Martin Sommers aantijgingen aan ons adres

Foto: Bezorgde Amsterdammers op Facebook.
In de Volkskrant van afgelopen zaterdag sprong Martin Sommer op de extreem-rechtse bandwagon en haalde uit naar antiracisten die zich uitspreken tegen Forum voor Democratie en mobiliseren voor de demonstratie tegen racisme op 18 maart.
1 maart 2018

In zijn column beschuldigt Sommer de Internationale Socialisten van antisemitisme, maar laat hij na om deze zware beschuldiging met enige feiten te onderbouwen. Die feiten bestaan namelijk gewoon niet: als Internationale Socialisten hebben we ons altijd verzet tegen antisemitisme en elke andere vorm van racisme.

Sommer verwijst in zijn stuk naar een rapport van IVA uit 2010 dat stelt dat wij onze afschuw over de Israëlische aanvallen op Gaza in 2008-9 ‘in behoorlijk antisemitische termen’ zouden hebben verwoord. Voorbeelden van die termen ontbreken volkomen en de enige bron die IVA aanhaalde verwees naar de neonazistische website AntiAntifa.net.

Na herhaalde verzoeken droeg IVA een hele reeks andere bronnen aan, maar geen daarvan verwezen naar uitspraken of acties van onze organisatie die hun stelling onderbouwden. Het rapport en de aantijgingen aan ons adres zijn slechts het zoveelste voorbeeld van de kwaadaardige tactiek om elke kritiek op de staat Israël als ‘antisemitisme’ te weg te zetten.

Als hij er de moeite voor had genomen had Sommer dit allemaal op onze website na kunnen lezen. Op dezelfde plek had Sommer een hele reeks artikelen kunnen vinden waarin wij ons uitspreken tegen antisemitisme. Dit gebrek aan enige interesse in onze werkelijke standpunten vinden wij zeer kwalijk, zeker als het om dit soort walgelijke aantijgingen gaat.

Maar misschien nog vuiler is dat Sommer zijn valse aantijgingen doet om een partij te verdedigen die grossiert in klassieke racistische stijlfiguren en nauwe banden onderhoud met antisemieten als Jean-Marie Le Pen – die de Holocaust een ‘detail van de geschiedenis’ noemt – en Jared Taylor – die beweert dat een Joodse ‘cultuurmarxistische’ elite erop uit is om ‘het blanke raciale bewustzijn te ondermijnen.’

Annabel Nanninga – die Sommer met name meent te moeten verdedigen – beklaagde zich op Twitter dat Hitler de ‘moraalridders’ was ‘vergeten in die mooie gasovens van m.’ Het is dus meer dan terecht om je nu zorgen te maken over een heropleving van antisemitisme, maar Sommer zou er goed aan doen om zich af te vragen aan welke kant hij werkelijk staat.

In de Volkskrant van vanmorgen staat een korte reactie van ons op de brievenpagina. Onze aanvankelijke, langere reactie op Sommer werd niet geplaatst. Die is hieronder alsnog te lezen.

Antwoord op Sommer: Antisemitisme is geen licht verwijt

In de afgelopen weken nam de kritiek op Thierry Baudet en zijn partijgenoten flink toe, vooral dankzij hun eigen racistische uitspraken. Maar sommige rechtse opiniemakers willen Baudet nog steeds verdedigen door in de aanval te gaan. Zo zwijgt Martin Sommer in de Volkskrant (24 februari 2018) in alle toonaarden over Baudets racistische uitspraken en ook over zijn sympathieke ontmoetingen met de Franse antisemiet Jean-Marie Le Pen die gaskamers ‘een detail in de geschiedenis’ noemde. In plaats daarvan opent hij de aanval op Baudets antiracistische critici, waaronder de Internationale Socialisten, die hij als ‘antisemitisch’ diskwalificeert.

Het enige bewijs dat Sommer levert voor die zware beschuldiging is een verwijzing naar een rapport van IVA Beleidsonderzoek en Advies uit 2010 waarin staat: “Tijdens en na de oorlog in Gaza heeft IS haar pro-Palestijnse standpunt in behoorlijk antisemitische termen verwoord.” Maar ondanks herhaaldelijk verzoek leverde IVA geen enkel citaat of betrouwbare bron die deze zware beschuldiging onderbouwt. De enige bron die bij die passage gemeld wordt is afkomstig van de extreem-rechtse website AntiAntifa.net.

Bij gebrek aan bewijsmateriaal uit wat wij zeggen en schrijven, wordt de toevlucht gezocht in wat anderen zouden hebben gezegd. Het verwijt is dat wij begin 2009 hebben deelgenomen aan protesten tegen de Israëlische aanval op Gaza waarbij meer dan 1.400 Palestijnen omkwamen. In die protesten zouden er anti-semitische leuzen zijn geroepen. Die bewering is voor een groot deel onterecht omdat bijna elke kritiek op de staat Israël uit de hoek van CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) en medestanders als ‘antisemitisch’ wordt afgeschilderd. Hierover kunnen zelfs joodse critici van Israël en voormalig premier Dries van Agt meepraten.

Maar helaas komen ook echte antisemitische leuzen voor tijdens protesten, ook al zijn ze marginaal. Als principieel anti-racistische organisatie en actieve deelnemer aan de Palestina-beweging nemen wij stellig afstand van zulke leuzen. Sterker nog, we streven naar een Palestina-beweging die in zijn geheel vrij is van elke vorm van antisemitisme. Daarom bestrijden we actief de uitingen van antisemitisme waar die voorkomen. In het eerste nummer van De Socialist (februari 2009) nadat de Gaza-oorlog begon, schreven we bijvoorbeeld: “Aan de rand van een min of meer spontane massabeweging tegen de inval in Gaza, klonken er een paar nare antisemitische leuzen. En elke keer dat dit gebeurt is er een teveel.” Zelfs een korte blik op onze publicaties laat zien dat strijd tegen antisemitisme en fascisme daarin een belangrijke plek innemen en dat onze kritiek op de staat Israël maar een reden heeft: de kolonisatie van de Palestijnen. Je hoeft het met die kritiek niet eens te zijn, maar het verwijt van anti-semitisme is niet geoorloofd.

Daarom vragen wij aan Sommer, net als in 2010 aan IVA, om de beschuldiging van ‘antisemitisme’ met verwijzing naar onze eigen woorden en daden te onderbouwen. Maar we vrezen dat Sommer niet geïnteresseerd is in een serieus inhoudelijk debat. Zijn doel is om de tegenstanders van extreem-rechtse populisten zoals Baudet en Wilders bij voorbaat af te serveren en de anti-racistische beweging in Nederland te beschadigen.

Jeroen van der Starre
Hoofdredacteur de Socialist en bestuurslid Internationale Socialisten