstranten genoeg heeft van de enorme invloed die multinationals hebben op de overheid. Vrijwel alle demonstranten zijn het zat dat mens, milieu en democratie ondergeschikt zijn aan de constante drang naar economische groei en de bijbehorende invloed van multinationals op de politiek.

Ondanks de steun van de PvdA voor het CETA-verdrag is Valentijn Tilder (21 jaar) van de Jonge Socialisten (jongerenorganisatie PvdA) is ook aanwezig. ‘Dit soort verdragen zijn misselijkmakend. Eigenlijk wordt niemand er echt beter van, op een kleine groep mensen na die er wel rijker van wordt. Wij willen niet dat onze wereld deze kant op gaat.’

Vervolg

Op dit moment zijn er nog geen concrete vervolgacties gepland in Nederland. Het lijkt er ook niet op dat de politiek oprecht van plan is om te luisteren naar de wensen van de demonstranten. Het is dan ook belangrijk de strijd voort te zetten en gebruik te maken van het huidige momentum.

De beweging tegen vrijhandelsverdragen moet blijven werken aan het verder opbouwen van de beweging middels kleinschalige en lokale initiatieven. Naast TTIP-vrije gemeenten kan er bijvoorbeeld ook worden gedacht aan TTIP-vrije universiteiten. Gemeenten die zichzelf TTIP-vrij hebben verklaard kunnen solidariteit aan de Walen tonen door een steunverklaring op te stellen. Het is zaak dat activisten zorgen dat de strijd onderwerp blijft van het publieke debat.

Voor antikapitalisten biedt de beweging tegen vrijhandelsverdragen kansen om verder te groeien. Tijdens de demonstratie viel op dat er sprake was van veel (onbewust) antikapitalistische sentimenten. De aard en de ellendige gevolgen van vrijhandelsverdragen zijn inherent aan de werking van het kapitalisme. Zolang winstmaximalisatie en economische groei dominant zijn in de samenleving zullen de belangen van mens, milieu en democratie altijd ondergeschikt zijn.

Daarom is het noodzakelijk om binnen de beweging tegen vrijhandelsverdragen mensen te overtuigen dat er meer nodig is dan alleen protest tegen TTIP, CETA en TiSA. Mocht het ons lukken om deze verdragen tegen te houden dan zijn we namelijk nog niet af van de macht van multinationals. Het is dan slechts een kwestie van tijd voordat de volgende aanval op mens, milieu en democratie wordt ingezet.

Voor meer foto’s zie RomyClick.com.